Homepage  >   Genealogical Mainpage  >   Anetavle for Augusta von Obelitz (1820-1892)

E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Anetavle for Augusta von Obelitz (1820-1892) / Ahnentafel of noblemen.

Her er Steen Thomsens adelige tipoldemor og hendes næsten 3000 adelige forfædre i 39 generationer, herunder Gorm den Gamle, Borzivoj den Hellige af Bøhmen, Rurik af Rusland, Carolus Magnus (Karl der grosse), etc. Der er ca 450 gengangere - adelsslægterne var grundigt indgiftet ligesom kongeslægterne, så der er kun ca 2500 personer.
Der er mange usikre forbindelser imellem - ifølge sagens natur - så la vær med bare at skrive af, skriv hellere til mig og få en GEDCOM-fil med de relevante aner med biografi, forbehold og henvisninger på de fleste af personerne.

My noble great great grandmother and her almost 3.000 noble ancestors in 39 generations. Over 450 ancestors apear twice (or more) - the noble families were well intermarried, and so were the royal families, so you only find ca 2.500 persons.


Generation 0 (proband)

1 Louise Elisabeth Augusta von Obelitz (1820 - 1892)


Generation 1
2 ancestors.

2 Frederik von Obelitz (1773 - 1839)
      Arkivchef i Landsover- samt Hof- og Stadsretten i Kbh, kammerjunker
3 Ellen Findt (1782 - 1870)    (Ikke adelig)   Hendes aner


Generation 2
2 ancestors.

4 Balthazar Gebhard III von Obelitz (1728 - 1806)
      Professor, godsejer til Skjoldemose på Fyn
5 Christiane Birgitte Gaarder (1733 - 1814)    (Ikke adelig)  


Generation 3
4 ancestors.

8 Balthazar Gebhard II von Obelitz (1705 - 1769)
      Løjtnant i København, senere Major i Mariager
9 Anne Margrethe 'Grethe' Lintner (1710 - 1752)    (Ikke adelig)  

10 Poul Gaarder (1692 - 1745)      (Ikke adelig)   Hans norske aner
      Kaptajn og gårdejer på Sør-Nust i Odalen, 70 km NØ for Oslo
11 Karen Sophie Budde (1707 - 1779)


Generation 4
(6 ancestors).

16 Balthazar Gebhard I von Obelitz (1640 - 1707)
      Herremand til Rammegård ved Lemvig, senere Aabjerg ved Vedersø i V-Jylland
17 Ide Juel (ca 1666 - 1727)

18 Johan Georg Lintner (ca 1675 - 1719)    (Ikke adelig)  
      Stadsmusikant i Næstved og Vordingborg
19 Johanne Jørgensdatter (1673 - 1730)    (Ikke adelig)  

22 Melchior Frederik Budde (1663 - 1725)
      Oberstløjtnant i Norge
23 Anna Sophie Juel (1669 - 1740 -)


Generation 5
(10 ancestors).

32 Balthazar von Obelitz (ca 1590 - 1640)
      Herremand til Duvendick og Millienhagen (Manschenhagen) i Pommern
33 Ursula Marie von Moltke (ca 1605 - 1646 -)

34 Henrik Juel (1629 - 1707)
      Herremand til Lindbjerg og Gjorslev. Ambassadeur
35 Sophie Høeg (ca 1640 - ca 1680)

38 Jørgen Jacobsen (Friis) (ca 1640 - 1686)    (Ikke adelig)   Hans aner
      Præst til Tystrup
39 Tabea von Steinberg (ca 1640 - 1697 -)

44 Friderich Otto Budde (? 1616 - 1679)
      Oberst, herremand til Torsø i Norge
45 Ide Sophie Bildt (1640 - 1667)
      Frue til Torsø i Norge


Generation 6
(18 ancestors).

64 Reimar von Obelitz (ca 1540 - 1601 -)
      Herremand til Millienhagen i Pommern
65 Margarethe Lepel (ca 1560 - )

66 Gebhard Moltke (1576 - 1644)
      Herremand til Klein Belitz og Tarschow (Tarzow?) i Mecklenburg
67 Ingeborg von Bibow (ca 1580 - )

68 Jens Juel (1594 - 1636)
      Herremand til Lindbjerg, lensmand
69 Ide Henriksdatter Gøye (1606 - 1654)
      Enkefrue til Lindbjerg i SV-Jylland og frue til Vrejlev Kloster i Vendsyssel

70 Just Høeg (1584 - 1646)
      Ridder til Gjorslev p Sjæll. Rigsråd. Hofmester i Sorø. lensmd, rigskansler
71 Anne Jørgensdatter Lunge (1610 - 1652)

78 Peiter von Steinberg (1603 - 1668)
      Major til Skovsgård på Sjælland
79 Dorotea Hendrichsdatter (1615 - 1668)    (Ikke adelig)  

88 Friderich Budde (ca 1587 - 1651)
      Herremand til Tõlluste, mm på Saaremaa (Øsel), landråd
89 Karen Axelsdatter Urup (1590 - 1656)

90 Vincentz Bildt (1606 - 1658)
      Lensmand, oberstløjtnant, generalkrigskommissær, herremand til Nes mm i Norge
91 Else Andersdatter Friis (1611 - 1677)


Generation 7
(34 ancestors).

128 Johann von Obelitz (ca 1505 - )
      Antageligt herremand i Pommern
129 Dorothea von Datenberg (ca 1510 - )

130 Claus II Lepel (ca 1500 - før 1580)
      Herremand til ½ Netzelkow, ½ Lütow, Seckeritz, Rubkow og ½ Bukow i Pommern
131 Sophie von Hahn (1520 - 1588 -)

132 Levin Moltke (ca 1545 - 1580 -)
      Ridder til Klein Belitz, Tüzen, Diedrichshagen og Kronskamp i Mecklenburg
133 Catharina von Pressentin (ca 1550 - )

134 Martin (jun) von Bibow (ca 1550 - 1603)
      Herremand til Reinshagen og Berendshagen i Mecklenburg
135 Ursula von Oertzen (ca 1550 - 1605 -)

136 Peder Juel (ca 1550 - 1604)
      Herremand til Alsted i M-Jylland, lensmand
137 Margrethe Ulfstand (ca 1557 - 1612)
      Frue til Lindbjerg i SV-Jylland

138 Henrik Eskelsen Gøye (1562 - 1611)
      Herremand til Skørringe på Falster, senere Turebyholm på Sjælland, lensmand
139 Birgitte Axelsdatter Brahe (1576 - 1619)
      Enkefrue til Turebyholm på Sjælland

140 Stygge Justsen Høeg (ca 1555 - ca 1630)
      Herremand til Vang, Kærgårdsholm, Ørredgård i Jylland og Steensgård på Fyn
141 Anne Gregersdatter Ulfstand (1559 - 1627)
      Frue til Kærgårdsholm i N-Jylland

142 Jørgen Ovesen Lunge (1577 - 1619)
      Ridder til Odden i Vendsyssel, Birkelse i N-Jylland mm, lensmand, rigsmarsk
143 Sophie Brahe (1588 - 1659)
      Enkefrue til Odden i Vendsyssel, Boddum Bisgård i Thy, Holmgård i N-Jyll mm

156 Burchard von Steinberg (ca 1570 - 1612)
      Gårdejer og slotsfoged i Schwabstedt i Süd-schleswig
157 'Teppecke' Tabea Peters (ca 1580 - før 1672)    (Ikke adelig)  

176 Mathias Budde (ca 1550 - 1591)
      Herremand til Tõlluste på Saaremaa (Øsel), lensmand/statholder dér
177 Ursula von Behr (1569 - )

178 Axel Urup (1564 - 1601)
      Herremand til Vapnö i Halland og Ormholt i Vendsyssel
179 Hille Marsvin (1566 - 1637)
      Frue til Vapnö i Halland

180 Otte Bildt (ca 1555 - 1616 -)
      Herremand til Nes i Norge osamt Hæstrup og Overklit i Vendsyssel
181 Inger Jespersdatter (Vognsen) (ca 1570 - 1606 -)
      Frue til Hæstrup i Vendsyssel

182 Anders Jørgensen Friis (1589 - 1644)
      Herremand til Hungstrup, Estruplund i Jylland, mm, lensmand
183 Ide Munk (1589 - 1651)
      Frue til Visselbjerg og Krogsgård i S-Jylland


Generation 8
(60 ancestors).

256 Jürgen von Obelitz (ca 1470 - )
      Antageligt herremand i Pommern
257 Margaretha von Krakewitz (ca 1470 - )

260 Oldewin Lepel (ca 1480 - 1563 -)
      Herremand til ½ Netzelkow, ½ Lütow, Buggow og Bauer i Pommern
261 Anna von Sanitz (Saentz) (ca 1480 - )

262 Vicke von Hahn (caca 1480 - )
      Herremand til Damerow i Pommern
263 Anna von Behr (ca 1480 - )

264 Gebhard Moltke (ca 1495 - 1568)
      Landråd, herremand til Strietfeld og Drüsewitz i Mecklenburg mm
265 Elisabeth von der Lühe (ca 1510 - )

268 Martin (sen) von Bibow (ca 1520 - 1573 -)
      Herremand til Berendshagen i Mecklenburg

270 Sivert IV von Oertzen (ca 1520 - 1589)
      Herremand til Roggow senere Clausdorf i Mecklenburg
271 NN NN (ca 1520 - )

272 Jens Juel (ca 1515 - 1563)
      Herremand til Alsted i M-Jylland, lensmand, skibschef
273 Anna Skram (ca 1520 - 1581)
      Frue til Alsted i M-Jylland

274 Gregers Holgersen Ulfstand (1521 - 1583)
      Ridder til Sdr Vosborg i NV-Jylland mm, lensmand på Skivehus
275 Anna Lange (ca 1515 - 1559)
      Frue til Vellumgård og Kærgårdsholm i N-Jylland

276 Eskel Henriksen Gøye (ca 1530 - 1573)
      Herremand til Skørringe på Falster, lensmand
277 Sibylle Mogensdatter Gyldenstierne (1540 - 1611)

278 Axel Brahe (1550 - 1616)
      Herremand til Elvedgård på Fyn og Fårevejle på Langeland mm, lensmd, rigsråd
279 Mette Gøye (ca 1553 - 1584)

280 Just Jacobsen Høeg (ca 1515 - 1557)
      Herremand til Vang i Vendsyssel og Lergrav i V-Jylland
281 Citzel Bille (1528 - 1580)
      Frue til Kølskegård i Vendsyssel

284 Ove Christophersen Lunge (1548 - 1601)
      Herremand til Odden i Vendsyssel (N-Jyll) mm, lensmand
285 Anne Maltesdatter (Sehested) (1554 - 1621)
      Enkefrue til Eskær i Vendsyssel, Birkelse i N-Jylland og Boddum Bisgård i Thy

286 Steen Brahe (1547 - 1620)
      Herremand til Knutstorp i Skåne, Bregentved på Sjælland mm, lensmand, rigsråd
287 Birgitte (Ottesdatter) Rosenkrantz (1555 - 1588)
      Frue til Næsbyholm på Sjælland

314 Peter Thomassen (ca 1560 - )
      I Schwabstedt i Südschleswig - vel borger

352 Henning Budde (ca 1505 - 1534 -)
      Herremand til Neetzow og Toitin
353 Dorothea (Russ, Ruske) Rausche (ca 1520 - )

354 Johan von Behr (1543 - 1613)
      Herremand til Êdole i Letland, Stellichte i Tyskland, statholder over Pilten
355 Margaretha von Grotthuß (ca 1545 - 1609 -)

356 Henrik Urup (ca 1535 - 1567)
      Herremand til Vapnö i Halland, Allerup, samt Skjærsnes og Ulen i Norge
357 Karen Iversdatter (Baden) (1538 - 1587)

358 Jørgen Marsvin (ca 1527 - 1581)
      Herremand til Hollufgd (Fyn), Aunsbj (Jyll) og Dybäck i Skåne, lensmd,rigsråd
359 Karen Ottesdatter Gyldenstierne (ca 1545 - 1589)
      Frue til Vrågård i Jylland

360 Daniel Bildt (ca 1530 - vist 1585)
      Ritmester og herremand til Nes i SØ-Norge og Abildgård i Vendsyssel, lensmand
361 Blanceflor Vincentsdatter Lunge (ca 1535 - 1571)
      Frue til Morlanda i Bohuslän, Lungegård i Bergen og Lundestad i SØ-Norge

362 Jesper Vognsen (ca 1540 - 1610 -)
      Herremand til Hæstrup i Vendsyssel
363 Kirsten Lunov (ca 1540 - 1591 -)

364 Jørgen Iversen Friis (ca 1545 - 1616)
      Herremand til Krastrup, Ørbæk, lensmand, landsdomm, statholder Norge, rigsråd
365 Else Bjørnsdatter (Bjørn) (1558 - 1594)

366 Jørgen Munk (ca 1550 - Druknet 1589)
      Herremand til Volstrup og Kvistrup i N-Jylland
367 Mette Iversdatter Skram [m stige] (ca 1555 - før 1606)


Generation 9
(107 ancestors).

520 Martin II Lepel (caca 1450 - 1492 -)
      Herremand til Rubkow og Bauer i Pommern
521 NN von Behr (caca 1450 - )

522 Claus von Sanitz (Saentz) (caca 1440 - før 1514)
      Herremand til Murchin i Pommern

524 mange mellemled!! Hahn

526 Joachim Behr (ca 1450 - vist 1505)
      Herremand til Nustrow, Deyelsdorf og Löbnitz i Pommern
527 Margarethe von Grabow (ca 1450 - )

528 Claus Moltke (ca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Strietfeld mm
529 Agnes Gans zu Putlitz (ca 1450 - 1503 -)

530 Christoph von der Lühe (ca 1480 - )
      Herremand til Fahrenhaupt eller Költzow i Mecklenburg
531 Anna Hobe (ca 1480 - )

536 NN von Bibow (ca 1490 - )
      Adelsmand i Mecklenburg

540 Jaspar I von Oertzen (ca 1475 - før 1526)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg, hertugelig råd
541 Abele (Emerentia) von Buchwald (ca 1480 - 1529 -)

544 Mogens Juel (ca 1480 - før 1551)
      Herremand til Udstrup i V-Jylland
545 Dorthe Krabbe (ca 1480 - )

546 Peder Skram (ca 1475 - 1512 -)
      Herremand til Stougård, Sønderris, Alsted i Jylland mm
547 Kirsten Enevoldsdatter (Rafvad) (ca 1480 - vist 1543 -)
      Frue til Alsted i Ø-Jylland

548 Holger Gregersen Ulfstand (ca 1490 - 1542)
      Ridder til Häckeberga og Skabersjö i Skåne, landsdommer, lensmand, rigsråd
549 Anna Podebusk (ca 1500 - Helligkors 1521)
      Frue til Vosborg i NV-Jylland

550 Erik Nielsen Lange (ca 1480 - faldet 1519)
      Herremand til Engelsholm i M-Jylland
551 Bege (Birgitte) Rosenkrantz (ca 1480 - 1562)
      Frue til Engelsholm og Gammelstrup i M-Jylland

552 Henrik Eskelsen Gøye (ca 1490 - 1533)
      Ridder til Gisselfeld på Sjælland, lensmand, rigsråd
553 Eline Henningsdatter (Godov) (ca 1500 - 1551 -)
      Frue til Skørringe på Falster og Svenstrupgård på Sjælland

554 Mogens Henriksen Gyldenstierne (ca 1495 - el 1569)
      Ridder til Stjärneholm i Skåne, Wedellsborg på Fyn, statholder, dansk rigsråd
555 Anne Sparre (ca 1510 - 1564)

556 Otte Brahe (1518 - 1571)
      Ridder til Knutstorp i Skåne og Elvedgård på Fyn, lensmand, rigsråd
557 Beate Bille (1526 - 1605)
      Hofmesterinde i Danmark

558 Falk Mogensen Gøye (ca 1520 - 1554)
      Herremand til Skærsø i Ø-Jylland
559 Ide Truidsdatter Ulfstand (ca 1531 - senest 1604)
      Frue til Trudsholm på Sjælland

560 Jacob Eskildsen (Høeg) (ca 1460 - 1528 -)
      Herremand til Lergrav i V-Jylland, Vang i Vendsyssel og Eskær på Salling
561 Johanne Jørgensdatter Krumpen (ca 1480 - ca 1553)

562 Claus Bille (1490 - 1558)
      Ridder t Allinde, Ljungsgård, Vanås i Skåne, lensmd, dansk og norsk rigsråd
563 Elsebe Ulfstand (ca 1505 - 1540)

568 Christopher Ovesen Lunge (ca 1520 - 1565)
      Herremand til Odden i Vendsyssel (N-Jyll)
569 Karen Jørgensdatter (Juel) (ca 1520 - 1556)
      Frue til Stougård i M-Jylland

570 Malte Jensen (Sehested) (1529 - 1592)
      Herremand til Vellingshøj, Nr Holmgård og Højris i N-Jylland, landsdommer
571 Sophie Clausdatter Bille (1529 - 1587)

574 Otte Ottesen Rosenkrantz (ca 1525 - 1557)
      Herremand til Næsbyholm på Sjælland
575 Ide Mogensdatter Gøye (ca 1525 - 1563)
      Frue til Skærvad i Jylland

