Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Hvide [marsk Stigs slægt]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Hvide [marsk Stigs slægt]

Jysk uradel, kendt (-1272-1576-1595)

Hvide [marsk Stigs slægt] vaaben

Våbnet er en syvtakket sølv stjerne i blåt felt
og dermed hører slægten til den jyske våbengruppe Gyldenstierne:
'Benedictsen', Blåfod, Gyldenstierne, Hare, Hvide [marsk Stig], Muli [af Beg] og Pors [af Vranderup].

På hjelmen angives to hvide vinger,
men seglene viser to skærme besat med påfuglefjer,
senere to arme der holder en stjerne.

Marsk Stig Andersen (-1272-1293-) er den første vi kender i slægten. Han blev dømt som en af hovedmændene for mordet på kong Erik Glipping 22 nov 1286 i Finderup Lade, og var siden fredløs. Med norsk støtte og borge på øen Hjelm i Kattegat og i Halland, hærgede han Danmark i mange år derefter. Der er mange myter og folkeviser om ham, men meget lidt kan eftervises som sikkert historisk stof. Selv hans hustruer er meget usikre.
Sidste mand var fhv admiral Otte Sigsen (Hvide) (-1509-1567-), der 1567 var krigsfange i Stockholm, men vel var død 1570 da fangerne blev udvekslet. Han blev overlevet af 2 fætter-døtre, den sidste var Margrethe Knudsdatter Hvide der døde 1595.

En snes år efter dommen over de fredløse, fik Stigs arvinger det beslaglagte gods retur, og den ene gren af slægten sad så i 4 generationer på Bjørnholm (nu Høgholm) lige ved Tirstrup Lufthavn på Djursland, mens den anden havde Tordrup (nu Frisenvold) 10 km SV f Randers i 3 generationer. Senere var de på Fyn og havde bl.a Rødkilde midt mellem Svendborg og Fåborg.

Slægten rummer adskillige riddere, 2 marsker og en kammermester, flere lensmænd og en admiral, så den hører klart til højadelen.

Danmarks Adels Aarbog 1898 s 226.
Rettelser: 1901 s 562; 1911 s 571; 1915 s 595.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Hvide [marsk Stigs slægt] stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Hvide [marsk Stigs slægt]  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated aug 2015
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.
Revised apr 2019.