Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Brostrup
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Brostrup

Uradel på Sjælland og i Skåne, kendt (-1402-1552-)

Brostrup vaaben

Våbenet er blåt med en sølv (hvid) skråbjælke, belagt med 3 røde roser.
På hjelmen to vesselhorn, tværdelt hvidt/rødt og rødt/hvidt.
Det er også set spejlvendt.
På Tomarp ses en kalkmalet variant, hvor feltet er delt (lodret) bag skråbjælken.
Her er roserne stadig røde, men der er måske blåt i skråbjælken.
Våbenfællesskab med von Bertekow i Mecklenburg, som kommer fra Altmark (Brandenburg).
Og med van dem Borne i Pommern.
Våbnet føres af adskillige andre nordtyske slægter.

Slægten Brostrups oprindelse er ukendt. De ses mest i Skåne, men stammer nok sydfra.

De ældste vi kender var tyske krigere i Valdemar Atterdags tjeneste. 1367 på Helsingborg kvitterer rd Wrenzel van Bomenstorp, Peter van Bromenstorp og Kunce van Bromstorp for deres sold for ½ år. Wrenzel og Peter besegler med Brostrup-våbnet. Om de er brødre eller fjernere fætre ved vi ikke. 1373 besegler en rd Frenzel van Bomestorp i Katslösa i Skåne, måske samme mand som Wrenzel, men seglet er tabt. Det er meget muligt at de senere Brostrup'er nedstammer fra en af disse mænd, men noget bevis har vi ikke.

Resten af slægten er lavadel, først på Sjælland, siden i Skåne. De havde ikke eget gods, men var fogeder på andres godser og gårde. Der kendes kun 4 sikre generationer fra 1402 til 1552. Men Jens Brostrup (-1447-1497) var dygtig og intelligent, han studerede ved flere universiteter, blev kongens kansler og ærkebisp i Lund. Han brugte sine brødre og nevøer som bispelensmænd i Skåne, og samtiden mente at han begunstigede dem ganske urimeligt. Det har sikkert gjort ondt bagi på standsbevidste højadelsmænd, at se en mand af ukendt lavadelsslægt som høvedsmand på Hammershus. Ærkebispens nevø gifter sig til Tomarp (25 km NØ f Helsingborg), men han er den eneste Brostrup der har haft den, selvom slægtebøgerne og DAA skriver flere af dem til denne gård.

Danmarks Adels Aarbog 1889 s 111.
Rettelser: 1891 s 487; 1901 s 541; 1906 s 486; 1911 s 565; 1937 s 172.
Rettelserne ses her.
FSM: Tor Flensmarck: Skånes Medeltid - Orter & Ätter. B 312f: Brostrup.
Bemærkninger til DAA og FSM

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA og (mest) FSM. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

      Brostrup stamtavle

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Brostrup  >  Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jun 2014
with a program by Steen Thomsen.
Revised okt 2014.