Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Giedde
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Giedde

Skånsk uradel, kendt (-1433?-1455-1848)

Stamtavle til ca 1600

Giedde vaaben

Våbnet er en sølv (hvid) gedde i blåt.
På hjelmen to horn, blåt og hvidt, evt med en gedde imellem, stående på snuden.

Slægten Giedde har samme våben (og tildels samme hjelmtegn) som den svenske slægt Gädda fra det nordlige Småland. Nogen sammenhæng kan ikke påvises, de brugte ikke samme fornavne og afstanden er lidt over 300 km.
Der er heller ikke nogen sammenhæng til en yngre officersslægt Gjedde.

Slægten træder lidt sent ind på den historiske scene, det er som lokaladel i NV-Skåne. Godset Tomarp havde de i 5 generationer. Men fra generation 4 er der lensmænd, og rigsadmiral Ove Giedde i generation 7 er slægtens første ridder. Senere er der nok en admiral, en amtmand og et par kammerherrer, så slægten hører til højadelen, omend der er mange af den mere jævne lokaladel. Rd Ove er kendt for at lede den ekspedition, der erhvervede den danske koloni Trankebar i India. Hans gård i København (St Kannikestr 10) står endnu.

Navnet ses første gang 1520.

Danmarks Adels Aarbog 1894 s 122.
Rettelser: 1897 s 505; 1901 s 555; 1906 s 492; 1911 s 569; 1915 s 593; 1929 s 308; 1941 s 116; 1953 s 39..
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA. Frem til 1600 er alle med, men derefter mangler der ca 75 personer.
Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Giedde stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Giedde  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated aug 2015.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.