Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Hak
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Hak

Skånsk uradel, kendt (-1241-1564)

Hak vaaben

Våbnet er enkelt: Krydsdelt af sort over sølv (hvidt).
På hjelmen 13 faner, skiftevis sorte og hvide, 8 eller 13 påfulglefjer er også brugt.

Hak er en af vores ældst kendte adelsslægter, den ses allerede 1241.
Deres godser er først kendt noget senere, men de har haft Vittskövle og (Trolle-)Ljungby Ø f Kristianstad, Häckeberga mlm Malmö og Ystad, Månstorp 20 km SØ f Malmø, og Egholm på Horns hrd på Sjælland.
Der er to linier som begge var i Skåne og på Sjælland. DAA kalder dem den skånske og den sjællandske linie, jeg kalder dem hovedlinien og linjen til Vittskövle og Ris. Slægten rummer adskillige riddere, rigsråder, en ærkebisp en gældker (Skånes statholder), og hører så klart til højadelen.

Danmarks Adels Aarbog 1896 side 163.
Rettelser: 1897 s 507, 1901 s 559, 1906 s 495, 2006-08 s 777.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Hovedlinien

      Hak stamtavle hovedlinien

Linjen til Vittskövle og Ris

      Hak stamtavle, linjen Häckeberga og Ris

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Hak  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated aug 2015
with a program by Steen Thomsen.