Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Bildt
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Bildt

Jysk uradel, kendt fra 1442, lever i Sverige


Bildt vaaben ældre Bildt vaaben

Våbnet er 3 sølv (hvide) liljer i blåt felt, placeret 1 over 2 - det er usædvanligt.
På hjelmen to pansrede arme der holder hver en lilje.
De ældste segl fra 1487 og 1552 har kun een lilje. Det er samme våbenskjold som Juul.
Juuls hjelmtegn er to liljer, men armene er også set hos Juul.
Det er altså en mulighed at Bildt er en gren af Juul.

Bildt er en af de få (ca 20) nulevende danske adelsslægter der kan følges tilbage til Middelalderen. Den træder lidt sent ind på den historiske scene, og måske er den en gren af Juul. Den dukker op omkring Nr Sundby, og breder sig senere til Norge. Her havde den gods på øen Orust i Bohuslen som oprindelig var norsk. Den blev så svensk efter 1660 da Bohuslän blev svensk.Minister Carl Bildt hører til slægten.
Slægten rummer ingen riddere, men dog 2 lensmænd, og dens danske godser var få og små. Den hører dermed til i lokaladelen.

Norske godser

Brandsthorp ligger i nærheden af Veden ved Sarpsborg i det sydligste Norge nær svenskegrænsen.
Hafslund ligger nær Sarpsborg i det sydligste Norge nær svenskegrænsen. Den blev udplyndret under svenskekrigen 1659.
Lundestad ligger i Berg i Smålenene, nær Halden, 100 km SSØ f Oslo.
Lungegård lå i Bergen.
Morlanda ligger på øen Orust i Bohuslän (dengang Norge) lidt NNV f Göteborg.
Nes ligger i Torsnes s, 5 km SØ f Frederikstad, 90 km SSØ f Oslo.
Skjeberg ligger 10 km SØ f Sarpsborg i SØ-Norge. Idag er der ingen hovedgård der.
Torsø ligger i Oslofjordens munding på Ø-siden, 10 km S for Sarpsborg.

Danmarks Adels Aarbog 1887 s 73.
Rettelser: 1891 s 481; 1893 s 534; 1897 s 487; 1901 s 537; 1906 s 483; 1911 s 564; 1915 s 589; 1923 s 548; 1937 s 172.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA. Alle født før 1600 er med, og dermed alle i Danmark, dvs at generation 1-6 er komplette. Der mangler et par hundrede norsk-svenske, slægten lever endnu.
Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Bildt 8  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated feb 2017.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.