704 Drewes (Andreas) Budde (ca 1470 - 1517 -)
      Herremand til Neetzow i Pommern
705 Margrethe NN (ca 1480 - )

708 Diederich von Behr (ca 1505 - før 1575)
      statholder på Saarema (Øsel), landdrost i Hoya
709 Anna von Münchhausen (ca 1510 - før 1579)

710 Thomas von Grotthuß (ca 1510 - før 1572)
      Herremand til Svitene (Schwitten) i Letland (Kurland)
711 Tecula von Lambsdorff (ca 1510 - )

712 Erik Urup (ca 1500 - 1571)
      Herremand til Ulen i Norge, Vapnö i Halland mm, lensmand, norsk rigsråd
713 Anna Nielsdatter (Gyldenløve) (ca 1500 - 1557)

714 Iver Jensen 'Jernskæg' (Baden) (ca 1500 - 1570)
      Herremand til Ottestrup på Sjælland og Fritsø i Norge, lensmand
715 Karen Galde (ca 1515 - 1565)

716 Peder Marsvin (ca 1490 - 1528)
      Herremand til Hollufgård og Lindved på Fyn
717 Helle Tagesdatter (Hollunger) (ca 1490 - 1556)
      Frue til Dybäck i Skåne

718 Otte Henriksen Gyldenstierne (ca 1490 - el 1551)
      Herremand til Iversnæs (nu: Wedellsborg) på V-Fyn, lensmand
719 Helvig Gøye (ca 1515 - 1597)
      Frue til Ormholt i Vendsyssel og Aunsbjerg i Jylland

720 Knud Bildt (ca 1490 - før 1560)
      Herremand til Donsted og Åby Hovgård og Hassing Hovgård i Vendsyssel
721 Anne Madsdatter Bagge (ca 1500 - 1560 -)
      Frue til Abildgård i Vendsyssel

722 Vincents Vincentsen Lunge (ca 1480 - Myrdet 1536)
      Høvedmand på Bergenhus, dansk og norsk rigsråd
723 Margrete Nielsdatter (Gyldenløve) (ca 1495 - 1565 -)

724 Vogn Pedersen (Vognsen) (ca 1510 - 1568 -)
      Herremand til Hæstrup i Vendsyssel
725 Ingegerd Jespersdatter (Vognsen) (ca 1510 - 1568 -)

726 Laurids Lunov (ca 1490 - 1561 -)
      Herremand til Rygård på N-Djursland
727 Abel Ottesdatter (Munk) (ca 1500 - )

728 Iver Friis (ca 1495 - 1557)
      Herremand til Haraldskær i Ø-Jylland
729 Sophie Glob (ca 1515 - 1574 -)
      Frue til Krastrup, Kølbygård i N-Jylland og Rugballegård i Ø-Jylland

730 Bjørn Andersen (Bjørn) (1532 - 1583)
      Herremand t Stenalt i Jylland, Vinstrup p Sjæll, landsdommer, lensmd, rigsråd
731 Sidsel Truidsdatter Ulfstand (ca 1530 - 1561)

732 Oluf Munk (ca 1500 - 1568)
      Herremand t Palsgård, Volstrup, Kvistrup (Jyll), 'biskop', lensmand, rigsråd
733 Drude Kaisdatter Rantzau (ca 1520 - 1606)
      Frue til Quarnbeck vist i Holstein

734 Iver Skram [m stige] (ca 1530 - 1580 -)
      Herremand til Voldbjerg og Strandbjerggård i NV-Jylland
735 Ellen Jensdatter Spend (ca 1530 - 1584 -)
      Frue til Rammegård i NV-Jylland


Generation 10
(116 ancestors).

1040 Claus I Lepel (caca 1410 - 1478 -)
      Herremand til Seckeritz og Rubkow i Pommern

1044 NN von Saentz (caca 1410 - )
      Vel herremand til Murchin i Pommern

1048 Nicolaus I Hahn (ca 1240 - 1297)
      Ridder i Mecklenburg
1049 NN Musteke (ca 1240 - )

1052 Heine (II) Behr (ca 1420 - før 1486)
      Herremand til Deyelsdorf i Vorpommern
1053 Anna von Ploene (ca 1430 - 1482 -)

1056 Otto Moltke (ca 1415 - 1486 -)
      Herremand til Strietfeld i Mecklenburg mm
1057 Adelheid von Parkentin (ca 1420 - 1460 -)

1080 Sivert II von Oertzen (ca 1420 - før 1493)
      Herremand til Roggow og landråd i Mecklenburg
1081 Mette (Margarethe) von Flotow (ca 1435 - før 1513)

1082 Henneke von Buchwald (ca 1435 - 1480 -)
      Herremand til Wensin og Muggesfelde i Holstein
1083 Margrethe Pogwisch (ca 1440 - )

1088 Palle Juel (ca 1440 - før 1516)
      Herremand til Øgelstrup og Udstrup i NV-Jylland
1089 Ellen Jensdatter Spend (ca 1460 - )
      Frue til Udstrup i V-Jylland

1090 Mogens Mortensen Krabbe (ca 1445 - før 1484)
      Ridder til Bustrup i Jylland, rigsråd
1091 Elsebe Thygesdatter Lunge (ca 1450 - 1512 -)
      Enkefrue til Bustrup i Jylland

1092 Niels Skram (ca 1450 - 1494 -)
      Herremand til Stovgård i M-Jylland
1093 Bege Andersdatter Skram (ca 1450 - 1525 -)
      Frue til Tovskov i Sønderjylland

1094 Enevold Jensen (Rafvad) (ca 1450 - 1511 -)
      Herremand til Alsted i M-Jylland
1095 Margrethe (Barfod) (ca 1455 - )

1096 Gregers Jepsen (Ulfstand) (ca 1450 - før 1506)
      Herremand til Toftholm på Sjælland, samt Torup og Skabersjö i Skåne, lensmand
1097 Else Bille (ca 1450 - 1492 -)
      Frue til Toftholm (Mørkegård) på Sjælland

1098 Predbjørn II Podebusk (ca 1460 - 1541)
      Ridder til Kørup på Fyn og Vosborg i V-Jylland mm, lensmand, rigsråd
1099 Vibeke Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1465 - 1506)
      Frue til Bidstrup i Jylland

1100 Niels Mogensen (Lange) (ca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Knudsbøl i S-Jylland og af Hennegård i SV-Jylland, lensmand
1101 Anna Knudsdatter Saxtrup (ca 1455 - )
      Måske datter af Knud Saxtrup

1102 Erik Timmesen (Rosenkrantz) (ca 1435 - før 1523)
      Herremand til Engelsholm i Ø-Jylland
1103 Margrethe Bosdatter (Høg) (ca 1445 - 1523 -)
      Frue til Gammelstrup i Jylland

1104 Eskel Gøye (ca 1435 - 1506)
      Ridder t Krenkerup (Loll), Gisselfeld (Sjæll), St Herrestad Skåne, rigsmarsk
1105 Mette Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1450 - 1503)
      Frue til Skærsø på Mols (Ø-Jylland)

1106 Henning (Hennikke) Olufsen (Godov) (ca 1450 - 1503 -)
      Adelsmand af Skaftelevgård og Svendstrup på M-Sjælland, lensmand
1107 Anne Gøye (tidligst 1475 - )

1108 Henrik Knudsen (Gyldenstierne) (ca 1460 - 1517)
      Ridder til Ågård, St Restrup i Jylland, Wedellsborg på Fyn, lensmand, rigsråd
1109 Karen Bille (ca 1466 - 1540)
      Enkefrue til Iversnæs (Weddelsborg) på Fyn og St Restrup i Jylland, lensmand

1110 Mourids Jepsen Sparre (ca 1470 - 1534)
      Ridder til Svaneholm (Skurup) og Bjärsgård i Skåne, lensmand, rigsråd
1111 Karine Pedersdatter Høeg (ca 1470 - )

1112 Tyge Brahe (ca 1475 - el 1523)
      Ridder til Tosterup, Vittskövle, Knutstorp og ½ Karsholm i Skåne, rigsråd
1113 Sophie Rud (ca 1490 - 1555)
      Frue til Elvedgård på Fyn, slægtebogsejer

1116 Mogens Eskelsen Gøye (eft 1470 - 1544)
      Ridder t Krenkerup (Loll), Skærsø (Jyll), Torsjö (Skåne), lensmd,rigshofmestr
1117 Margrethe Clausdatter Sture (ca 1490 - 1528)

1118 Truid Ulfstand (1487 - 1545)
      Ridder til Torup i Skåne, rigsråd, lensmand på Varberg, udsending til Norge
1119 Ide Laugesdatter Brock (ca 1495 - før 1532)
      Frue til Barsebäck i Skåne

1120 Eskild Nielsen (Høeg) (ca 1410 - senest 1494)
      Ridder til Lyngholm og Fruegård i Thy, Vang i Vendsysel og Eskær på Salling
1121 Elline Nielsdatter (Banner) (ca 1420 - før 1500)

1122 Jørgen Krumpen (ca 1435 - før 1521)
      Herremand til Skøttrup, Trudsholm, og Støvringgård i Jylland
1123 Anne Styggesdatter (Rosenkrantz) (ca 1445 - 1517 -)

1124 Steen Basse Bille (ca 1446 - 1522)
      Ridder t Allinde(magle) p Sjæll, Ljungsgård i Skåne, lensmd,landsdom, rigsråd
1125 Margrethe Rønnow (ca 1455 - 1515)

1126 Jens Holgersen (Ulfstand) (ca 1455 - 1523)
      Ridder til Glimmingehus og Trolle-Ljungby i Skåne, rigsråd, lensmd, admiral
1127 Margareta Arvidsdatter (Trolle) (ca 1475 - 1522)

1136 Ove Vincentsen Lunge (ca 1475 - 1540)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland og Kragerupgård på Sjælland, lensmand, rigsråd
1137 Anne Henriksdatter Friis (ca 1480 - 1542)
      Frue til Odden og Nr Elkær i Vendsyssel og Stolliggård i Sønderjylland

1138 Jørgen Hansen (Juel) (ca 1490 - før 1558)
      Bispe-lensmand på Brink i Sønderjylland
1139 Bege Pedersdatter Skram (ca 1500 - før 1562)
      Frue til Stougård i M-Jylland

1140 Jens Thomesen (Sehested) (ca 1490 - 1555)
      Herremand til Vellingshøj, Nr Holmgård, Højris, Surkær i N-Jyll, landsdommer
1141 Anne Juel (ca 1490 - 1549)
      Frue til Nr Holmgård i NV-Jylland

1148 Otte Holgersen Rosenkrantz (ca 1485 - pest 1525)
      Ridder til Boller i Ø-Jylland og Næsbyholm på Sjælland, lensmand, rigsråd
1149 Margrethe Jasperstochter Gans zu Putlitz (ca 1490 - pest 1525)

1416 Ulrich von Behr (ca 1465 - før 1526)
      Herremand til Brase og Stellichte i Tyskland, storfoged i Celle, drost i Hoya

1418 Johann von Münchhausen (ca 1480 - )
      Herremand til Haddenhausen i Tyskland
1419 Anna von Wettberg (ca 1480 - )

1420 Otto von Grotthuß (ca 1470 - 1527)
      Herremand til Svitene og Berstele, senere til Rundale i Letland
1421 Margaretha? von Holstfer (ca 1480 - )

1422 Heinrich von Lambsdorff (ca 1480 - )
      Herremand nær Jelgava, Letland
1423 Margaretha (Anna?) von Torck (ca 1480 - )

1424 Erik Jensen (Urup) (ca 1450 - 1505 -)
      Herremand til Ugerup i Skåne
1425 Margrethe Axelsdatter Brahe (ca 1465 - senest 1505)

1426 Niels Henriksen (Gyldenløve) (ca 1458 - før 1523)
      Ridder til Austråt i Norge, høvedsmand, norsk hofmester, norsk rigsråd
1427 Ingerd Ottesdatter (Rømer II) (ca 1473 - Druknede 1555)
      Frue til Austråt i Norge

1428 Jens Lauridsen (Baden) (ca 1460 - 1512 -)
      Herremand til Ottestrup på Sjælland, lensmand
1429 Karen Graa (ca 1470 - )

1430 Olav Galde (ca 1480 - senest 1531)
      Ridder til Tom i Norge og Åbygård i Bohuslän, lensmand, rigsråd, statholder
1431 Ulfhilde Friis (ca 1490 - )

1432 Jørgen Marsvin (caca 1460 - 1524)
      Herremand til Lindved og Hollufgård på Fyn, lensmand, rigsråd, rigskansler
1433 Anne Andersdatter (Passow) (ca 1450 - 1530)
      Enkefrue til Glorup på Fyn, frue t Tersløsegård og Fuglebjerggård på Sjælland

1434 Tage Henriksen (Hollunger) (ca 1440 - 1504 -)
      Herremand til Bromma, Jordberga og Dybäck i Skåne
1435 Karine Christiernsdatter (Tornekrands) (ca 1460 - 1514 -)

1440 Per Bildt (caca 1450 - 1503 -)
      Herremand til Hassing Hovgård i N-Jylland

1442 Mads Bagge (ca 1470 - 1519 -)
      Herremand til Abildgård i Vendsyssel (N-Jylland)

1444 Vincents Iversen (Dyre) (ca 1440 - før 1515)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland, lensmand
1445 Kirsten Thygesdatter Lunge (ca 1450 - 1528 -)
      Frue til Asserstrup på Lolland

1448 Peder (Vognsen) (caca 1480 - )
      Adelsmand - ukendt

1450 Jesper Thordsen (Vognsen) (ca 1470 - 1538 -)
      Herremand til Hørbylund i Vendsyssel
1451 NN Nielsdatter (Rotfeld) (ca 1470 - )

1452 Jesper Lunov (ca 1440 - vist 1498)
      Adelsmand, bispelig lensmand på Ålegård i Han hrd
1453 Maren Jensdatter (Munk) (ca 1450 - 1522 -)
      Frue til Rygård på N-Djursland

1454 Otte Munk (ca 1470 - før 1543)
      Herremand til Gjessinggård i NØ-Jylland
1455 Kirsten Nielsdatter Juel (ca 1475 - 1558 -)
      Frue til Hastrup i NØ-Jylland

1456 Anders Nielsen Friis (ca 1440 - før 1512)
      Ridder til Haraldskær i M-Jylland, lensmand
1457 Bodil Steenfeld (ca 1470 - 1543 -)
      Enkefrue til Haraldskær i Ø-Jylland

1458 Albert Glob (ca 1470 - før 1529)
      Herremand til Vellumgård i N-Jylland, kgl sekretær
1459 Else Rosenkrantz (ca 1490 - før 1564)

1460 Anders Bjørnsen (Bjørn) (ca 1500 - før 1540)
      Herremand til Stenalt i Ø-Jylland og Vinstrup på Sjælland
1461 Anne Gjordsdatter (Drefeld) (ca 1510 - )
      Frue til Vinstrup på Sjælland

1464 Mogens Munk (ca 1470 - 1558)
      Herremand til Volstrup, landsdommer i Jylland, lensmand, rigsråd
1465 Karen Rosenkrantz (ca 1470 - 1535)
      Frue til Palsgård og Oksviggård i Ø-Jylland

1466 Cai Heinrichsen Rantzau (ca 1488 - 1560)
      Herremand t Kletkamp og Hannerau i Holstein, amtmd, hertugelig gottorpsk råd
1467 Ida Hansdatter Blome (ca 1490 - 1563 -)

1468 Peder Skram [m stige] (ca 1475 - året 1542)
      Herremand til Voldbjerg og Korsøgård i Jylland
1469 Sophie Christiernsdatter (Sandberg) (ca 1500 - )

1470 Jens Spend (ca 1510 - ca 1580)
      Herremand til Rammegård i NV-Jylland
1471 Ide Juel (caca 1510 - )


Generation 11
(172 ancestors).

2080 Martin I Lepel (caca 1370 - 1400 -)
      Herremand til Seckeritz i Pommern

2096 Eckhard von Hahn (caca 1200 - før 1278)
      Ridder i Mecklenburg
2097 Salburg Ketelhodt (caca 1200 - )

2104 Heine (I) Behr (ca 1380 - 1425 -)
      Herremand til Deyelsdorf i Vorpommern

2112 Heinrich Moltke (ca 1360 - 1433 -)
      samt pantherre til Tessin Slot, by og fogedi

2160 Sivert I von Oertzen (ca 1390 - 1449)
      Herremand til Roggow og landråd i Mecklenburg
2161 NN von Buchwald (caca 1400 - )

2163 NN von Pentz (ca 1400 - )

2164 Hinrik von Buchwald (ca 1390 - 1449)
      Herremand til Widole
2165 Heylewich NN (ca 1400 - enke 1453 -)

2166 Henning Pogwisch (ca 1418 - 1481)
      Herremand til Farve i Hostein, råd
2167 Margrethe NN (ca 1420 - 1467 -)

2176 Iver Juel (ca 1395 - 1468)
      Herremand til Øgelstrup i V-Jylland og Astrup på Salling, bispe-lensmand
2177 Mette Hvas (ca 1395 - caca 1450)

2178 Jens Spend (ca 1430 - 1496 -)
      Herremand til Udstrup i V-Jylland

2180 Morten Nielsen Krabbe (ca 1410 - før 1481)
      Ridder t Nissum, Bustrup, Vejerslevgd, Vesløsgd i N-Jylland, rigsråd, landsdm
2181 Karen Mogensdatter Glob (Skobe) (ca 1420 - 1483 -)
      Frue til part af Vesløsgård i Han hrd

2182 Thyge Lunge (ca 1400 - før 1460)
      Ridder til Basnæs på Sjælland og Tåstrup og Asserstrup på Lolland
2183 Anne Nielsdatter (Kabel) (ca 1410 - 1480 -)
      Frue til Kristianssæde (da: Tåstrup) og Ettehave på Lolland

2184 Peder Skram (ca 1395 - før 1473)
      Ridder t Urup, Voldbjerg, Stougård, Mattrup, Hammergård og Risager i Jylland
2185 Anne Nielsdatter (Banner) (ca 1415 - 1500 -)

2186 Anders Jonsen (Skram) (ca 1420 - 1476 -)
      Herremand til Tovskov, senere i Arnum Begge i Sønderjylland
2187 Gisel Folmersdatter Knob (ca 1430 - )

2188 Jens (Rafvad) (caca 1420 - )
      Herremand rimeligvis til Alsted i Midtjylland - ukendt
2189 Kirsten Juel ? (caca 1420 - )
      Adelsdame - usikker!

