Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Gyldenstierne
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Gyldenstierne

Jysk uradel, kendt fra 1328

Uddøde i Danmark 1729/34, lever i Sverige som Gyllenstierna.
Gyldenstierne vaaben

I blåt felt en syvtakket gylden stjerne.
Slægtsmyten siger at stjernen oprindeligt var sølv,
i så fald er der våbenfællesskab med Hvide [marsk Stigs], Pors [af Vranderup], mfl.
På hjelmen to pansrede arme der holder et spejl som er besat med 7 påfuglefjer.

Gyldenstierne er en stor slægt, og en af de mest kendte danske højadelsslægter. Shakespeare har to danske adelsmænd i sit stykke Hamlet, de hedder Rosenkrantz og Gyldenstierne. Slægten var højadel i næsten hele sin danske historie. Af de her behandlede 93 mænd var der 17 riddere, 20 lensmænd, 11 rigsråder, 2 marsker, en kammermester og en hofmester.

Slægten delte sig midt i 1300-tallet i tre grene, som nævnes efter gårdene: Ågård, St Restrup og Tim, her er de de første ejere vi kender.
Slægten lever idag kun i udlandet: Sverige - hvor de hedder Gyllenstierna, og England hvor de hedder Haggard.

Godser
- Ågård ligger nordenfjords i V Han hrd lige S f Fjerritslev, den er stamsædet. De havde den i 9 generationer -1355-1627. Ca 1550 går den over i St Restrup-grenen.
- St Restrup ligger 10 km SSV f Aalborg, den havde de i 7 generationer -1426-1686.
- Tim eller Timgård i Vestjylland ligger 10 km N f Ringkøbing. Den havde de i 7 generationer -1423-1650.
- Bidstrup i Ø-Jylland ligger ved Gudenåen, 15 km SV f Randers. Den havde de i 5 generationer, 1548-1686.
- Iversnæs, som nu hedder Wedellsborg, ligger på V-Fyn, 15 km NV f Assens. Den giftede de sig til 1446, og solgte den 1622, det blev 4 generationer.

De 166 Gyldenstierner som ses her har kun 71 forskellige navne, så der er 2,3 personer pr navn i snit. Det skyldes opkaldereglerne, som jo giver en stor konservatisme i navnevalget. Der er:
      Erik 10
Niels 10
Karen 10
Henrik 7
Knud 7
Anne 6
Jeg har derfor sat patronym på alle Gyldenstierne'rne, også efter at de gik over til fast slægtsnavn - det er lidt uhistorisk men ret praktisk.

1526 befalede kongen at adelen skulle tage sig faste slægtsnavne 'som udi andre kristelige kongeriger sæd er'. Een mand forsøgte sig med 'von Stern', men slægten blev snart enige om Gyldenstierne - begge dele efter våbenskjoldet.

Grenen i England begynder med rd Anders Pedersen (Gyldenstierne) (-1413-1454/55) som tjente under den engelske kongesøn John of Lancaster, hertug af Bedford. Han blev 1433 naturaliseret af the Parliament. Han tog slægtsnavn (som den første af slægten), og det blev Aagaard efter slægtens stamsæde - på engelsk Ogarde, siden forvandlet til Haggard. Forfatteren til 'Kong Salomons Miner' F Rider Haggard regnes med til slægten, som lever endnu.

Grenen i Sverige begynder med rd Erik Eriksen (Gyldenstierne) (-1437-1477) til Demstrup, som i Kalmarunionens dage giftede sig med kong Karl Knutson (Bonde)s datter, og grundlagde linien til Fågelvik i Småland. En grevelinie Gyllenstierne av Fogelvik er uddød, men friherrerne Gyllenstierne av Lundholm lever endnu.

Danmarks Adels Aarbog 1926 side 3-37.
Rettelser: 1929 s 310; 1935 s 147; 1936 s 126; 1938 s 138; 1940 s 172; 1942 s 120; 1944 s 112; 1952 s 73; 1955 s 118; 1956 s 38; 1967 s 20; 1972-73 s 29; 2003-05 s 675; 2012-14 s 779.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA - men kun for folk født før 1600, dvs generation 11 med. Derefter mangler der ca 40 personer i gen 12-14. Og så mangler de svenske og de engelske.
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 
Tavle 1: Hovedlinien Ågård og og St Restrup
     
Tavle 2: Linien til Tim
     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Gyldenstierne  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated dec 2016.
with a program by Steen Thomsen.
Revised apr 2019.