Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Galt
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Galt

Jysk uradel, kendt (-1253-1356-1698/1714-)

Galt vaaben

Våbnet er enkelt: Skrådelt 3 gange af blåt og sølv (hvidt)
Enkelt - men en sjælden figur i dansk heraldik.
På hjelmen to horn, farvet som skjoldet så delingerne hælder indad,
og evt besat med 3 påfuglefjer på hvert.

Slægten Galt ses først i Jylland, men den var snart udbredt over hele landet - Bornholm inclusive. De ældste medlemmer kan ikke sættes ind i stamtavlen, som begynder 1326. Sidste mand døde 1698, hans søster levede endnu 1714. Navnet Galt må oprindelig have været et spottende øgenavn, eftersom det betyder kastreret orne.

Slægten rummer en håndfuld riddere og lige så mange lensmænd, en rigsråd, og en admiral, så Galt'ene hører til højadelen, ligesom mange af deres ægtefæller. De havde godset Tyrrestrup lige ved Horsens i flere generationer, men ellers er de usædvanlig grundigt spredt i alle landsdele. De mest magtfulde medlemmer var Peder Ebbesen (Galt) (-1521-1548), som var hærfører under Grevens Fejde og en hård negl, og admiralen Peder Galt (1584-1644), som blev henrettet af kong Christian IV for ikke at have adlydt en uklar ordre om angreb. Men mange af slægtens medlemmer - især i de sidste generationer - var almindelig lokaladel, som ikke har gjort sig bemærket i historien.

Danmarks Adels Aarbog 1893 side 171.
Rettelser: 1897 s 501; 1901 s 554; 1906 s 492; 1911 s 569; 1915 s 592; 1935 s 142; 1936 s 122; 1937 s 173; 1938 s 134; 1941 s 116; 1947 s 103; 1953 s 39; 1955 s 114.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Enkelte uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede; der er ingen kilder, kun argumenter.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Galt stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Galt  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk This page was generated sep 2014, enlarged jan 2017
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.