2190 Marquard Barfod (ca 1430 - 1461 -)
      Adelsmand vel til Alsted i Ø-Jylland

2192 Jep Henriksen 'den store' (Ulfstand) (caca 1410 - før 1469)
      Herremand til Skabersjö og Torup i Skåne
2193 Kirstine Jensdatter (Due) (ca 1415 - 1471 -)
      Frue til Svenstorp i Skåne

2194 Torbern Bendtsen Bille (ca 1400 - 1465)
      Ridder til Allinde(magle), Søholm, Svanholm på Sjælland mm, lensmand, rigsråd
2195 Cecilie Lunge (ca 1410 - 1503)
      Frue t (Jomfruens) Egede og Søholm (Sjæll), lensmand, hofmesterinde

2196 Claus Podebusk (ca 1400 - før 1477)
      Herremand til Vosborg i V-Jylland, Egholm på Sjælland, Putbus på Rügen mm
2197 Jutta Cortsdatter Moltke (ca 1420 - før 1494)

2198 Erik Ottesen (Rosenkrantz) (ca 1427 - 1503)
      Ridder til Bjørnholm, Skjern, Boller (Horsens) i Jyll, lensmd, rigshofmester
2199 Sophie Henriksdatter (Gyldenstierne) (ca 1425 - 1477)
      Frue til Boller og Ussinggård i Jylland

2200 Mogens Nielsen (Lange) (caca 1410 - før 1486)
      Adelsmand på Hennegård i SV-Jylland
2201 Sidsel Jepsdatter Juel (ca 1420 - )

2202 Knud Saxtrup (ca 1430 - 1499)
      Herremand til Halmstad og Gedsholm i Skåne
2203 Berete Pedersdatter (Lykke) (ca 1420 - 1484 -)

2204 Timme Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1400 - senest 1457)
      Ridder til Engelsholm og Stensballegård i Ø-Jylland, høvedsmand, rigsråd
2205 Abel Madsdatter (Benderup) (ca 1410 - før 1449)
      Vel frue til Stensballegård i Ø-Jylland

2206 Bo Høg (ca 1400 - senest 1484)
      Herremand til Astrup på Salling og Tandrup i Thy, lensmand
2207 Bege Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1420 - )

2208 Mogens Axelsen Gøye (ca 1385 - 1450 -)
      Ridder til Krenkerup på Lolland, og Tunbyholm og Herrestad i Skåne, høvedsmd
2209 Ide Eskelsdatter Falk (ca 1415 - 1440 -)
      Frue til Gisselfeldt på Sjælland

2212 Oluf Pedersen (Godov) (ca 1400 - ca 1472)
      Adelsmd til Svenstrupgård, Lystrup, Tybjerg (Sjælland) og Skørringe (Falster)
2213 Elsebe Henningsdatter Grubendal (ca 1420 - før 1513)
      Frue til Skørringe på Falster

2214 Anders Staverskov Gøye (ca 1430 - før 1498)
      Ridder til Kærstrup på Lolland
2215 Margrethe Corfitzdatter Rønnow (ca 1450 - 1507 -)

2216 Knud Henriksen (Gyldenstierne) (ca 1420 - før 1467)
      Ridder til St Restrup i Jylland og Wedellsborg på V-Fyn, lensmand, rigsråd
2217 Hilleborg Ottesdatter Skinkel (ca 1430 - 1494)
      Frue til Iversnæs (Wedellsborg), og Enggård (NU: Gyldensten) på Fyn

2218 Bent Bille (ca 1440 - før 1494)
      Ridder til Egede og Søholm på Sjælland, lensmand, rigsråd
2219 Ermegaard Eggertsdatter Frille (ca 1435 - før 1504)
      Frue til Sandholt på Fyn og Søholm på Stevns

2220 Jep Thulesen (Sparre) (caca 1430 - 1484 -)
      Herremand til Skurup (nu: Svaneholm) i Skåne
2221 Elsof Henningsdatter (Meinstorp) (ca 1430 - før 1505)
      Frue til Svaneholm (da: Skurup)

2222 Peder Høeg (ca 1410 - før 1483)
      Ridder til Eskær på Salling, høvedsmand
2223 Kirsten Henriksdatter Reberg (ca 1430 - 1485 -)

2224 Axel Brahe (ca 1435 - 1487)
      Ridder til Krageholm og Tosterup i Skåne, rigsråd
2225 Maren Thygesdatter Lunge (caca 1440 - 1520 -)
      Frue til Christianssæde (Tåstrup) på Lolland

2226 Jørgen Rud (ca 1440 - 1504)
      Herremand til Ruds Vedby på Sjælland, lensmand, rigsråd
2227 Kirstine Eriksdatter (Rosenkrantz) (ca 1455 - 1509)
      Frue til Elvedgård på Fyn samt Møgelkær og Kællinghøl i Ø-Jylland

2234 Claus Sture (ca 1460 - før 1508)
      Herremand til Gammelgård på Als
2235 Sophie Holck (caca 1470 - 1547 -)

2238 Lauge Eskesen Brock (ca 1440 - før 1505)
      Ridder til Gl Estrup i Ø-Jyll, Vemmetofte på Sjæll, Hammar i Skåne, lensmand
2239 Kirstine Pedersdatter Høeg (ca 1465 - 1542)
      Enkefrue til Gl Estrup, Demstrup og Bregnholm i Jylland

2240 Niels Eriksen (Høeg) (caca 1370 - 1438 -)
      Herremand til Skarregård på Mors, husfoged
2241 Sophie Høg (caca 1390 - 1406 -)
      Frue til Tandrup og vel Lyngholm i Thy

2242 Niels Eriksen (Banner) (ca 1395 - 1444 -)
      Ridder til Asdal i Vendsyssel, Vinstrup på Sjælland, lensmand, rigsråd
2243 Johanne Andersdatter (Panter) (ca 1395 - 1477)
      Enkefrue til Asdal, Skjortholt i Vendsyssel mm, lensmand

2244 Peder Krumpen (caca 1380 - 1420 -)
      Adelsmand i Danmark måske til Serridslevgård i Ø-Jylland

2246 Anders Nielsen el Stygge Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1405 - 1478 -)
      Ridder til Hevringholm i Jylland
2247 Berete Eilersdatter Rønnow (ca 1415 - )

2250 Claus Rønnow (ca 1410 - 1486)
      Ridder til Hvidkilde på S-Fyn, lensmand, rigsråd, marsk
2251 Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) (ca 1430 - før 1474)

2252 Holger Henriksen (Ulfstand) (ca 1420 - 1485)
      Herremand til Glimminge i Skåne, høvedsmand på Varberg, rigsråd
2253 Birgitte Jensdatter (Rosensparre) (ca 1425 - 1486 -)

2254 Arvid Birgersson Trolle (vist 1440 - el 1505)
      Ridder til Bergkvara i Småland i Sverige og Lillö i Skåne, svensk rigsråd
2255 Beate Iversdatter (Thott) (ca 1440 - pest 1487)
      Frue til Lillö i Skåne og Knabstrup på Sjælland

2274 Henrik Friis (ca 1440 - før 1513)
      Herremand til Stolliggård i Sønderjyll og Odden i Vendsyssel, slotsfoged
2275 Anne Olufsdatter Lunge (ca 1445 - )
      Frue til Odden i Vendsyssel

2276 Hans Iversen (Juel) (ca 1460 - før 1515)
      Vist herremand til Nørregd (Udstolpe Loll), bispe-lensmd på Svenstrup Sjæll
2277 Anne Rosensparre (caca 1470 - )
      Frue til Nørregård (Udstolpe) på Lolland

2280 Thomes Thomesen (Sehested) (ca 1460 - 1482 -)
      Adelsmand i Vellingshøj i Vendsyssel
2281 Anne Jonsdatter (ca 1450 - 1493 -)

2282 Malte Juel (ca 1445 - før 1508)
      Herremand til Nørre Holmgård i NV-Jylland
2283 Marine Bomøve (ca 1450 - 1515 -)
      Enkefrue til Nørre Holmgård i NV-Jylland

2296 Holger Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1460 - 1496)
      Herremand til Boller v Horsens, høvedsmand, rigsråd
2297 Margrethe Bosdatter Flemming (ca 1460 - ca 1490)
      Frue til Losna-ættens ejendomme og Nesøya i Oslofjorden, Norge

2298 Caspar (Jesper) Gans zu Putlitz (1460 - 1530)
      Hauptmand til Priegnitz, Brandenburgsk hofmarskal
2299 Anna von Maltzan (ca 1460 - 1514 -)

2832 Heinrich von Behr (ca 1430 - før 1492)
      Lensherre på Stellichte i Tyskland

2843 NN von Uexküll (caca 1450 - )

2848 Jens Pedersen Urup (ca 1400 - 1470 -)
      Herremand til Ugerup i Skåne
2849 Merete Haagensdatter Sandberg (caca 1410 - )

2852 Henrik Jensson (Gyldenløve) (ca 1415 - ca 1477)
      Ridder til Austråt i Norge, høvedsmand, norsk rigsråd
2853 Eline Nielsdatter Kane (ca 1430 - 1478 -)

2854 Otte Matssen (Rømer II) (ca 1437 - før 1512)
      Ridder til Austråt i Norge, lensmand, norsk rigsråd
2855 Ingeborg Lydersdatter (Struds) (ca 1450 - )

2856 Laurids Pedersen? (Baden) (ca 1430 - )
      Måske herremand til Ottestrup på Sjælland - ukendt
2857 Maren Juel (ca 1440 - )
      'Af Gjorslev' - usikker

2858 Iver ? Graa (ca 1430 - )
      Adelsmand - vel på Lolland - ukendt
2859 NN Fikkesdatter (Fikkesen) (ca 1430 - )

2860 Svein Galde (ca 1430 - før 1499)
      Ridder til Åbygård i Bohuslän, høvedsmand, norsk Rigsråd
2861 Kirsten Gautesdatter Kane (ca 1450 - før 1520)

2862 Henrik Friis (ca 1465 - 1494 -)
      Herremand til Holme i Bohuslän, norsk rigsråd
2863 Karin Engelbrechtsdatter (Maanestierne af Norge) (ca 1455 - vist 1511 -)

2864 Peder Randelsen Marsvin (ca 1405 - før 1477)
      Borgmester i Odense, herremand til Lindved på Fyn, magister
2865 Margrethe Jørgensdatter Bryske (ca 1420 - )

2866 Anders Jensen (Passow) (ca 1405 - 1486 -)
      Ridder til Tersløsegd og Fuglebjerggd (Sjæll), lensmand, landsdommer, rigsråd
2867 Anne Nielsdatter Grubbe (ca 1420 - )
      Frue til Tersløsegård på Sjælland

2868 Henrik (Hollunger) (ca 1400 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt
2869 Bodil Mortensdatter (Skalder) (ca 1410 - )

2870 Christiern Mikkelsen (Tornekrands) (ca 1420 - 1468 -)
      Herremand til Kyø og Pandum i Himmerland i N-Jylland, foged på Ålborghus
2871 Thale Eriksdatter (Rotfeld) (ca 1441 - 1480 -)

2880 Thomas Bildt (caca 1410 - 1442 -)
      Adelsmand i Jylland

2884 Jep Bagge (ca 1445 - 1486 -)
      Adelsmand vel i N-Jylland

2888 Iver Jensen (Dyre) (ca 1400 - senest 1465)
      Ridder til Tirsbæk i Ø-Jylland, lensmand
2889 Christine Pedersdatter Oxe (caca 1410 - vist 1503 -)

2900 Thord Thomsen (Vognsen) (ca 1420 - 1486 -)
      Adelsmand i Dalsgård i Vendsyssel

2902 Niels Iversen (Rotfeld) (ca 1435 - før 1514)
      Herremand til Tveden i Vendsyssel
2903 Elline Jensdatter (ca 1440 - 1528 -)

2904 Erik Lunov (ca 1410 - 1459 -)
      Adelsmand i Ø-Jylland, ærkedekan, klosterforstander
2905 NN NN (ca 1420 - )

2906 Jens Madsen (Munk) (ca 1415 - før 1501)
      Ridder til Rygård, Skovgård, Visborggård, Havnø og Kollerup i N-Jylland
2907 Anne Jensdatter (Bagge) (ca 1430 - før 1501)

2908 Niels Munk (ca 1440 - før 1507)
      Adelsmand af Halkær i N-Jylland
2909 Birgitte Ottesdatter (Bøistrup) (ca 1440 - 1507 -)
      Frue vist til Hungstrup, enkefrue til Gjessinggård i Jylland

2910 Niels Juel (ca 1440 - før 1506)
      Herremand til Åbjerg i V-Jylland
2911 Else Mogensdatter (Glob) (ca 1440 - 1511 -)

2912 Niels Friis (ca 1390 - 1448 -)
      Herremand til Stolliggård i Sønderjylland, Skibet og Haraldskær i M-Jyll
2913 Eline NN (ca 1400 - )

2914 Christen Steen (Steenfeld) (ca 1435 - 1501 -)
      Herremand til Vejlinggård og Viskum og af Bækmark i Jylland
2915 Johanne Juel (ca 1440 - senest 1502)

2916 Oluf Pedersen (Glob) (ca 1440 - før 1503)
      Herremand til Borlev, Vellumgård og Skodborggård i Jylland
2917 Anne Andersdatter (Skeel) (ca 1440 - vel 1500 -)
      Frue til Vellumgård i Jylland

2918 Holger Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1460 - 1496)
      Herremand til Boller v Horsens, høvedsmand, rigsråd
      See ancestor no 2296
2919 Anne Henriksdatter (Meinstorp) (ca 1474 - Lynchet 1535)
      Hofmesterinde

2920 Bjørn Andersen (Bjørn) (caca 1470 - måske 1509)
      Herremand til Stenalt i Ø-Jylland, lensmand
2921 Anne Henriksdatter Friis (ca 1480 - 1542)
      Frue til Odden og Nr Elkær i Vendsyssel og Stolliggård i Sønderjylland
      See ancestor no 1137

2922 Gjord Nielsen (Drefeld) (ca 1475 - 1520)
      Herremand til Gärsnäs og Ingelstad i Skåne, og Vinstrup på Sjælland. Lensmand
2923 Kirsten Eriksdatter (Banner) (ca 1475 - 1511 -)
      Frue til Ingelstad i Skåne og Vinstrup på Sjælland

2928 Oluf Maltesen Munk (ca 1420 - 1493 -)
      Herremand til Krogsgård i SV-Jylland og af Klejtrup i N-Jylland, lensmand
2929 Ide Juel (caca 1430 - Nævnt 1456 -)
      Frue til Daugbjerggård i Ø-Jylland

2930 Ludvig Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1415 - før 1492)
      Ridder til Palsgård i Ø-Jylland og Tangå på S-Fyn, lensmand, rigsråd
2931 Kirstine Andersdatter Hak (caca 1430 - 1492 -)

2932 Heinrich Rantzau (vist 1437 - 1497)
      Adelsmand i Holstein, Hamburgsk råd
2933 Hildegard von Buchwald (1458 - 1538)

2934 Hans Blome (ca 1460 - Faldt 1500)
      Herremand til Hornstorf og Seedorf i Holstein
2935 Abel Sested (ca 1460 - 1514 -)

2936 Erik Christiernsen (Skram m stige) (ca 1420 - før 1486)
      Herremand til Voldbjerg og Lindbjerg i V-Jylland
2937 Ellen Skram (ca 1425 - 1489 -)
      Frue til Voldbjerg i V-Jylland og Urup og Lønsgård i Ø-Jylland

2938 Christiern Andersen (Sandberg) (ca 1470 - før 1540)
      Herremand til Kvelstrup og Løjstrup i Ø-Jylland, lensmand, landsdommer
2939 Anne Olufsdatter Sommer (ca 1470 - 1544 -)
      Frue til Løjstrup og Gjandrupgård (Fussingø) i NØ-Jylland

2940 Anders Spend (ca 1480 - 1516 -)
      Herremand til Rammegård i V-Jylland
2941 Mette Godskesdatter Friis (ca 1480 - før 1527)


Generation 12
(240 ancestors).

