Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Baden'
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

 

'Baden'

Sjællandsk adel , kendt (-1432- vel 1639)


'Baden' vaaben

I blåt felt en rygliggende guld måne, derunder en sølv (hvid) muslingeskal.
På hjelmen 8 påfuglefjer (på eet segl i stedet 2 horn).

Slægten har aldrig ført slægtsnavn. Det er ganske vist at slægtebogsfruerne kalder dem Baden, men det er ganske uvist hvorfor.

Slægten består af 4 linier:
      I - Bispens linie
      II - Willum Sorts linie (indgiftet med linie I)
      III - Borgmesterlinien
      IV - Admiralens og den norske linie
Vi kan ikke se slægtsskab med linie III og IV, så slægten er defineret ved at de bruger samme segl.
Linie III og IV er sandsynligvis blevet adlet på forbøn af bispen og med hans våben.

Første mand som vi har bevaret et segl fra, er bispen i Roskilde (Linie I): Oluf Mortensen (Baden) (-1432-1485).
Hans broderdatter (eller hvad hun nu var) var gift med Willum Sort (senior) i Linie II.
Sidste mand er admiralens søn Christian Hansen (Baden) lensmand på Kronborg (Linie III), som døde 1618.
Sidste kendte 'Baden' er hans kusine Emerentze Pedersdatter (1587- vel 1639).

Berømteste mand er Hans Lauridsen (Baden) (-1548-1566) som havde arvet Nørgård i Udstolpe på Lolland fra sin mor. Han var admiral, og under Den nordiske 7-års krig 1563-70 havde han 1566 et søslag mod Sverige i Østersøen mellem Öland og Gotland. Det endte ret uafgjort, men mange blev dræbt, herunder hans viceadmiral. Hans ankrede så nogle dage med alle 36 skibe ved Visby på Gotland for at begrave vice-admiralen. Hans skippere og lensmanden på Visborg advarede: Bunden er kalkgrus, og kan ikke holde et anker i blæsevejr. Natten 28-29 juli kom der en regulær storm, 14 skibe forliste, godt 6000 mand druknede - også Hans selv.

Bortset fra bispen, admiralen og hans søn lensmanden på Kronborg, er Baden en lokal- og lav-adelsslægt. De var fogeder og forpagtere og bispe-lensmænd, og giftede sig til flere mindre godser:
- Skottorp i det sydligste Halland, 35 km N f Helsingborg.
- Dufeke 35 km SØ f Helsingborg.
- Nørgård i Udstolpe på Lolland.
- Ottestrup nær Ringsted. Vi ikke hvordan de fik den, men admiralens linie havde den i 4 generationer.
- Fritsø ved Larvik på Norges SØ-kyst, 130 Km SSV for Oslo. Den mageskiftede de sig til fra Kronen, og havde den i 3 generationer.

Danmarks Adels Aarbog 1884 s 41.
Rettelser: 1885 s 421; 1886 s 417; 1887 s 483; 1891 s 473; 1893 s 531; 1897 s 481; 1901 s 532; 1906 s 480; 1923 s 547; 1940 s 167; 1953 s 38.
Rettelserne ses her.
Bemærkninger til DAA

Nedenstående stamtavle er komplet iflg DAA. Evt uplacerede kan dog ikke ses (!)
Hold musen over en person for at se data. Omtrentlige fødselsår er anslåede.
Navneliste

Der er naturligvis usikkerheder i tavlen, så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.
 

I - Bispens linie

     

II - Willum Sorts linie

     

III - Borgmesterlinien

     

IV - Admiralens og den norske linie

     

Steens hjemmeside  >  Hovedside slægtsforskning  >  Dansk adel stamtavler  >  'Baden'  >  Top
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

This page was generated jul 2019
with a program by Steen Thomsen.