Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Emmiksen
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Emmiksen

Sønderjysk uradel, kendt (-1387-1607)


Emmiksen vaaben

Emmiksens våben er dexter skrådelt af sølv over rødt,
det røde felt er mønstret, enten med kugler eller kvadrater eller murmønster eller tagsten.
På hjelmen en grøn stilk med 3 røde tidselblomster.

Emmiksen-slægten udspringer i Sønderjylland på Haderslev-egnen. De havde flere godser, en enkelt ridder og et par lensmænd, så de hørte til den pæne lokaladel, oprindeligt i grænselaget mod højadelen.
Fra midten af 1400-tallet begyndte de at gifte sig over på Fyn, og i 1500-tallet solgte de deres sønderjyske gods til kronen.

Gårde

Hejsager i Halk s i Haderslev hrd på Haderslev Næs S f fjorden havde de måske fra stamfar, 1583 gik den til kronen. I sognet ligger også voldstedet af den lille borg Bolet, som de solgte 1555.
Revsø i Sommested s, Gram hrd, 15 km NV for Haderslev havde de med sikkerhed 1537 og solgte den 1572, men der er få kilder. Der er også gammelt voldsted der.
Tyrstrupgård i Tyrstrup s i Sdr Tyrstrup hrd, 10 km N f Haderslev (lige ved Christiansfeld) må de have haft i hvert fald fra Emmike Esbernsen (Emmiksen) (-1427-1451-). En efterkommer Ahlefeldt solgte den i 1599 til Rantzau.
Damsgård i Ø Starup s i Brusk hrd (altså i kongeriget, ikke i Sønderjylland) ligger 10 km N f Kolding, dvs 40 km N f Haderslev. Den havde de 1494-1578, men måske helt fra stamfars tid, der kendes ikke andre ejere, og der ses en Damsgård (uvist om det er den samme) i slægtens hovedgren så sent som 1598.
Brænore i Taps sogn i Tyrstrup hrd (nu Nr Tyrstrup hrd i kongeriget, dengang i Frørup s i Sdr Tyrstrup hrd i Sønderjylland) ses fra 1490, den solgte de 1483/84 til kronen. Den kommer måske til slægten med en hustru kort før 1490.
Spangsbjerg (nu en del af Esbjerg) i SV-Jylland er det ældste sikkert kendte Emmiksen-gods, det solgte de 1429.
De havde tidligt et godskompleks i Slogs hrd (hovedgård uvis), det blev snart spredt.
Og de havde også strøgods på vestkysten af Sønderjylland.

Danmarks Adels Aarbog 1892 side 112.
Rettelser: 1897 s 498; 1901 s 550; 1906 s 491; 1956 s 35.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Et par uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Emmiksen  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jun 2018
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.