4160 Hermann Lepel (ca 1350 - 1382 -)
      Herremand til Karnin og ½ Gellenthin på Usedom i Pommern

4224 Vicke Moltke (ca 1330 - 1392 -)
      Ridder til Strietfeld i Mecklenburg, amtmand
4225 NN von Maltzan (ca 1330 - )

4320 Hermann III von Oertzen (ca 1340 - 1415 -)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg

4328 Nicolaus von Buchwald (ca 1360 - 1440 -)
      Ridder vel til Häven (Widdole) i Holstein

4332 Benedikt (Bengt) Pogwisch (ca 1365 - 1432)
      Ridder i Holstein, Danmark og Sverige, lensmand, rigsråd
4333 Ida von Königsmarck (ca 1380 - 1450)
      Lensfrue på Kastelholm på Ålandsøerne

4352 Jens (Jes Jesse) Juel (caca 1360 - 1428 -)
      Herremand til Øgelstrup i NV-Jylland, vist befalingsmand på Skanderborg
4353 Karen (Skram m stige) (caca 1360 - )

4354 Laurids (Lasse) 'den yngre' Hvas (caca 1360 - før 1430)
      Ridder til Ormstrup i Jylland
4355 NN Elavsdatter (Bild) (caca 1370 - før 1412)
      Frue af Dynæs og Laven i M-Jylland

4360 Niels Mikkelsen Krabbe (ca 1370 - før 1454)
      Ridder til Nissum, Vejerslevgård og måske Hostrup i N-Jylland
4361 Bege Mortensdatter Munk (ca 1385 - 1457 -)
      Frue til Vejerslevgård på Mors

4362 Mogens Nielsen Glob (Skobe) (caca 1390 - 1447 -)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd
4363 Margrethe Sigvardsdatter (Neb) (caca 1400 - )

4364 Ove Jacobsen Lunge (ca 1370 - 1458 -)
      Ridder til Basnæs og Gunderslevholm (Sjæll) og Nielstrup (Loll), rigsråd
4365 Marine Tygesdatter Basse (ca 1380 - før 1458)
      Enkefrue til Basnæs og Gunderslevholm på Sjælland og frue t Nielstrup på Loll

4366 Niels Lauridsen (Kabel) (ca 1390 - senest 1446)
      Ridder til Tåstrup (nu: Kristianssæde) på Lolland
4367 Abel Henningsdatter (Kabel) (caca 1390 - 1462 -)
      Frue til Tåstrup på Lolland, høvedsmand

4368 Christiern Skram (caca 1360 - 1411 -)
      Ridder vist til Mattrup i Jylland
4369 Kirsten Jespersdatter Raasted (caca 1375 - 1453 -)
      (Enke)frue til Mattrup og måske til Nørholm i Jylland

4372 Jon Jonsen Litle (Skram) (ca 1370 - senest 1432)
      Ridder til Tovskov i Sønderjylland og af Orebirk på N-Fyn
4373 NN Bege? Albertsdatter (Stenbrikke) (caca 1380 - )
      Muligvis frue til en part af Tovskov

4374 Vollert van Knope (Knob) (ca 1390 - 1452)
      Ridder til Gyllebo i Skåne og måske Vadstad i Halland, lensmand, rigsråd
4375 Anne Pedersdatter Oxe (ca 1400 - )

4380 Albrecht Barfod (ca 1395 - før 1461)
      Herremand til Alsted i Ø-Jylland
4381 NN Marquardsdatter Skiernov (ca 1410 - før 1461)

4384 Henrik Gertsen (Ulfstand) (ca 1370 - 1439 -)
      Ridder til Glimminge i Skåne
4385 Helle Ovesdatter ? (caca 1380 - før 1410)

4386 Niels el Jens Truidsen (Due) (ca 1360 - 1417 -)
      Ridder til Svenstorp i Skåne
4387 Ingefred Pedersdatter (Urup) (ca 1370 - )
      Frue til Svenstorp i Skåne

4388 Bent Jonsen Bille (ca 1365 - ca 1441)
      Herremand til Allinde(magle), af Solbjerg på Sjælland, lensmand
4389 Inger Torbernsdatter (Litle) (ca 1375 - før 1456)

4392 Predbjørn (Pritbern) I Podebusk (ca 1360 - før 1430)
      Ridder til Egholm på Sjælland og Vosborg i V-Jylland, rigsråd
4393 Ingeborg Christiernsdatter (Vendelbo) (ca 1380 - 1459 -)
      Frue til (Nr) Vosborg i NV-Jylland

4394 Conrad Moltke (ca 1380 - 1448 -)
      Ridder til Redebas, mm i Pommern, hertugelig råd

4396 Otte Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1395 - 1477)
      Ridder til Bjørnholm (nu Høgholm) i Jyll, høvedsmand, hofmester, rigsråd
4397 Else Holgersdatter (Krognos) (? 1379 - ? 1470)
      Vist frue til Skærsø i Jylland

4398 Henrik Knudsen den gamle (Gyldenstierne) (ca 1380 - før 1456)
      Ridder til Demstrup og St Restrup i Jylland, høvedsmand, rigsråd
4399 Anne Mogensdatter Munk (ca 1390 - senest 1462)
      Frue til Boller ved Horsens, lensmand

4400 Niels Thomesen (Lange) (ca 1375 - 1416 -)
      Herremand til Lydum i S-Jylland
4401 Anne Henriksdatter (Reventlow) (ca 1385 - )

4402 Jep Juel (ca 1390 - )
      Adelsmand - ukendt

4404 Mathies Saxtrup (ca 1400 - 1459)
      Herremand til Halmstad og Bulstofta i Skåne, landsdommer i Skåne
4405 Mette Eriksdatter Ged (ca 1410 - før 1499)
      Frue til Gedsholm i Skåne

4406 Peder Lykke (ca 1382 - før 1451)
      Ridder t Stadsgård (Ø-Jyll) og Skovsbo (Fyn), høvedsmand, landsdom, rigsråd
4407 Johanne Nielsdatter (Bild) (ca 1395 - 1466 -)
      Frue til Skovsbo på NØ-Fyn

4408 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
4409 Anne Ottesdatter (Skinkel) (ca 1365 - )
      Muligvis frue til Tangå på SØ-Fyn

4410 Mathias Jepsen? (Benderup) (ca 1380 - senest 1428)
      Herremand til Vindum (Overgård) i Jylland
4411 Johanne Hansdatter Podebusk (ca 1390 - senest 1444)
      Frue til Stensballegård i Ø-Jylland og Vindum (Overgård) i N-Jylland

4412 Christiern Høg (ca 1365 - ca 1424)
      Herremand til Tandrup i Thy og Astrup på Salling
4413 Kirsten Mogensdatter (Glob) (ca 1370 - 1432 -)

4414 Erik Pedersen (Rosenkrantz) (ca 1390 - 1434 -)
      Lensmand på Skodborghus i S-Jylland
4415 Ide Henningsdatter Rønnow (ca 1400 - )

4416 Axel (Absalon) Mogensen (Gøye) (ca 1340 - før 1411)
      Ridder til Krenkerup på Lolland
4417 Karen Madsdatter (Kabel) (ca 1340 - 1424 -)
      Enkefrue til Krenkerup på Lolland

4418 Eskil Eskilsen (sen) Falk (caca 1395 - 1421 -)
      Herremand til Gisselfeld på Sjælland
4419 Birgitte Bryske (ca 1390 - før 1470)
      Frue til (part af) Kragerupgård på V-Sjælland

4424 Peder Olufsen (Godov) (ca 1360 - 1403 -)
      Herremand til Lystrup og Tybjerg på S-Sjælland, og Hverringe på N-Fyn
4425 Sophie Tygesdatter Basse (ca 1380 - )
      Frue til Tybjerg på Sjælland og Hverringe på N-Fyn

4426 Henneke (Henning) Grubendal (ca 1390 - før 1447)
      Herremand til Skørringe på Falster
4427 Eline Folmersdatter Lunge (ca 1390 - enke 1447 -)

4428 Henrik Staverskov Gøye (ca 1390 - 1448 -)
      Herremand til Kærstrup på Lolland
4429 NN Serlin (caca 1390 - )

4430 Corfitz Rønnow (ca 1415 - 1494)
      Ridder til Fårevejle på Langeland, lensmand, rigsråd, hofmester
4431 Ellen Henriksdatter (Gyldenstierne) (caca 1420 - før 1472)
      Frue til Fårevejle på Langeland

4434 Otte Skinkel (ca 1385 - før 1449)
      Ridder til Iversnæs (Wedellsborg), Enggård (Gyldensten), mm på Fyn, lensmand
4435 Cecilie Barsebek (ca 1400 - 1450 -)

4438 Eggert Frille (ca 1400 - 1470)
      Ridder af Orebirk og Hindsgavl på Fyn, lensmand, rigsråd, kammermester
4439 Anna Iversdatter Jul (ca 1400 - 1465 -)
      Frue til (part af) Rundhof (Rundtoft) i Süd-Schleswig

4440 Thule Tygesen (Sparre) (ca 1390 - 1447 -)
      Herremand til Haglösa i Skåne
4441 Christence Henriksdatter (Ulfstand) (ca 1405 - )

4442 Henning Meinstorp (ca 1390 - 1446 -)
      Herremand til Svaneholm (Skurup) i Skåne
4443 Berete (Ulfeldt) (ca 1395 - )

4446 Henrik Reberg (ca 1400 - 1462 -)
      Herremand til Bregninge - måske Lillebrænde på Falster
4447 Helvig (Karen) Pedersdatter Grubbe (caca 1400 - )

4448 Peder Brahe (ca 1400 - før 1445)
      Herremand til Vittskövle i Skåne
4449 Berete Bondesdatter (Thott) (ca 1415 - 1474)
      Frue til Krageholm, Tosterup, Torsjö, Gyllebo, Brödåkra alle i Skåne etc

4452 Mikkel Rud (ca 1405 - før 1464)
      Ridder til Ruds Vedby på Sjælland
4453 Elsebe Ottesdatter (Markmand) (ca 1420 - 1449 -)

4468 Thomas Sture (caca 1420 - før 1487)
      Herremand til Gammelgård på Als

4470 Christen (Karsten) Holck (ca 1440 - 1502 -)
      Herremand til Barritskov i Ø-Jylland
4471 Anne Manderup (ca 1450 - )
      Frue til Barritskov i Ø-Jylland

4476 Eske Jensen Brock (ca 1395 - Dræbt 1441)
      Ridder til Gl Estrup (Essendrup) i Ø-Jylland, lensmand, rigsråd
4477 Ellen Henriksdatter (Gyldenstierne) (caca 1420 - før 1472)
      Frue til Fårevejle på Langeland
      See ancestor no 4431

4480 Erik Brune (Høeg) (caca 1330 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
4481 Susanne NN (ca 1340 - enke 1406 -)

4482 Peder Høg (ca 1360 - før 1442)
      Ridder til Tandrup i Thy
4483 Aase Pedersdatter (Bild) (caca 1370 - 1462 -)
      Frue til Tandrup i Thy

4484 Erik Thomsen (Banner) (ca 1350 - 1411 -)
      Ridder til Vinstrup på Sjælland
4485 Ingerd Pedersdatter (ca 1360 - 1410 -)

4486 Anders Nielsen (Panter) (caca 1360 - før 1406)
      Herremand til Asdal og Knivholt i Vendsyssel
4487 Ide Lydersdatter Holk (ca 1350 - før 1426)
      Enkefrue til Asdal i Vendsyssel

4488 Esbern Pedersen (Krumpen) (ca 1340 - 1407 -)
      Herremand til Ravnstrup på Sjælland
4489 Margrethe Jepsdatter (ca 1340 - )

4492 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
      See ancestor no 4408
4493 Birgitte? NN (caca 1360 - )
      Adelsfrue - usikker

4494 Eiler Rønnow (ca 1375 - ca 1435)
      Ridder måske til Ejsbøl i Sønderjylland, rigsråd
4495 Birgitte? NN (ca 1375 - )

4500 Marquard Rønnow (ca 1375 - senest 1421)
      Adelsmand i Danmark el Holstein
4501 Mette Pogwisch (ca 1375 - måske 1430 -)

4502 Kristiern Nilsson (Vasa) (ca 1370 - 1442)
      Ridder til Björnö i Uppland i Sverige, høvedsmand, svensk rigsråd, drost
4503 Margrethe Eriksdatter Krummedige (ca 1390 - 1451)

4504 Henrik Gertsen (Ulfstand) (ca 1370 - 1439 -)
      Ridder til Glimminge i Skåne
      See ancestor no 4384
4505 Kirsten Due? (caca 1380 - )

4506 Jens (Niels) Jepsen (Rosensparre) (ca 1380 - før 1460)
      Herremand til Skarhult, landsdommer i Skåne
4507 Mæritslef Bille (ca 1400 - 1473 -)

4508 Birger Birgersson den unge Trolle (ca 1395 - 1471)
      Ridder til Bergkvara i Småland i Sverige, lensmand, høvedsmand, sv rigsråd
4509 Kristina Knutsdotter (Aspenäs) (ca 1400 - 1456 -)
      Frue til Fånö

4510 Iver Axelsen (Thott) (ca 1420 - 1487)
      Lensmand på Gotland, ridder til Lillö i Skåne, lensmand, da og svensk rigsråd
4511 Margrethe Poulsdatter Laxmand (ca 1420 - før 1464)
      Frue til Knabstrup på Sjælland

4548 Jørgen Friis (ca 1390 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

4550 Oluf Olufsen Lunge (ca 1420 - før 1479)
      Ridder til Odden og Knivholt i Vendsyssel (N-Jyll)
4551 Karen Nielsdatter (Banner) (ca 1425 - 1507 -)
      Frue til Kærsgård, enkefrue til Odden i Vendsyssel

4552 Iver Juel (ca 1395 - 1468)
      Herremand til Øgelstrup i V-Jylland og Astrup på Salling, bispe-lensmand
      See ancestor no 2176
4553 Karen Lauridsdatter (Vestenie) (ca 1430 - 1477 -)

4554 Evert Truidsen (Rosensparre) (ca 1430 - før 1504)
      Herremand til Nørregård på Lolland, lensmand
4555 Hille Jepsdatter Skave (ca 1440 - 1520 -)
      Frue til Nørregård (Udstolpe) på Lolland

4560 Thomas Jensen (Sehested) (ca 1435 - 1511 -)
      Herremand af Tofte og Vellingshøj i Vendsyssel
4561 Inger Thomasdatter (Vognsen) (ca 1435 - 1493 -)

4564 Jens Juel (caca 1415 - 1459 -)
      Herremand til Lundgård i NV-Jylland
4565 Ingeborg Pedersdatter Munk (Tornekrands) (caca 1415 - )

4566 Peder Nielsen Bomøve (ca 1395 - før 1462)
      Herremand til Votborg på Mors
4567 Inger Jensdatter (Kaas) (ca 1420 - 1473 -)

4594 Bo Flemming (caca 1430 - 1491 -)
      Ridder til Nesøya i Oslofjorden i Norge, lensmand, norsk rigsråd og kansler
4595 Sigrid Erlendsdatter (Losna) (ca 1435 - )
      Frue til Losna-ættens ejendomme og Nesøya i Oslofjorden

4598 Ludolf II von Maltzan (ca 1428 - 1514)
      Herremand til Schorssow og Wolde i Pommern

5664 Ulrich von Behr (ca 1400 - før 1443)
      Adelsmand i Tyskland

5696 Peder Jensen (Urup) (caca 1370 - 1396 -)
      Ridder vel i Skåne
5697 Marine (Litle) (caca 1370 - )

5698 Haagen Sandberg (caca 1370 - )
      Adelsmand i Danmark eller Holstein

5704 Jens Olavsson (Gyldenløve) (ca 1365 - 1437 -)
      Adelsmand i Østfold i Norge, lagrettesmand
5705 NN Henriksdatter (Henriksson) (ca 1375 - )

5706 Niels Gunnarsson Kane (caca 1380 - 1444 -)
      Ridder i Norge, norsk rigsråd

5708 Matthis Jacobssen (Rømer II) (ca 1400 - før 1458)
      Ridder til Austråt i Norge, norsk rigsråd
5709 Gro Alfsdatter (Bolt) (ca 1400 - 1478)

5718 Fikke Lauridsen (Fikkesen) (caca 1380 - 1438 -)
      Adelsmand i Spejlsby på Møn, måske hospitalsforstander
5719 Else Lauridsdatter Hvas (ca 1390 - før 1457)

5720 Poul Galde (caca 1390 - )
      Herremand til Holleby i Norge

5722 Gaute Kane (ca 1420 - 1483 -)
      Ridder til Kanestrøm på Nordmøre i Norge
5723 Salug Thorsteinsdatter (ca 1420 - 1472 -)

5726 Engelbrecht Staffensen (Maanestierne af Norge) (ca 1410 - 1458 -)
      Herremand til Holleby i Tune i Norge, norsk rigsråd
5727 Ulfhild Brynjulfsdatter (Sørum I) (ca 1415 - 1440 -)

