Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Friis [af Haraldskær]
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Friis [af Haraldskær]

Sønderjysk uradel, kendt (-1361-1727-)

Stamtavle til ca 1600

Friis [af Haraldskær] vaaben

Slægtens våbenskjold er blåt over rødt,
delt af en smal skråbjælke, der er rudet (skråt skakternet) i sort og sølv (hvidt) i to rader.
Ofte er farverne fordelt med blåt over rødt, men det omvendte ses også.
På hjelmen to horn, det ene delt i rødt og skaktern, det andet i skak og blåt.
Samme skjold og hjelm førtes desuden af slægten Rosenkrantz frem til ca 1535,
de var oprindeligt også sønderjyder.

Navnet Friis er nok oprindeligt blevet givet til en friser, men det fortaber sig i forhistoriens mørke. Der er flere andre adelsslægter Friis (foruden en del løsgængere med navnet), men denne slægt rummer de fleste fremtrædende mænd i samfundets tjeneste. Den kaldes Friis [af Haraldskær] efter slægtsgården 5 km V for Vejle, eller 'skaktavl-Friis' efter våbenskjoldet (tavl = tern).

Slægten er så klart højadel. Den rummer et halvt hundrede mænd (altså som har sat sig spor der er bevaret til idag). Blandt dem er der 4 bisper, ca 6 medlemmer af Rigsrådet, ca 15 lensmænd, en slotsfoged, en kongelig kansler, en elefantridder og en statholder. Det er en meget høj koncentration af høje embedsmænd, der er ikke mange slægter der kan opvise noget tilsvarende.

Slægten ses første gang i 1361 og har da Stolliggård lige N f Aabenraa. Gods længere nede i Sønderjylland og gods på Fehmarn bliver da byttet bort mod gods i Genner, 10 km N f Stollig, altså en arrondering. I 1434 - 2 generationer senere - har de også Haraldskær, og den beholdt de i 4 generationer til ca 1650.

Slægten uddøde 1727.

Danmarks Adels Aarbog 1942 s 81.
Rettelser: 1944 s 114; 1947 s 107; 1952 s 74; 1955 s 119; 1958-59 s 60.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er IKKE komplet iflg DAA. Den er komplet til 1600, dvs genereation 7 med. Derefter mangler der ca 30 personer i gen 8-10. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Friis [af Haraldskær]  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated mar 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.