Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Benderup
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Benderup

Nordjysk uradel, kendt (-1341-1639-)


Benderup vaaben

Våbnet er enkelt og må derfor anses som gammelt:
Delt lodret af sort og sølv (evt omvendt),
på hjelmen to vesselhorn i de modsatte farver.

Benderup var østjysk uradel, slægten består af 4 linier, hvor kun den ene har brugt navnet, men alle 3 våbnet. Navnet er også set som Binderup, så slægten har måske navn fra landsbyen Binderup i Dalbyneder s i Gjerlev hrd, midt mellem mundingerne af Mariager Fjord og Randers Fjord (Trap).
- Linien til Boddum var den ældste, men meget sparsomt oplyst. - Linien til Kvottrup var først i Himmerland, senere lidt længere sydpå, S for Mariager Fjord, og desuden i V-Himmerland.
- Linien til Hvidsten brugte navnet, de var S f Mariager Fjord.
- Linien til Stensballegård var en del længere sydpå, lige ved Horsens. Senere var de i Assens Ø f Mariager.
Fra Binderup er der kun 10-15 km til Hvidsten, Kvottrup og Assens.

Slægten rummer en enkelt ridder, men ingen lensmænd eller andre embedsmænd, så den hører til lokaladelen.

Danmarks Adels Aarbog 1888 side 40-43.
Rettelser: 1893 s 536; 1897 s 488; 1906 s 484; 1911 s 565; 1915 s 595; 1923 s 548; 1936 s 123; 1939 s 118..
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavler er komplette iflg DAA mm. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlerne, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

 

Linien til Boddum i Thy, kendt (-1344-1457-)

Boddum ligger i det sydligste Thy og er et næs (tidligere en ø) ud i Limfjorden. Her ligger Boddum Bisgård, og i Brokær Enge ind mod 'fastlandet' voldstedet af en motte (tidlig borg).
Anders beseglede med Benderup-våben, Ivar var hans bror. 1457 ses en Ivar Eriksen til Boddum, om han er Ivar Jensens tipoldesøn aner vi ikke.
Kilde: Trap bd 15 s 666-67.

     

Linien Benderup til Hvidsten, kendt (-1428-1564-)

Hvidsten ligger 10 km S f Mariager, og er kendt for en tidlig modstandsgruppe under besættelsen. Dér havde Benderup i 6 generationer en hovedgård som ikke ses mere, hverken som herregård eller borgruin.

     

Linien til Stensballegård, kendt (-1341-1546-)

Stensballegård ligger i Vær s, lige Ø f Horsens, og den er stadig herregård. Den havde de i 4 generationer, derefter var de lavadel på en lille væbnergård i Assens, 10-15 km N f Kvottrup og Hvidsten.

     

Linien til Kvottrup, kendt (-1422-1623/1639-)

Kvottrup ligger i Hem s, lige S f Mariager, kun 5 km fra Hvidsten. Den havde de i 4 generationer. De havde også i 3 generationer Støttrup i Farsø s i V-Himmerland, 20 km S f Løgstør. Heller ikke de to steder er der nogen synlige spor af hovedgårdene.

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Benderup  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated okt 2016
with a program by Steen Thomsen.
Revised jun 2020.