5728 Randel Marsvin (ca 1370 - )
      Adelsmand i Odense - ukendt
5729 Kirstine NN (ca 1370 - )

5732 Jens (Passow) (caca 1380 - )
      Adelsmand - ukendt
5733 NN Bille (ca 1380 - )

5734 Niels el Jens Grubbe (ca 1390 - 1421 -)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland
5735 NN NN (ca 1390 - )

5738 Morten Skalder (caca 1370 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

5740 Mikkel Nielsen (Tornekrands) (ca 1380 - 1428 -)
      Herremand til Kyø i Himmerland i Nordjylland
5741 NN Neb (caca 1380 - )
      Frue til Pandum i N-Jylland - ukendt

5742 Erik Nielsen (Rotfeld) (ca 1380 - 1452)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland og Holmegård på N-Fyn, høvedsmand
5743 Karen Teusdatter (Rosengaard) (ca 1400 - måske 1442)

5768 Mads Bagge (ca 1420 - før 1486)
      Adelsmand i Vendsyssel (N-Jylland)

5776 Jens Lagesen (Laurentsen ?) (Dyre) (ca 1380 - 1432 -)
      Herremand til Tirsbæk i Ø-Jylland
5777 NN Skeel (caca 1380 - )
      Adelsfrue i Jylland

5778 Peder Oxe (ca 1370 - ca 1441)
      Vel ridder i Asserbo i N-Sjælland, høvedsmand, rigsråd
5779 Mette (Godov) (ca 1380 - måske 1465 -)

5800 Thomas Thordsen (Vognsen) (ca 1390 - 1443 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

5806 Jens Vognsen (ca 1410 - 1472 -)
      Adelsmand af Lengsholm i Vendsyssel

5808 Laurens Lunov (caca 1370 - 1422 -)
      Adelsmand i Jylland
5809 Inger Pedersdatter (Galskyt) (ca 1380 - 1422 -)

5812 Mads Jensen (Munk) (ca 1380 - 1442 -)
      Herremand til Visborggård i N-Jylland
5813 Karen Jensdatter (Udsen) (caca 1380 - )
      Frue til Rygård på N-Djursland, Kollerup mm

5814 Jens Lauridsen (Bagge) (ca 1395 - 1462 -)
      Herremand til Ulstrup i Thy
5815 NN Kirt (ca 1400 - )
      Adelsdame - ukendt

5816 Gunde Munk (ca 1410 - 1468 -)
      Adelsmand i Havbro i N-Jylland
5817 Karen Nielsdatter Skadeland (ca 1410 - )

5818 Otte Bøistrup (caca 1410 - før 1473)
      Adelsmand af 'Ingsgård' i Ø-Jylland
5819 Mette Lykke (ca 1410 - )

5820 Erik Juel (ca 1420 - 1484 -)
      Til Stråsø, i Åbjerg, så bispe-lensmand på Svenstrup Hovgård, begge i V-Jyll
5821 NN NN (ca 1410 - )

5822 Mogens Pedersen (Glob) (ca 1395 - før 1467)
      Herremand til Damsgård på Mors
5823 Kirsten Nielsdatter (Bild) (ca 1400 - 1452 -)

5824 Anders Friis (ca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

5828 Steenfeld (ca 1400 - før 1476)
      Adelsmand af Møgeltønder i Sønderjylland
5829 Benditte Jensdatter (Udsen?) (ca 1410 - måske/næpp 1491 -)
      Hustru (væbner-enke) i Bækmark og til Lindtorp i V-Jylland

5832 Peder Mogensen (Glob) (ca 1395 - senest 1478)
      Herremand til Galtrup på Mors og Odgård i Thy, mm
5833 Johanne Nielsdatter (Skobe) (ca 1400 - 1464 -)
      Frue til Vesløsgård i Han hrd

5834 Anders Skeel (ca 1390 - 1459 -)
      Herremand til Møgtved, Hegnet og Vellumgård i Jylland
5835 Kirsten Lauridsdatter Hvas (ca 1400 - senest 1467)
      Enkefrue til Møgtved i Ø-Jylland

5838 Henrik Meinstorp (ca 1420 - 1497)
      Ridder til Valsø(-magle el -lille), landsdommer på Sjælland, rigsråd
5839 Margrethe Christiernsdatter Daa (ca 1430 - 1497 -)

5840 Anders Jacobsen (Jachimsen) (Bjørn) (ca 1435 - 1490)
      Ridder til Stenalt, Vorgård i NØ-Jylland, mm, rigsråd
5841 Anne Lauridsdatter (Mus) (ca 1435 - 1480)
      Frue til Stenalt i N-Jylland

5844 Niels Jensen (Drefeld) (ca 1445 - før 1490)
      Adelsmand til Gärsnäs i SØ-Skåne
5845 Ingeborg Holgersdatter (Ulfstand) (ca 1450 - 1497 -)

5846 Erik Andersen (Banner) (ca 1440 - 1483)
      Ridder til Asdal og Kokkedal i Vendsyssel og Højris på Mors, rigsråd
5847 Karen Steensdatter (Gøye) (ca 1450 - enke 1527 -)
      Enkefrue til Kokkedal, Asdal i Vendsyssel, Højris på Mors og Vrågård i Himm.l

5856 Malte Munk (ca 1375 - )

5860 Niels Jensen (Rosenkrantz) (ca 1360 - Nævnt 1424 -)
      Ridder til Hevringholm i NØ-Jylland og Tangå på SØ-Fyn
      See ancestor no 4408
5861 NN Rantzau (caca 1380 - )

5862 Anders Hak (ca 1390 - 1460 -)
      Ridder til Månstorp og Häckeberga i Skåne, rigsråd
5863 Gertrud Mogensdatter Munk (caca 1400 - )

5864 Breide Rantzau (ca 1400 - 1459 -)
      Herremand til Krummendiek i Holstein, amtmand, hertugelig råd
5865 Drude Ratlow (ca 1405 - 1451)

5866 'Olde' Detlef von Buchwald (ca 1405 - 1488)
      Herremand til Sierhagen, Borstel og Neversdorf i Holstein
5867 Magdalena von Hummersbüttel (ca 1425 - 1501)
      Frue til Borstel i Holstein

5868 Dietrich Blome (ca 1420 - før 1496)
      Herremand til Hornstorf og Seedorf i Holstein, amtmand
5869 Abel von Brockdorff (ca 1420 - )

5870 Otto Sested (ca 1430 - før 1481)
      Herremand til Kohöft/Ludwigsburg i Südschlesvig
5871 Mette Walstorp (ca 1440 - )
      Frue til Kohöft i Südschleswig

5872 Christiern Pedersen (Skram m stige) (caca 1380 - 1422 -)
      Herremand til Ørregård i V-Jylland
5873 Johanne Gundesdatter (Lange) (caca 1390 - )

5874 Peder Skram (ca 1395 - før 1473)
      Ridder t Urup, Voldbjerg, Stougård, Mattrup, Hammergård og Risager i Jylland
      See ancestor no 2184
5875 Ellen Iversdatter Krag (ca 1400 - )

5876 Anders Christiernsen (Sandberg) (ca 1430 - 1505 -)
      Herremand til Egum, senere ridder til Kvelstrup (Jyll), landsdommer, rigsråd
5877 Sophie Jørgensdatter Skinkel (ca 1430 - )

5878 Oluf Sommer (ca 1420 - før 1492)
      Herremand til Fussingø (da: Gjandrupgård) og Løjstrup i Ø-Jylland
5879 Anne Timmesdatter (Rosenkrantz) (ca 1435 - 1514 -)
      Frue til Stallerupgård i Ø-Jylland

5880 Jens Spend (ca 1455 - 1506 -)
      Herremand til Rammegård i NV-Jylland
5881 Ide Eskildsdatter (Høeg) (ca 1460 - 1500 -)

5882 Godske Friis (ca 1414 - 1495)
      Herremand til Nebel i Thy i N-Jylland
5883 Bodil Olufsdatter (Sort) (caca 1440 - 1502 -)


Generation 13
(303 ancestors).

8320 Zabel II Lepel (ca 1320 - før 1382)
      Herremand til Karnin og Cronescamp på Usedom i Pommern

8448 Johann (Henneke) Moltke (ca 1295 - 1342 -)
      Herremand til Strietfeld mm i Mecklenburg, høvedsmand og landråd

8450 Heinrich von Maltzan (ca 1300 - 1374 -)
      Ridder til Schorssow i Mecklenburg. Råd og kammermester i Werle-Goldberg

8640 Hermann II von Oertzen (ca 1320 - 1386)
      Herremand til Roggow i Mecklenburg

8656 Lambert von Buchwald (ca 1320 - før 1370)
      Herremand til Häven (Widdole) i Holstein

8664 Wolf II Pogwisch (ca 1340 - 1408 -)
      Ridder i Holstein

8666 Henning von Königsmarck (ca 1350 - 1413 -)
      Ridder i Sverige

8704 Palle Juel (caca 1320 - 1349 -)
      Herremand til Øgelstrup i NV-Jylland
8705 NN NN (caca 1320 - )

8706 Christiern Arstsen el Arnestsen (Skram m stige) (caca 1320 - 1361 -)
      Adelsmand - vel i Sønderjylland

8708 Laurids Hvas (ca 1320 - før 1371)
      Ridder til Ormstrup i M-Jylland
8709 Kirsten NN (caca 1330 - enke 1371 -)
      Enkefrue til Ormstrup i Jylland

8710 Elav Elavsen (Bild) (senest 1340 - før 1418)
      Ridder i Jylland, rigsråd

8720 Mikkel Nielsen Krabbe (ca 1330 - før 1406)
      Adelsmand i Nordjylland
8721 Ingegerd Jensdatter (Kaas) (ca 1340 - 1406 -)

8722 Morten Munk (ca 1350 - )
      Adelsmand i N-Jylland - ukendt

8724 Niels Mogensen Glob (Skobe) (ca 1350 - før 1439)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd

8726 Siunde Bendtsen (Neb) (ca 1370 - måske 1440 -)
      Adelsmand af Kyringe på Sjælland
8727 NN Mads?datter (Qvitzow)? (ca 1370 - )
      Adelsfrue på Sjælland - helt usikker

8728 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
8729 NN Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg [II]) (ca 1350 - før 1387)

8730 Tyge Basse (ca 1340 - 1408 -)
      Herremand til Tybjerg på Sjælland, Hverringe på Fyn og Nielstrup på Lolland

8732 Laurids Nielsen (Kabel) (caca 1365 - senest 1416)
      Herremand til Krenkerup og Fuglsang på Lolland
8733 'Ber' (Birgitte?) Pøiske (ca 1365 - )

8734 Henning Lydersen Kabel (ca 1360 - 1430 -)
      Ridder til Tåstrup (Kristianssæde) på Lolland og Nielstrup på Fyn, lensmand
8735 Helvig (Neb) (ca 1360 - )

8736 Erik Skram (caca 1330 - )
      Adelsmand i Sønderjylland

8738 Jesper Raasted (caca 1340 - )
      Adelsmand måske til et ukendt Nørholm - ukendt mand

8744 Jon (Skram) (caca 1330 - )
      Adelsmand vel i S-Jylland
8745 NN Valdemarsdatter (Sappi) (ca 1340 - )

8746 Albret Andersen (Stenbrikke) (ca 1340 - før 1405)
      Ridder til Tovskov i Sønderjylland, pantherre til Rugtved i Vendsyssel

8748 Otto Wulf van dem Knobe (Knob) (ca 1360 - 1430 -)
      Adelsmand i Holstein, siden i Danmark, høvedsmand

8762 Marquard Skiernov (ca 1360 - senest 1440)
      Adelsmand vist til Mejlgård på Djursland
8763 Cathrine Pedersdatter (ca 1370 - senest 1440)
      Enkefrue til Mejlgård på Djursland

8768 Gert von Minckwitz (ca 1340 - før 1392)
      Tysk adelsmand, indvandret til Skåne
8769 Hille Olufsdatter (Bjørn) (caca 1340 - før 1392)

8772 Truid Haas Nielsen (Due) (ca 1310 - 1339 -)
      Adelsmand i Skåne
8773 Ellen Serlin (caca 1330 - )
      Adelsdame i Skåne - usikker

8774 Peder Holmgersen (Urup) (ca 1300 - 1378)
      Herremand til Skepparslöv i Skåne

8776 Jon Nielsen (Bille) (ca 1320 - før 1380)
      Adelsmand til Solbjerg på Sjælland
8777 NN Pedersdatter (Lykke) (ca 1330 - )

8778 Torbern Pedersen (Litle) (ca 1330 - senest 1400)
      Ridder til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne
8779 Christine Eriksdatter (Skarsholm) (ca 1350 - senest 1434)
      Frue til Skarsholm på Sjælland

8784 Henning II Podebusk (ca 1325 - før 1388)
      Ridder til Putbus og Streu, lensmand i Skåne, drost, høvedsmand i Danmark
8785 Gisela (Putbus) (ca 1330 - senest 1390)
      von dem Sunde = fra Stralsund

8786 Christiern Vendelbo (ca 1335 - før 1401)
      Ridder til Støvringgård, Odsgård, Trudsholm, mm, rigsråd, høvedsmand
8787 Elne Buggesdatter (Bugge) (ca 1335 - 1402 -)
      Frue til Vosborg, Støvringgård, Lunholm i Jylland, mm

8788 Albrecht Moltke (ca 1355 - før 1407)
      Pantherre til Hillerødsholm på Sjælland
8789 Ingeborg Andersdatter (ca 1360 - 1407 -)

8794 Holger Gregersen (Krognos) (caca 1330 - Dræbt 1383)
      Ridder til Heireholm og Vittskövle i Skåne
8795 Margrethe Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg II) (caca 1350 - 1407 -)
      Frue i 'Ennelungisøø' og til (part af) Vittskövle i Skåne

8796 Knud Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1370 - før 1401)
      Adelsmand i Danmark
8797 NN NN (ca 1360 - )

8798 Mogens (Magnus) Munk (ca 1360 - Faldt 1410)
      Ridder til Boller ved Horsens, lensmand, rigsråd
8799 Christine Pedersdatter (Thott) (ca 1360 - 1400 -)
      Frue til Ellinge i Skåne

8800 Thomas Iversen (Lange) (ca 1330 - 1392 -)
      Adelsmand i V-Jylland

8802 Henrik Jensen (Reventlow) (ca 1330 - 1363 -)
      Ridder - måske til Søbo på s-Fyn
8803 Ingeborg NN (caca 1350 - før 1444)

8808 Peder Mathisen Saxtrup (ca 1370 - 1443 -)
      Herremand til Halmstad i Skåne
8809 Benedicte NN (ca 1380 - )

8810 Erik Ged (ca 1390 - 1454 -)
      Herremand til Ekeby = Gedsholm i Skåne
8811 Mette Stigsdatter (Thott) (ca 1390 - før 1482)

8812 Erik Jensen (Lykke) (ca 1350 - 1409 -)
      Ridder af Constantinsborg (da: Stadsgård) i Ø-Jylland
8813 Birgitte Pedersdatter (Lykke) (caca 1350 - )

8814 Niels Tuesen (Bild) (ca 1360 - Faldt 1410)
      Ridder til Skovsbo på NØ-Fyn, rigsråd
8815 Tove Andersdatter (Hvide) (ca 1375 - før 1452)
      Enkefrue til Skovsbo på N-Fyn

8816 Jens Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1315 - 1377 -)
      Ridder i Jylland, måske af/til Hvitved på Djursland
8817 Margrethe Timmesdatter (Abildgaard) (ca 1340 - før 1429)

8818 Otto Scheele kaldet Skinkel (ca 1330 - før 1410)
      Herremand til Jersore på Fyn

8820 Jep Trugildsen (Benderup) (caca 1350 - før 1420)
      Ridder til Stensballegård i Ø-Jylland, høvedsmand
8821 Ghese NN (ca 1350 - 1408 -)

8822 Hans Podebusk (ca 1360 - 1415 -)
      Ridder til Skjern i Jylland mm, rigsråd
8823 Johanne Barnimsdatter (Skarsholm) (ca 1365 - før 1408)
      Frue til Skarsholm på Sjælland

8824 Bo Høg (caca 1330 - 1377 -)
      Ridder til Ørum i Thy, Lyngholm og Åbjerg. Rigsråd
8825 Sophie Eskesdatter Frost (Bild) (ca 1340 - før 1406)
      Frue til Ørum i Thy og Fjandhus v Nissum Fjord

8826 Mogens Mogensen I (Glob) (ca 1345 - 1421 -)
      Adelsmand på Mors

8828 Peder Eriksen (Rosenkrantz) (ca 1370 - før 1418)
      Herremand til Kogsbøl i Sønderjylland

8830 Henning Rønnow (ca 1370 - )
      Ridder, lensmand på Skodborghus i S-Jylland

8832 Mogens (Gøye) (ca 1315 - )
      Adelsmand - måske ukendt
8833 NN Lunge (caca 1320 - )

8834 Mattis Kabel (ca 1310 - 1352 -)
      Adelsmand på Sjælland

8836 Eskil Pedersen Falk (ca 1350 - før 1398)
      Herremand til Gisselfeld på Sjælland
8837 Cathrine (Karen) Rud (ca 1360 - før 1439)
      Frue af Gladsax i Skåne og til Tolstrup på Djursland

