Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Godov
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Slægterne Godov

Der er 3 slægter der betegnes med dette navn - uden at der kan påvises slægtskab imellem dem:
- En holsteinsk der faktisk hed Godov
- en sjællandsk og lollandsk der kaldes 'Godov' [af Bramsløkke] og
- en sjællandsk der kaldes 'Godov' [af Skuldelev].
Godov vaaben

Alle tre slægter førte et sølv (hvidt) ulvehoved i blåt skjold.
Hjelmtegnene var forskellige - se nedenfor.
Samme våben førte den danske gren af slægten Hardenberg
som måske stammer måske fra Hannover, og i reglen brugte deres slægtsnavn.
Hardenbergs hjelmtegn var ulvehovedet mellem to horn.

Danmarks Adels Aarbog 1894 side 146.
Rettelser: 1897, 506; 1901, 556; 1906, 493; 1911, 570; 1915, 594. Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavler er komplette iflg DAA. Der er også en håndfuld personer der fører ulvehovedet i deres segl, men som ikke kan indplaceres i nogen af slægterne - de kan ikke ses (!)
Fælles navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlerne, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

Godov [af Holstein] - de egentlige Godov'er

Holsteinsk uradel, tildels på Lolland, kendt (-1224-1320-1501-)

På hjelmen havde de samme ulvehoved som i skjoldet.
De stammer vel fra byen Godau ved Plön, men boede i nogle generationer på Lolland som almindelig lokaladel. En ridder Heinrich Godov ses allerede 1244.

      Godov fra Holstein stamtavle  

'Godov' [af Bramsløkke]

Sjællandsk og Lollandsk uradel, kendt (-1337-1551-)

På hjelmen havde de samme ulvehoved som i skjoldet, evt to vesselhorn, senest et træ mellem to egern.
De brugte ikke noget slægtsnavn, og der kendes ingen slægts-sammenhæng til den holsteinske slægt.
Slægten er nævnt 1337, og sidste kvinde ses 1551.
Deres første kendte gods var Nyrup ved Fakse, senere havde de Bramsløkke som ligger i Musse s og hrd, 10 km Ø f Maribo på Lolland. Der er en ridder og rigsråd, og flere der havde flere godser, så de hører til højadelen.

      (Godov af Bramsløkke) stamtavle

 

'Godov' [af Skuldelev]

Sjællandsk uradel, kendt (-1378-1580- før 1583)

På hjelmen havde de samme ulvehoved som i skjoldet, evt to vesselhorn.
De brugte heller ikke slægtsnavn, og der kendes ingen slægts-forbindelse til de to andre slægter.
Et par af dem boede i Skuldelev på Horns hrd (10 km SSV f Frederikssund), men de var vist ikke ejere. Ellers var de spredt over Sjælland.
Der er ingen riddere, men to høvedsmænd/lensmænd, så dermed hører de også til højadelen.
Sidste mand Erik Mortensen (Godov) døde mellem 1580 og 1583, og var sidste mand af alle 3 slægter.

      (Godov af Skuldelev) stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Godov  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated 24 jun 2012
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.