Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Banner - Høeg
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

Banner, Høeg [de nye] og Rød

Banner og Rød er sjællandsk-fynsk uradel, kendt (1302?-1657-)

Brune og Høeg er jysk uradel, kendt (1302-1939-1946-)

Stamtavler til ca 1600

Banner - Høeg vaaben

Våbnet er enkelt - og dermed gammelt:
Skrådelt fra dexter hjørne af sølv (hvidt) over rødt - også set med omvendte farver.
På hjelmen 15 faner, skiftevis røde og sølv.

Om slægtens oprindelse, og de ældste generationers godser har vi kun myter og slægtebøgerne. Det meste af det falder for en kildekritisk granskning, og slægten består så af 3 uafhængige linier i hver sin landsdel (Skåne har de næsten ikke været i), samt en biskop i Århus. Den sjællandske linie og den lille fynske linie samt bispen er ret nært beslægtede, mens den jyske ser ud til at være noget fjernere - eller måske helt ubeslægtet. I Adelsaarbogen er de koblet sammen - det holder ikke.

I den sjællandske linie er navnet Banner vist først brugt efter kongens påbud 1526 om at adelen skulle tage sig faste slægtsnavne. Linien havde Vinstrup (ved Tystrup Sø mellem Næstved og Sorø) i 6 generationer, godset er borte forlængst. Og de giftede sig til vigtige godser i Vendsyssel: Asdal, Kokkedal, Odden mm.

Den jyske linie (Høeg) havde Skarregård på Mors, Vang i Vendsyssel, og mange mindre godser, men ingen af dem i mange generationer. Enkelte brugte navnet Brune som personlig tilnavn: Brun(e) Erik.
Linien Høeg opstod af den jyske linie, fordi den gamle slægt Høg (med ½ vildbasse i våbnet) var ved at uddø. Efterkommerne efter Sophie Høg og Niels Eriksen (Høeg) (ses i gen 3) tog så navnet op, men beholdt deres fædrende våben. Kun enkelte brugte dog det nye navn, indtil 1500-tallet. Det er god stil at stave de gamle som Høg og de nye som Høeg, så man kan se forskel umiddelbart. (Retstavning er en ny opfindelse - også af navne).

Den lille fynske linie hvor nogle brugte navnet Rød, havde Jerstrup på N-Fyn, men uddøde tidligt.

Når linierne nu er skilt ad, er det strengt taget noget sludder at bruge betegnelsen Høeg (Banner). Men det er gjort, og i navneregistre må man altid se under både Banner, Høeg og Høg.

De ældste kilder er nok fra 1302, og med sikkerhed fra 1321.
De sidste danske mænd faldt i Store nordiske Krig, den sidste i 1713, men en kvinde levede endnu 1760. En tysk gren: von Høegh levede videre og uddøde i mandslinien i 1939, en kvinde levede endnu 1946.

Af de her viste ca 90 mand født før 1600, er der 10 riddere, 7 lensmænd, 8 rigsråder, 1 rigskansler, og en vicestatholder i Norge. Dertil adskillige som havde flere og store godser, så slægten - især grenen Banner - hører til højadelen - selvom der også var helt lavadelige grene blandt Høeg'ene.

Den svenske slægt Baner eller Banér fører at andet våben. Den tog også navn i 1500-tallet. Begge slægter har genfortalt en episode hos Saxe om navnets oprindelse. Det er en god historie men ganske uhistorisk: Ordet banner (flag, stander) har vi fra tysk, som indlånte det fra fransk i 1100-tallet, og Saxes historie ligger omkring 1010.

Danmarks Adels Aarbog 1949 side 3.
Rettelser: 1953 s 47; 1955 s 121; 1962 s 54.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA, herunder kritisk behandling af de ældste generationer.

Nedenstående stamtavle er ikke komplet iflg DAA, kun for folk født før 1600. Derefter mangler der ca 50 Banner'e og måske lige så mange Høeg'e fra generation 9 og frem. Og enkelte uplacerede kan slet ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste Banner
Navneliste Høeg

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.Den fynske linie Rød

     

Den sjællandske linie Banner

     

Den jyske linie Brun(e) og de nye Høeg'e

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  Banner - Høeg  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2016.
with a program by Steen Thomsen.
Revised aug 2018.