8838 Hartvig Bryske (ca 1360 - 1408 -)
      Ridder til Kragerupgård, Hørby og af Tersløse på Sjælland
8839 Christine Nielsdatter (Hak) (caca 1350 - )
      Enkefrue til Kragerupgård og Ris på Sjælland

8848 Oluf Pedersen (Godov) (ca 1310 - før 1385)
      Ridder til Nyrupgård på Sjælland, rigsråd
8849 Sophie Pedersdatter (Panter) (ca 1330 - 1389 -)

8852 Oluf Grubendal (ca 1350 - 1410 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

8854 Folmer Jacobsen (Lunge) (ca 1350 - 1411)
      Ridder til Højstrup på Sjælland, Tvede på Lolland, mm. Rigsråd, kammermester
8855 Ingeborg NN (ca 1360 - før 1400)
      Frue til Tåstrup på Stevns

8856 Oluf Jensen (Gøye) (caca 1350 - )
      Adelsmand - Ukendt

8860 Tønne Rønnow (ca 1375 - 1422)
      Ridder i Danmark
8861 Margrethe Heinrichsdatter van Siggem (ca 1380 - 1413 -)

8868 Berneke (Detlev) Skinkel (ca 1355 - ca 1418)
      Ridder til Iversnæs (Wedellsborg) mm, lensmand, rigsråd
8869 Hilleborg Christiernsdatter (Frille) (ca 1365 - senest 1419)

8870 Ludwig Barsebek (ca 1360 - 1413 -)
      Adelsmand i Holstein og Danmark
8871 Magdalene Svave (caca 1380 - )

8876 Christiern Frellavsen (Frille) (ca 1340 - 1418)
      Adelsmand i Sønderjylland, staller på Föhr, slotsfoged i Ribe
8877 Ermegard Eggertsdatter (Altena) (ca 1370 - før 1415)

8878 Iver Pedersen Jul (ca 1365 - 1421 -)
      Borgmester i Flensburg
8879 Berte Timmesdatter Limbek (ca 1370 - ca 1412 -)

8880 Tyge Thulesen (Sparre) (caca 1340 - 1387 -)
      Adelsmand i Skåne

8884 Henneke Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1350 - 1369 -)
      Adelsmand vist i Skåne
8885 Bente Tu(r)esdotter (Bielke) (ca 1355 - før 1425)
      Frue til Jätsholm i Småland i Sverige

8886 Aage Nielsen (Ulfeldt) (ca 1360 - 1424 -)
      Ridder til Allarp og Barsebäck i Skåne
8887 Else Pedersdatter Brahe (ca 1370 - )

8892 Henrik Reberg (ca 1380 - )
      Adelsmand i Danmark
8893 Margrethe Eriksdatter (caca 1380 - før 1462)

8894 Peder Grubbe (ca 1380 - vist 1458 -)
      Herremand til Alslev på Sjælland
8895 Karen Jepsdatter (Lunge) (ca 1380 - )

8896 Axel Brahe (ca 1370 - 1425 -)
      Herremand til Vittskövle i Skåne, rigsråd
8897 Holgerd Holgersdatter (Krognos) (ca 1383 - 1452 -)
      Frue til Vittskövle i Skåne

8898 Bonde Due Jepsen (Thott) (ca 1380 - før 1457)
      Herremand til Krageholm og Brödåkra i Skåne og Vapnö i Halland
8899 Cecilie (Sidsel) Nielsdatter (Jernskæg) (ca 1390 - før 1470)
      Frue af Dronningholm i N-Sjælland og enkefrue til Vapnö i Halland

8904 Jørgen Rud (ca 1380 - 1429)
      Ridder til Skjoldenæs(holm), senere til (Ruds) Vedby på Sjælland
8905 Ingeborg (Inger) Ovesdatter (Hase) (Bild) (ca 1380 - før 1474)
      Frue til Gåsetofte på NV-Sjælland og Rosildegård på Fyn

8906 Otte Jensen (Markmand) (ca 1390 - )
      Adelsmand vel på Sjælland el Lolland
8907 Gyde Pedersdatter (Vædderhorn) (ca 1400 - senest 1485)
      Enkefrue til part i Bavelse

8936 Henrik Sture (caca 1390 - 1443 -)
      Adelsmand vel til Gammelgård på Als
8937 NN Esbernsdatter (Emmiksen) (ca 1400 - )
      Adelsdame i Syd- eller Sønderjylland - ukendt

8940 NN Holck (caca 1410 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
8941 NN Skinkel el Sested (caca 1410 - )

8942 Niels Manderup (ca 1425 - før 1484)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
8943 Barbara Terkel?sdatter (Væbner) (ca 1430 - 1484 -)

8952 Niels (el Jens) Jensen (Brock) (ca 1360 - Dræbt 1404)
      Herremand til Clausholm i Ø-Jylland
8953 Ide Laugesdatter (Panter) (ca 1360 - 1408 -)
      Frue til Clausholm i N-Jylland

8960 Brune Erik (Høeg) (ca 1280 - 1334 -)
      Adelsmand i Danmark, ikke til Sdr Elkær

8966 Peder Nielsen (Bild) (ca 1340 - før 1403)
      Adelsmand til Tandrup i Thy
8967 Elisabeth Eskesdatter Krog (Bild) (ca 1345 - )

8968 Thomas Jensen (Banner) (ca 1310 - 1355 -)
      Herremand til Vinstrup på Sjælland og af Gildsig
8969 Gyde Karlsdatter (Rani) (ca 1310 - måske 1354 -)

8972 Niels Ovesen (Panter) (ca 1320 - før 1419)
      Ridder til Asdal, Skovgård, Kærsgård og Knivholt i Vendsyssel
8973 Johanne Andersdatter (Stenbrikke) (ca 1330 - før 1419)

8974 Lyder Holk (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

8976 Peder Esbernsen? (Krumpen) (caca 1310 - )
      Adelsmand på Sjælland - ukendt

8988 Nicolaus 'Kerl' Rønnow (ca 1350 - 1403 -)
      Ridder i Danmark, høvedsmand
8989 Berta NN (ca 1350 - )
      Enkefrue til Ejsbølgård i Sønderjylland

9002 NN Pogwisch (ca 1340 - )
      Adelsmand i Holstein

9004 Niels Kettilsson (Vasa) (ca 1320 - 1378 -)
      Herremand til Björnö i Sverige, slotsfoged, herredshøvding
9005 Kristina Jonsdotter (Rickeby) (ca 1330 - 1378 -)

9006 Erik (den unge) Krummedige (ca 1360 - 1439)
      Ridder til Rundhof (Rundtoft), drost og lensmd i Sø.Jyll, hofmester i Danmark
9007 Beate von Thienen (ca 1370 - 1397 -)

9012 Jep (Jacob) Jensen (Rosensparre) (caca 1340 - 1402 -)
      Ridder i Skarhult i Skåne
9013 Ellen Nielsdatter Grubbe (caca 1350 - )

9014 Jacob Bille (ca 1360 - før 1428)
      Ridder til Bjergbygård på Sjælland og Trolle-Ljungby i Skåne, rigsråd
9015 Gyde Torbernsdatter (Litle) (ca 1370 - før 1434)
      Frue til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne

9016 Birger Birgersson den gamle Trolle (caca 1370 - omkring 1446)
      Ridder til Trollebo (da: Bo) i Småland i Sverige
9017 Ingeborg Arvidsdotter (Lejonansikte) (ca 1375 - før 1420)

9018 Knut Bengtsson (Aspenäs) (ca 1370 - senest 1420)
      Herremand til Idö og Sundby i Sverige, herredshøvding, svensk rigsråd
9019 Sophie Gertsdotter (Snakenborg) (ca 1370 - 1413 -)

9020 Axel Pedersen (Thott) (ca 1370 - før 1447)
      Ridder til Härlöv i Skåne, lensmand, rigsråd
9021 Ingeborg Ifversdotter (Ivar Nilssons) (ca 1395 - før 1466)

9022 Poul 'den rige' Laxmand (ca 1390 - 1439 -)
      Herremand til Vallen i Halland og Knabstrup på Sjælland, rigsråd
9023 Lisbet Eriksdatter Krummedige (ca 1395 - )
      Frue til Vallen i Halland

9100 Oluf Andersen Lunge (ca 1395 - 1473 -)
      Ridder til Odden i Vendssyssel (N-Jyll), lensmand, vist rigsråd
9101 Christence Axelsdatter (Thott) (caca 1400 - før 1471)

9106 Laurids Thomesen (Vestenie) (caca 1390 - 1444 -)
      Ridder til Søbygård i Jylland, landsdommer
9107 Margrethe Stigsdatter Munk (ca 1400 - 1477 -)

9108 Truid Jepsen (Rosensparre) (ca 1390 - før 1460)
      Adelsmand i Skåne
9109 Marine og Berethe Evertsdatter Moltke (ca 1390 - 1416 -)
      Fruer til Atterup på Sjælland

9110 Jep Eriksen el Jepsen Skave (ca 1410 - 1474 -)
      Herremand til Hejrede, senere Nørregård i Udstolpe på Lolland

9120 Jens Nielsen (Sehested) (caca 1410 - 1481 -)
      Adelsmand i Vendsyssel, vist af Mosbjerg

9128 Palle Juel (ca 1380 - 1454 -)
      Adelsmand i Nordjylland
9129 NN Andersdatter (Skeel) (ca 1380 - )

9130 Peder Andersen Munk (Tornekrands) (ca 1360 - 1406 -)
      Høvedsmand på Hedegaard i Himmerland i N-Jylland, kansler

9132 Niels Pedersen (Lange) (ca 1370 - før 1440)
      Adelsmand nævnt af Lønne i S-Jylland
9133 NN Strangesdatter (Bild) (caca 1370 - )

9134 Jens Kaas (ca 1385 - 1429 -)
      Herremand til Kås på Salling og Tårupgård i N-Jylland
9135 Maren Jensdatter (Løvenbalk) (ca 1390 - )

9188 Peder Flemming (ca 1390 - før 1480)
      Herremand til Atterup på Sjælland
9189 Margrethe Arildsdatter (Qvitzow) (ca 1390 - )

9190 Erlend Eindridsson (Losna) (ca 1400 - 1450 -)
      Ridder til Losna i Norge, sysselmand, høvedsmand, norsk rigsråd
9191 Gudrun Olavsdotter (ca 1415 - 1472 -)
      Frue til Nesøya

11328 Heinrich von Behr (caca 1370 - før 1435)
      Adelsmand i Tyskland

11392 Jens Holgersen (Urup) (caca 1325 - 1392)
      Ridder til Ugerup i Skåne
11393 Ingelof Madsdatter (Mads Gustavsens) (ca 1340 - )

11408 Olav Petersson (Gyldenløve) (ca 1330 - før 1391)
      Adelsmand i Norge
11409 NN Simonsdatter (caca 1330 - )

11410 Henrik NN (Henriksson) (ca 1340 - )
      Adelsmand i Norge
11411 NN Henningsdatter (Rømer) (ca 1350 - )

11412 Gunnar Thoraldsen Kane (ca 1360 - 1409 -)
      Adelsmand i Norge, norsk rigsråd
11413 Gurid Eiriksdatter (Galtung) (ca 1350 - )

11416 Jacob (Jep) Fastulvsson (Rømer II) (ca 1360 - før 1428)
      Ridder i Norge, rigsråd
11417 Elsebe Ottesdatter (Rømer) (ca 1370 - ca 1448)
      Frue til Austråt i Norge

11418 Alv Haraldsson (Bolt) (ca 1342 - 1412)
      Ridder til Sirestad, Tom og Manvik i Norge, norsk rigsråd
11419 Catharina Jonsdatter (Sørum II) (ca 1380 - 1455 -)

11436 Laurids (Fikkesen) (caca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt
11437 NN (Bølle) (caca 1350 - )
      Adelsdame i Danmark - ukendt

11440 Håvard Galde (caca 1350 - ca 1397)
      Adelsmand i Norge

11452 Staffen Clausen (Maanestierne af Norge) (caca 1380 - 1418 -)
      Adelsmand i Norge

11454 Brynjulf Jonsson (Sørum I) (ca 1360 - før 1422)
      Herremand til Sørum i Norge, norsk rigsråd
11455 Ingeborg Bengtsdotter (Böjd arm) (ca 1390 - enke 1440 -)
      Frue til Hjelmarsnäs i Sverige

11456 Peder Jensen Marsvin (ca 1340 - 1405 -)
      Adelsmand og rådmand i Odense

11468 Thyge Grubbe (ca 1360 - senest 1412)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland
11469 Dorthe Eggertsdatter Byzer (Bysere) (ca 1370 - 1427 -)

11480 Niels (Tornekrands) (ca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt

11482 NN Neb (caca 1350 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

11484 Niels Ingvorsen (Rotfeld) (caca 1340 - før 1391)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland
11485 Margrethe Henriksdatter (Eberstein) (caca 1340 - 1391 -)

11486 Tetz Rosengaard (ca 1365 - 1420)
      Lensmand på Rosengård i Kværkeby på Sjælland
11487 Thale Jensdatter (Qvitzow) (caca 1365 - 1421 -)

11554 Anders Jensen Skelesen (Skeel) (caca 1340 - )
      Adelsmand i Danmark

11556 Johan (Reiendorff) (Oxe) (ca 1340 - )
      Ridder i Danmark
11557 Elsif (Budde) Ketelskov (caca 1340 - )

11558 Henneke (Johan) Godov (ca 1350 - 1422 -)
      Herremand til Kristiansdal (da: Lundegård) og Udstolpe (Nørregård) på Lolland
11559 Mette Nielsdatter (Griis) (ca 1360 - 1394 -)
      Frue til Udstolpe (Nørregård) på Lolland

11600 Thord (Vognsen) (caca 1360 - )
      Adelsmand i Vendsyssel - ukendt

11616 Heidenrik Lunov (caca 1320 - 1375 -)
      Adelsmand i Jylland

11618 Peder Mortensen (Galskyt) (ca 1350 - måske 1426 -)
      Ridder måske af Møldrup i Himmerland
11619 NN Jensdatter Ferke (ca 1360 - )

11624 Jens Nielsen (Munk) (ca 1350 - 1408 -)
      Adelsmand af Låstrup og til Visborggård i N-Jylland
11625 NN Jensdatter Ferke (ca 1350 - )

11626 Jens Lagesen (Udsen) (caca 1340 - måske 1392 -)
      Adelsmand af Kollerup i Ø-Jylland
11627 Anne Ranesdatter (Rani) (caca 1340 - 1388 -)
      Frue til Rygård på N-Djursland

11628 Laurids (Bagge) (ca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

11632 Niels Nielsen 'Lille' Munk (caca 1360 - 1401 -)
      Adelsmand i Havbro i N-Jylland

11634 Niels Jensen Skadeland (ca 1370 - 1426 -)
      Adelsmand i Viborg (Jyll)

11636 Philip Hunger (Bøistrup) (ca 1370 - 1397 -)
      Adelsmand i Danmark

11644 Peder Mogensen (Glob) (ca 1360 - 1436 -)
      Ridder i Jylland, høvedsmand
11645 Elene NN (ca 1360 - )

11646 Niels el Jens el Johannes Strangesen (Bild) (ca 1350 - 1423)
      Ridder til Nordentoft i Thy, lensmand, rigsråd
11647 Mette Pedersdatter (Peder Nielsens) (caca 1360 - 1408 -)
      Frue til Smerup i Thy

11648 Niels Friis (ca 1330 - 1361 -)
      Herremand til Stolliggård

11658 Jens (Udsen?) (caca 1370 - )
      Adelsmand - ukendt

11668 Albret Rytter el 'lange' Skeel (caca 1360 - senest 1401)
      Adelsmand, måske herremand til Møgtved i Jylland
11669 Marine NN (ca 1360 - )

11670 Laurids (Lasse) 'den yngre' Hvas (caca 1360 - før 1430)
      Ridder til Ormstrup i Jylland
      See ancestor no 4354
11671 Thore Eriksdatter Mus (caca 1380 - 1436 -)
      Frue til Silkeborg

11676 Otto Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1370 - før 1438)
      Adelsmand på Sjælland
11677 Iliane Hansdatter Rantzau (ca 1380 - 1438 -)

11678 Christiern Daa (caca 1390 - 1455 -)
      Adelsmand på Lolland, landsdommer, måske lensmand

11680 Jachim Bjørnsen (Bjørn) (caca 1400 - før 1467)
      Adelsmand af Gram i Sønderjylland
11681 Margrethe Andersdatter (Hvide) (caca 1405 - 1449)
      Frue til (part af) Kongstedlund i NØ-Jylland

11682 Laurens Mus (ca 1385 - 1437 -)
      Herremand til Stenalt i NØ-Jylland
11683 Mette Nielsdatter (Rosenkrantz) (ca 1405 - Bartholeme 1436)

11688 Jens Gjordsen (Drefeld) (caca 1415 - 1466 -)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
11689 Gidsel Jonsdatter (Gere) (ca 1425 - )

11690 Holger Henriksen (Ulfstand) (ca 1420 - 1485)
      Herremand til Glimminge i Skåne, høvedsmand på Varberg, rigsråd
      See ancestor no 2252
11691 Sidsel Pedersdatter Flemming (ca 1430 - )

11692 Anders Nielsen (Banner) (ca 1420 - 1486)
      Ridder til Kokkedal, Asdal i Vendsyssel, Vinstrup (Sjæll), lensmand, rigsråd
11693 Kirsten Eriksdatter (Gyldenstierne) (ca 1405 - 1468 -)
      Frue til Kokkedal, Åsendrup og Drivsholm i Vendsyssel

11694 Steen Pedersen (Gøye) (ca 1410 - 1487 -)
      Herremand til Ingelstad i Skåne
11695 Anne Pedersdatter Bille (ca 1420 - 1465 -)

11724 Anders Davidsen (Hak) (ca 1340 - 1380 -)
      Adelsmand i Danmark
11725 NN Ovesdatter (Aagesdatter) (Steeg [II]) (ca 1350 - )

11728 Cai Rantzau (ca 1350 - 1411 -)
      Herremand måske til Krummendiek i Holstein

11730 Emeke Ratlow (ca 1380 - 1444 -)
      Herremand til Futterkamp i Ø-Holstein

11732 Detlev von Buchwald (ca 1380 - 1460 -)
      Ridder til Sierau og Hasselburg i Holstein

11734 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1405 - 1457 -)
      Herremand til Borstel i Holstein

11736 Dietrich Blome (ca 1395 - 1447 -)
      Ridder og grevelig råd i Holstein

11740 Benedict Sested (caca 1400 - )
      Adelsmand i Schlesvig-Holstein - ukendt

11742 Henneke von Walstorp (ca 1420 - ca 1490)
      Adelsmand i Schleswig/Sønderjylland, amtmand
11743 Ide Siversdatter Sested (ca 1420 - )
      Frue til Kohöft i Südschleswig

11744 Peder Christiernsen (Skram m stige) (caca 1350 - )
      Herremand måske til Ørregård i V-Jylland
11745 NN NN (caca 1350 - )

11746 Gunner Thomesen (Lange) (ca 1350 - 1392 -)
      Adelsmand vel i S-Jylland

11750 Iver Krag (caca 1370 - )
      Ridder til Voldbjerg i V-Jylland
11751 Ane Spend (caca 1370 - )

11752 Christiern Andersen (Sandberg) (caca 1400 - 1438 -)
      Herremand til Højrup i SØ-Jylland
11753 Mette Stangeberg? Sandberg? (caca 1410 - )

11754 Jørgen Skinkel (ca 1400 - )
      Herremand vist til Egeskov på fyn
11755 Anna (Present) (ca 1400 - )
      Adelsdame - svært usikker

11756 Christen Sommer (ca 1380 - vel 1408 -)
      Herremand til Løjstrup i Ø-Jylland
11757 Berete el Anne Pig (caca 1390 - )

11760 Anders Spend (ca 1415 - før 1493)
      Herremand til Rammegård i V-Jylland
11761 Mette Christensdatter (ca 1420 - 1501 -)
      Enkefrue til Rammegård i NV-Jylland

11764 Ratlof Friis (ca 1380 - ?? 1483)
      Herremand til Nebel i Thy (N-Jyll)
11765 Kirsten Bosdatter (Høg) (ca 1380 - 1442 -)

11766 Oluf Nielsen Sort (caca 1400 - )
      Herremand til Fousing Hovgård og Vinderup Hovgård i N-Jylland
11767 Mette Eskesdatter Friis (caca 1400 - )
      Frue til Vinderup Hovgård i V-Jylland


Generation 14
(321 ancestors).

16640 Gerard III Lepel (ca 1290 - før 1357)
      Adelsmand, forpagter på Karnin og Cronescamp på Usedom i Pommern

16896 Vicke Moltke (ca 1265 - før 1318)
      Ridder til Blankenhagen i Mecklenburg

17280 Hermann I von Oertzen (ca 1275 - ca 1344)
      Ridder til Roggow i Mecklenburg, marschal og landråd

17312 Detlev von Buchwald (1275 - 1340 -)
      Ridder til Häven i Holstein

17328 Wolf I Pogwisch (ca 1300 - 1367 -)
      Adelsmand i Holstein

17332 Herbert von Königsmarck (ca 1330 - 1395 -)
      Ridder i Sverige, høvedsmand, svensk rigsråd

17412 Arst el Arnest (Skram m stige) (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

17416 NN Hvas (caca 1290 - )
      Adelsmand i Jylland - ukendt

17420 Oluf Ebbesen (Bild) (caca 1300 - 1340)
      Adelsmand i Danmark

17440 Niels Mikkelsen (Krabbe) (ca 1300 - 1336 -)
      Adelsmand i Nordjylland

17442 Jens Kaas (ca 1310 - før 1406)
      Herremand vist til Kås på Salling

17448 Mogens Nielsen (Skobe) (ca 1310 - 1348 -)
      Herremand til Vesløsgård i Han hrd
17449 Margrete Nielsdatter (Glob) (ca 1320 - 1348 -)
      Frue til Vesløsgård i Han hrd

17452 Bendt Jensen (Neb) (caca 1340 - 1367 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

17456 Oluf Olufsen Lunge (caca 1270 - 1321 -)
      Herremand på Sjælland

17458 Aage (Ove) Steeg [II] (caca 1320 - før 1371)
      Ridder til Hadsten i N-Jylland
17459 Ingerd Stigsdatter (Hak) (caca 1320 - før 1392)
      Enkefrue til Skærsø i Ø-Jylland

17460 Steen Basse (caca 1320 - før 1383)
      Ridder i Svenstrupgård på Sjælland, rigsråd

17464 Niels Lauridsen (Kabel) (caca 1340 - senest 1416)
      Herremand til Vårskov på Lolland
17465 Catharina Knudsdatter (ca 1345 - 1416 -)
      Enkefrue til Vårskov på Lolland

17468 Lyder Kabel (ca 1330 - 1389)
      Adelsmand, lensmand på Lolland

17472 Peder Skram (caca 1290 - 1315 -)
      Adelsmand i Sønderjylland, vel herremand til Rundhof
17473 Edel Pedersdatter (Saltensee III) (caca 1290 - )

17490 Valdemar Sappi (ca 1310 - før 1399)
      Ridder til Ørnsholm i Sønderjylland, høvedsmand på Riberhus
17491 Lisbeth Aagesdatter (Thott) (ca 1310 - )

17492 Anders Aagesen (Stenbrikke) (ca 1290 - 1360 -)
      Adelsmand i Danmark

17496 Volrad Wulf von Knope (Knob) (ca 1320 - 1364 -)
      Adelsmand i Holstein

17524 Peder Marquardsen (Skiernov) (ca 1325 - 1386 -)
      Adelsmand på Djursland
17525 NN Nielsdatter Griis (ca 1330 - )

17538 Oluf Bjørnsen (Bjørn) (caca 1310 - 1381)
      Ridder på Sjælland, høvedsmand
17539 Hille NN (caca 1310 - )

17544 Niels Truidsen (Due) (caca 1280 - før 1363)
      Herremand til Bjärsjölagård (Beritzholm) i Skåne

17548 Holger Nielsen (Urup) (caca 1270 - 1326 -)
      Adelsmand i Skåne

17552 Niels Jonsen (Bille) (caca 1260 - 1317 -)
      Adelsmand i Danmark

17554 Peder Iversen Lykke (ca 1300 - 1373 -)
      Ridder til Egholm i N-Jylland, høvedsmand

17556 Peder Torbernsen (Litle) (ca 1290 - senest 1355)
      Herremand til Trolle-Ljungby (Ljungbygård) i Skåne
17557 Gyde Lagesdatter (caca 1290 - før 1379)

17558 Erik Barnimsen (Skarsholm) (ca 1310 - senest 1369)
      Ridder til Skarsholm og Ellinge (Løvenborg) på Sjælland, høvedsmand
17559 Gertrud Pedersdatter (Grubbe) (ca 1320 - 1404 -)
      Frue af Tybjerg og Horsetofte på Sjælland

17568 Borante von Putbus (ca 1295 - 1371 -)
      Ridder til Putbus på Rügen
17569 Catharina Starkow (ca 1300 - )

17570 Henning I von Putbus (ca 1290 - før 1353)
      Ridder til Putbus på Rügen, landfoged
17571 Eufemia Jacobsdatter (ca 1290 - 1357 -)
      Grevedatter (af Nr Halland)

17572 Peder Vendelbo (caca 1280 - før 1346)
      Ridder til Skjern i N-Jylland mm, rigsråd, marsk, drost
17573 Arine NN (caca 1290 - 1347 -)

17574 Niels Bugge (ca 1305 - el 1359)
      Ridder til Hald, Vosborg, Støvringgård i Jylland
17575 Ingeborg NN (ca 1310 - 1388 -)

17576 Conrad Moltke (ca 1330 - før 1399)
      Herremand t Redebas i Pommern og Rønnebæksholm på Sjælland, høvedsmd, rigsråd
17577 Berteke NN (ca 1330 - 1395 -)

17588 Gregers Holgersen (Krognos) (ca 1290 - 1313 -)
      Adelsmand i Skåne

17592 Niels Eriksen (Gyldenstierne) (ca 1330 - før 1388)
      Ridder til Ågård i V Hanherred
17593 Christine NN (ca 1340 - enke 1388 -)
      Enkefrue til Ågård i V Han hrd

17596 Peder Munk (ca 1310 - 1377 -)
      Ridder til Holbækgård i Jylland
17597 NN Jensdatter (Falster) (ca 1330 - )

17598 Peder Axelsen (Absalonsen) (Thott) (ca 1340 - 1375)
      Herremand til Härlöv,'Biernsholm', Ellinge og Dagstorp i Skåne, rigsråd
17599 Juliane Pedersdatter (Grubbe) (ca 1340 - senest 1397)

17600 Iver (Lange) (ca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

17604 Jens (Reventlow) (caca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

17616 Mathias Saxtrup (caca 1340 - 1383 -)
      Adelsmand i Skåne

17620 Olav Tuesen Ged (caca 1350 - 1403 -)
      Herremand til Ekeby i Skåne

17622 Stig Aagesen (Thott) (ca 1350 - før 1417)
      Ridder til Trollenäs (Näs) i Skåne, høvedsmand, rigsråd
17623 Ingeborg NN (caca 1370 - 1406 -)

17624 Jens Nielsen (Lykke) (caca 1320 - )
      Adelsmand af Ormslev i Ø-Jylland - ukendt

17628 Tue Nielsen (Bild) (ca 1330 - 1394 -)
      Adelsmand på Fyn

17630 Anders Ovesen (Hvide) (ca 1355 - ca 1420)
      Ridder t Bjørnholm (nu: Høgholm) på Djursland og Eskebjerg på N-Fyn, rigsråd

17632 Niels Iversen (Rosenkrantz) (ca 1280 - før 1355)
      Ridder - maaske til Hevringholm i Jylland
17633 Susanne Nielsdatter (Gyldenstierne) (ca 1285 - 1355 -)

17634 Timme Timmesen (Abildgaard) (ca 1300 - 1342 -)
      Ridder i Danmark, næppe til Torbenfeld på Sjælland
17635 Sophie Andersdatter (Hvide) (ca 1300 - )
      Næppe frue til Torbenfeld på Sjælland

17636 Ludeke Skinkel (ca 1290 - 1344 -)
      Adelsmand i Schleswig / Holstein
17637 NN van Pletzen (ca 1290 - )

17640 Trugild Jonsen (Benderup) (ca 1310 - før 1386)
      Adelsmand af Stensballegård i Ø-Jylland

17646 Barnim Eriksen (Skarsholm) (ca 1340 - før 1401)
      Ridder til Skarsholm og Løvenborg (da: Ellinge) på Sjælland
17647 Edel Jacobsdatter (Basse) (ca 1345 - 1423 -)
      Frue til Uglerup på Sjælland

17648 Christiern Bosen (Høg) (caca 1285 - 1327 -)
      Ridder i Jylland

17650 Eske Frost (Bild) (caca 1290 - 1346 -)
      Ridder til Ørum i Thy

17652 Mogens Nielsen (Glob) (ca 1315 - ? 1377 -)
      Adelsmand i N-Jylland

17656 Erik Nielsen (Rosenkrantz) (ca 1350 - 1412 -)
      Ridder i Sønderjylland, vel til Kogsbøl

17664 NN Staverskov (Gøye) (ca 1290 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

17668 NN 1 Kabel (ca 1280 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

17672 Peder Falk (ca 1310 - før 1370)
      Ridder - måske til Gisselfeld på Sjælland
17673 Ide Olufsdatter (ca 1310 - 1377 -)

17674 Jens (senior) Rud (ca 1330 - senest 1403)
      Ridder vel på Sjælland, høvedsmand, rigsråd, hofmester
17675 Adelhed Clausdatter Grubendal (ca 1330 - 1404 -)

17676 Markvard Bryske (caca 1320 - vist 1340 -)
      Måske herremand til Dallund på Fyn

17678 Niels Stigsen (Hak) (ca 1310 - før 1381)
      Ridder til Ris i Odsherred på Sjælland
17679 NN Madsdatter (Taa) (caca 1310 - )

17696 Peder (Godov) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

17698 Peder Lauridsen (Panter) (ca 1300 - før 1364)
      Ridder til Nebbe på Sjælland, høvedsmand, dommer i Rettertinget
17699 NN Andersdatter (Uldsax) (ca 1310 - )
      Frue til Særløse på Sjælland

17704 Claus el Niels Grubendal (ca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

17708 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
      See ancestor no 8728
17709 NN Folmersdatter (ca 1330 - )

17712 Jens Staverskov (Gøye) (ca 1320 - 1390 -)
      Ridder til Kelstrup på Lolland

17722 Heinrich van Siggem (ca 1350 - )
      Adelsmand i Holstein
17723 NN Krummedige (ca 1350 - )

17738 Christiern Frellavsen (Frille) (ca 1340 - 1418)
      Adelsmand i Sønderjylland, staller på Föhr, slotsfoged i Ribe
      See ancestor no 8876

17740 Gottschalck Barsebek (ca 1320 - 1388 -)
      Adelsmand i Holstein

17752 Frellav Hakonsen (Frille) (caca 1300 - 1334 -)
      Adelsmand i Sønderjylland (Sønderborg?)

17754 Eggert Altena (ca 1330 - før 1390)
      Adelsmand, antageligt til Uggerslev på Fyn
17755 Catharina NN (ca 1340 - før 1397)
      Vist frue til Uggerslev på N-Fyn

17756 Peder Jul (caca 1330 - før 1388)
      Adelsmand i Sønderjylland
17757 Mette Segebodsdatter Krummedige (ca 1345 - før 1400)
      Frue til Løgismose på S-Fyn

17758 Timme Limbek (ca 1325 - 1365 -)
      Adelsmand vel i Holstein

17760 Thule Truidsen (Sparre) (caca 1310 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

17768 Johannes Meynerstorpe (Meinstorp) (ca 1300 - 1351 -)
      Ridder i Holstein

17770 Ture Nilsson (Bielke) (caca 1330 - 1358)
      Adelsmand i Sverige

17772 Niels Pedersen (Ulfeldt) (caca 1320 - 1359)
      Herremand til Asmundtorp og Bollerup i Skåne

17774 Peder Brahe (ca 1340 - 1390)
      Herremand til Mickedala og Rännesnäs i Halland og Gyllebo i Skåne
17775 Anne NN (caca 1340 - 1400)

17784 Conrad Reberg (ca 1340 - 1400 -)
      Adelsmand til Skerne på Falster

17786 Erik Evertsen (caca 1350 - )
      Adelsmand - vel på Sjælland

17788 Evert Grubbe (ca 1350 - 1404 -)
      Herremand til Alslev på Sjælland
17789 Margrethe Rud (ca 1360 - )

17792 Peder Brahe (ca 1340 - 1390)
      Herremand til Mickedala og Rännesnäs i Halland og Gyllebo i Skåne
      See ancestor no 17774
17793 Ose Jensdatter (Kyrning) (caca 1340 - )
      Frue til Rännesnäs i Halland

17796 Jep Axelsen (Thott) (ca 1340 - før 1419)
      Ridder til Bollerup, Sjörup og Krageholm i Skåne, rigsråd
17797 Margrethe Bondesdatter (Due) (ca 1350 - senest 1419)
      Frue til Sjörup og Krageholm i Skåne

17798 Niels Ovesen (Jernskæg) (ca 1350 - 1401 -)
      Ridder til Nr Herlev på Sjælland, høvedsmand
17799 Merete (Merde, Margrethe) NN (ca 1350 - før 1426)
      Enkefrue af/til Dronningholm på Sjælland og vel til Tosterup i SØ-Skåne

17808 Mikkel Rud (ca 1360 - før 1402)
      Ridder til Skjoldenæs(holm) på Sjælland, høvedsmand, rigshofmester
17809 Anne Pedersdatter (Jernskæg) (ca 1360 - 1432 -)
      Frue til Skjoldenæs(holm) og Vognserup på Sjælland

17810 Ove (Aghe) Hase (Bild) (ca 1340 - før 1413)
      Ridder til Gåsetofte på V-Sjælland
17811 Elne Palnesdatter (Munk) (ca 1345 - )
      Frue til Dynæs og Laven i Jylland

17812 Jens Jensen (Markmand) (caca 1365 - 1425 -)
      Adelsmand i Bellinge på Falster
17813 NN (Fos) (caca 1360 - )

17814 Peder (Vædderhorn) (caca 1370 - )
      Adelsmand - ukendt
17815 NN Ovesdatter (Jernskæg) (caca 1370 - )

17872 Claus Sture (ca 1360 - )
      Herremand måske til Gammelgård på Als

17874 Esbern Tagesen (Emmiksen) (caca 1360 - senest 1412)
      Ridder vel i S- og Sønder-Jylland
17875 Margrethe NN (ca 1370 - 1404 -)

17880 Christiern Holck (ca 1375 - )
      Adelsmand til gods i Vork i M-Jylland

17884 Niels Manderup (caca 1390 - 1449)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
17885 Beate Iversdatter Jul (ca 1400 - 1484 -)

17886 Terkel Pedersen (Væbner) (ca 1400 - 1453 -)
      Herremand til Føvling (nu Våbensholm) i M-Jylland

17904 Jens Andersen (Brock) (ca 1330 - 1408)
      Ridder t Gl Estrup i Ø-Jylland, Vemmetofte p Sjælland, lensmd, rigsråd, drost
17905 NN Jensdatter (Panter) (caca 1335 - )
      Frue til Vemmetofte, ½ Græsegård og Kvanløse på Sjælland

17906 Lage Ovesen (Panter) (ca 1330 - før 1386)
      Herremand til Hassinggård og måske Clausholm i N-Jylland
17907 Cecilie NN (ca 1330 - )

17932 Niels Ebbesen (Bild) (ca 1300 - 1340)
      Adelsmand til Nørreris i N-Jylland
17933 NN NN (ca 1310 - )

17934 Eske Ebbesen Krog (Bild) (caca 1310 - 1367 -)
      Ridder til Morup i Thy, høvedsmand

17936 Jens (Banner) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

17938 Karl Pedersen (Rani) (caca 1260 - før 1326)
      Ridder til Tystrup på Sjælland
17939 'Else' Elisabeth Pedersdatter (Erlandsen) (ca 1270 - før 1350)

17944 Ove Nielsen (Panter) (ca 1290 - 1347 -)
      Ridder - måske til Clausholm i NØ-Jylland

17952 Esbern Eskildsen? (Krumpen) (caca 1280 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

17976 Marquard Groper Rönnow (ca 1330 - 1376 -)
      Ridder i Danmark

18008 Kettil (Vasa) (ca 1300 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

18010 Jon Nilsson (Rickeby) (ca 1300 - 1351 -)
      Ridder til Rickeby i Sverige
18011 NN Ketilsdotter (Puke) (ca 1310 - )

18012 Segebod Krummendiek (ca 1320 - før 1397)
      Herremand til Mehlbek i Holstein, Løgismose på Fyn, og Rundhof i Angeln
18013 Cecilie Pedersdatter (Skram) (ca 1320 - 1397 -)
      Frue til Rundhof (Rundtoft) i Angel i Südschleswig

18014 Johan von Thienen (ca 1340 - 1404 -)
      Drost i Sønderjylland
18015 Anna NN (ca 1340 - ca 1415)

18024 Johannes Nielsen (Rosensparre) (caca 1300 - 1355 -)
      Herremand til Skarhult, landsdommer i Skåne

18028 NN Nielsen (Bille) (caca 1320 - )
      Adelsmand i Danmark

18032 Birger Knutsson Trolle (caca 1340 - før 1381)
      Ridder i Småland i Sverige
18033 Catharina Pedersdotter (Bååt) (caca 1330 - før 1404)
      Frue til Bo (Trollebo)

18034 Arvid Bengtsson (Lejonansikte) (ca 1330 - før 1402)
      Herredshøvding og underlagmand i Småland i Sverige
18035 NN Nilsdotter (caca 1340 - )

18036 Bengt Jonsson (Aspenäs) (ca 1330 - 1374 -)
      Herremand til Ärnäs i Södermanland i Sverige
18037 Ingeborg Gregersdotter (Sandbro) (caca 1340 - 1407 -)
      Frue til Sandbro i Uppland i Sverige

18038 Gerhard Snakenborg (caca 1340 - 1402 -)
      Ridder i Sverige
18039 Christina Bengtsdotter (Bielke) (caca 1350 - før 1386)

18042 Ifver Nilsson (Ivar Nilssons) (ca 1350 - 1417)
      Ridder i Sverige, lagmand i Östergötland, svensk rigsråd
18043 Margareta Tordsdotter Bonde (ca 1370 - 1401)

18044 Peder 'den gamle' Laxmand (caca 1350 - før 1402)
      Ridder i Skåne
18045 Taleke Gottskalksdatter (Mule) (ca 1355 - før 1401)

18200 Anders Olsen (Lunge) (ca 1350 - 1408)
      Ridder af/til Toksværd og til Næsby(holm) på Sjælland, rigsråd
18201 Margrethe Benedictsdatter von Ahlefeldt (ca 1370 - 1407 -)

18202 Axel Jepsen (Thott) (caca 1370 - før 1419)
      Herremand til Sjörup i Skåne og Støvringgård i NØ-Jylland
18203 Elsif Christiernsdatter (Vendelbo) (ca 1375 - 1442 -)
      Enkefru til Häckeberga, Frue til Støvringgård og Klejtrupgård i N-Jylland

18212 Thomas Vestenie (ca 1355 - 1409 -)
      Herremand til Lindegård, senere Søbygård i Jylland
18213 NN Lauridsdatter (Hvide) (ca 1360 - )

18214 Stig Munk (ca 1360 - 1423 -)
      Ridder til Nørgård på Salling
18215 Mette Eriksdatter Brune (Høeg) (ca 1365 - før 1406)

18218 Evert Evertsen Moltke (ca 1350 - før 1413)
      Herremand til Hegnede, Farebæksholm, Veksø, Knabstrup på Sjælland mm
18219 Christine Bosdatter (Due) (ca 1360 - 1423 -)
      Frue til Veksø på Sjælland og Årup i Thy

18220 Erik el Jep Jepsen Skave (caca 1370 - )
      Adelsmand på Sjælland - usikker
18221 Thale NN (caca 1370 - )

18240 Nisse Thomasen (Sehested) (caca 1370 - 1418 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

18264 Peder Jensen (Lange) (ca 1340 - 1399 -)
      Adelsmand, nævnes af Lønne i S-Jylland

18266 Strange Pedersen (Bild) (caca 1340 - før 1406)
      Adelsmand i Danmark
18267 Cathrine Nielsdatter (Gyldenstierne) (ca 1350 - enke 1406 -)

18268 Nisse Kaas (ca 1350 - 1408 -)
      Herremand vist til Kås på Salling

18270 Jens Nielsen (Løvenbalk) (ca 1360 - 1442)
      Ridder til Aunsbjerg i Jylland og Odsgård, landsdommer, rigsråd
18271 Ellen Pedersdatter Munk (caca 1370 - )

18376 Herman Flemming (ca 1350 - før 1409)
      Ridder til Knudstrup på Sjælland, lensmand, hofmester
18377 Ingerd Skarpenberg ? (ca 1360 - 1396 -)

18378 Arild Madsen (Qvitzow) (ca 1370 - 1449 -)
      Herremand til Häckeberga Örup og Tomelilla i Skåne
18379 Ingeborg Hak (caca 1370 - 1419 -)
      Frue til Häckeberga i Skåne

18380 Eindrid Erlendsen (Losna) (ca 1350 - 1440 -)
      Ridder til Losna i Norge, norsk rigsråd, høvedsmand, fehirde

18382 Olav Håkonsson (ca 1374 - ca 1458)
      Ridder til Nesøya i Oslofjorden (Norge), norsk rigsråd
18383 Ingebjørg Jonsdotter (Sørum II) (ca 1380 - 1450 -)

22656 Ulrich von Behr (caca 1340 - senest 1407)
      Adelsmand i Tyskland

22786 Mads Gustavsen (Mads Gustavsens) (caca 1310 - )
      Adelsmand vel i Skåne - ukendt

22816 Peter (Gyldenløve) (caca 1300 - )
      Adelsmand i Østfold i Norge - ukendt

22818 Simon Sleita (caca 1310 - før 1367)
      Adelsmand i Østfold i Norge

22822 Henning Rømer (caca 1280 - 1304 -)
      Ridder vist i Norge

22824 Thorald Gunnarsen (Kane) (ca 1330 - 1398 -)
      Adelsmand i Norge

22826 Eirik Sigurds?son (Galtung) (caca 1310 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

22832 Fastulv (Rømer II) (ca 1330 - )
      Adelsmand i Norge/Sverige - ukendt

22834 Otte Rømer (ca 1337 - ca 1411)
      Ridder i Norge, lensmand, norsk rigsråd, statholder
22835 Gjertrud NN (ca 1340 - 1411)
      Vist frue til Austråt i Norge

22836 Harald Alvsson (Bolt) (ca 1300 - før 1351)
      Adelsmand, lagmand i Tønsberg i Norge
22837 Jorunn Bjørnsdatter (ca 1310 - 1351 -)
      Frue til Bergström

22838 Jon Martinsson (Sørum II) (ca 1350 - vist 1405)
      Ridder til Sørum (Suðrheim) mm i Norge, norsk rigsråd
22839 Agnes Sigurdsdatter (Sørum I) (caca 1350 - før 1409)
      Frue til Sørum (Suðrheim) mm i Norge

22904 Claus (Maanestierne af Norge) (caca 1300 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

22908 Jon Hafthorsson (Sørum I) (ca 1312 - før 1395)
      Ridder til Huseby, Skea, Onsøya og Borregård i Norge, norsk Rigsråd
22909 Birgitta Knutsdotter (Tyrgils Knutssons) (ca 1315 - før 1395)

22912 Johannes Esbernsen Marsvin (ca 1300 - 1352 -)
      Adelsmand i Odense

22936 Ingvar (Ingemar) Jensen Grubbe (caca 1330 - 1417 -)
      Herremand til Tersløsegård og Vallekilde på Sjælland
22937 Christine Thygesdatter (Due) (caca 1340 - )

22938 Eckhardt Byzer (Bysere) (ca 1330 - 1360 -)
      Ridder på Sjælland

22968 Ingvor Udsen (Rotfeld) (caca 1310 - )
      Herremand til Bratskov i Han hrd
22969 Kirsten Kjørsing (caca 1310 - )

22970 Henrik Albrechtsen (Eberstein) (caca 1300 - 1349 -)
      Adelsmand af Landting og måske Rydhave i N-Jylland

22972 Tetz (Slaweke) van dem Rosengarten (caca 1340 - 1396 -)
      Adelsmand i Danmark, herremand til Rosengarten på Rügen
22973 Karen Pedersdatter (Jernskæg) (caca 1340 - )

22974 Johannes Mathesen (Qvitzow) (caca 1310 - vist 1365 -)
      Adelsmand på Sjælland, landsdommer

23108 Johannes Skelesen (Skeel) (caca 1310 - 1366 -)
      Adelsmand vel i Jylland

23116 Wolf Godov (ca 1310 - 1342 -)
      Adelsmand i Holstein

23118 Niels Jensen (Griis) (ca 1330 - senest 1386)
      Herremand til Udstolpe (nu: Nørregård) på Lolland
23119 Mette Madsdatter Ketelhodt (ca 1340 - 1394 -)

23232 Hartvig Lunov (caca 1290 - 1345 -)
      Adelsmand i Jylland

23236 Morten Nielsen Myg? (Galskyt) (ca 1320 - senest 1401)
      Adelsmand i N-Jylland - ukendt
23237 Margrethe Svendsdatter (ca 1335 - 1401 -)
      Frue til Kærsgård i Vendsyssel

23238 Johannes Ferke (caca 1320 - 1354 -)
      Adelsmand i Jylland
23239 Inga NN (caca 1320 - )

23248 Niels Jensen (Munk) (ca 1310 - før 1370)
      Adelsmand af 'Keldebek' og Låstrup i N-Jylland, rigskansler
23249 Helene Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (ca 1315 - enke 1370 -)

23252 Lage (Udsen) (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

23254 Rane Jonsen (Rani) (caca 1310 - før 1345)
      Ridder i Danmark
23255 Christine Nielsdatter (caca 1310 - 1348 -)

23268 Jens Skadeland (caca 1340 - )
      Adelsmand - ukendt

23292 Strange Ebbesen (Bild) (caca 1310 - 1360 -)
      Adelsmand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) og til Nebel i Thy
23293 Mette Glob (caca 1320 - )

23294 Peder Nielsen (Peder Nielsens) (caca 1330 - før 1371)
      Ridder til Smerupgård i Thy (N-Jyll)

23342 Erik Mus (caca 1345 - )
      Herremand til Silkeborg i Jylland

23352 Henrik Meynerstorpe el Skarpenberg (Meinstorp) (caca 1340 - 1387 -)
      Herremand på Lolland, lensmand

23354 Hans Rantzau (caca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

23356 Claus Daa (ca 1360 - 1434 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

23360 Bjørn Olufsen (Bjørn) (ca 1355 - ca 1434)
      Ridder måske af Stensgård og til Nielstrup på S-Fyn, lensmand, rigsråd
23361 Sophie Jacobsdatter Lunge (ca 1365 - 1396 -)
      Frue til Juellinge (da: Valby hovedgård) på Stevns

23362 Anders Ovesen (Hvide) (ca 1355 - ca 1420)
      Ridder t Bjørnholm (nu: Høgholm) på Djursland og Eskebjerg på N-Fyn, rigsråd
      See ancestor no 17630
23363 Else Holgersdatter (Krognos) (? 1379 - ? 1470)
      Vist frue til Skærsø i Jylland
      See ancestor no 4397

23364 Jens Lauridsen Mus (ca 1345 - før 1432)
      Herremand til Stenalt i Jylland, høvedsmand
23365 Mette Strangesdatter (Bild) (ca 1360 - før 1432)

23376 Gjord Nielsen (Drefeld) (caca 1370 - 1404 -)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
23377 Margrethe Jensdatter Egeteside (caca 1370 - )

23378 Jon Jonsen (Gere) (ca 1390 - før 1459)
      Adelsmand i Gissleberga i Skåne
23379 Kirsten Eriksdatter Rotfeld (ca 1400 - enke 1459 -)

23386 Erik Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1375 - før 1455)
      Ridder til Tim, Demstrup og Estvadgård i Jylland, lensmand, hofmester
23387 Gørvel (Gerver) Andersdatter Lunge (ca 1380 - 1467 -)

23388 Peder Laurensen (Gøye) (caca 1370 - 1408 -)
      Adelsmand i Ryde på Lolland
23389 Ellen Jensdatter el Nielsdatter (Due) (caca 1380 - )

23390 Peder Jepsen Bille (ca 1390 - før 1450)
      Herremand til Trolle-Ljungby i Skåne
23391 Margrethe Axelsdatter Brahe (ca 1400 - før 1465)

23448 David Andersen (Hak) (caca 1310 - 1366 -)
      Ridder i Danmark

23456 Cai (Godschalck) Rantzau (ca 1315 - 1377 -)
      Ridder til Thomstorf, Ratjensdorf, Morest og Brenkenhagen i Holstein

23460 Wulf Ratlow (caca 1350 - 1397 -)
      Adelsmand i Ø-Holstein

23464 Snote Detlev von Buchwald (ca 1340 - 1410 -)
      Adelsmand i Holstein, hertugelig råd

23468 Johan von Hummersbüttel (ca 1380 - 1445 -)
      Adelsmand i Sülfeld i Holstein

23472 Dietrich Blome (ca 1370 - 1420 -)
      Adelsmand i Holstein, amtmand i Tønder

23484 Detlev von Walstorp (ca 1390 - )
      Adelsmand i Schleswig-Holstein

23486 Sigfrid (Siverd, Sivert) 'olde' Sested (ca 1370 - før 1436)
      Ridder til Kohöft i Südschlesvig
23487 Catharine von der Wisch (caca 1390 - 1467 -)

23504 Anders (Sandberg) (caca 1370 - )
      Adelsmand - ukendt

23508 Lydeke Skinkel (ca 1360 - 1412 -)
      Herremand til Egeskov på Fyn
23509 NN Walkendorff (caca 1370 - )

23514 Las Pig (caca 1350 - 1417 -)
      Adelsmand i Jylland
23515 Gertrud Bosdatter (Falk?) (caca 1350 - før 1409)

23528 Johan Friis (ca 1340 - 1379 -)
      Herremand vist til Nebel i Thy (N-Jyll)

23532 Niels (Sort) (ca 1360 - )
      Adelsmand - ukendt

23534 Eske Friis (caca 1370 - )
      Herremand til Vinderup Hovgård i V-Jylland


Generation 15
(285 ancestors).

33280 Zabel I Lepel (ca 1260 - 1315 -)
      Ridder på Usedom i Pommern

33792 Johann Moltke (ca 1240 - 1309 -)
      Drost, høvedsmand og råd i Mecklenburg
33793 NN Preen (ca 1240 - )

34560 Dietrich II von Oertzen (ca 1250 - 1316 -)
      Ridder, Burgmann på Wismar i Mecklenburg, fyrstelig råd, felthauptmann

34624 Volrad von Buchwald (caca 1250 - )
      Adelsmand i Holstein - måske til Sierhagen

34656 Otto I Pogwisch (ca 1260 - 1327 -)
      Ridder i Holstein

34840 Ebbe Aggesen (Bild?) (ca 1275 - 1328 -)
      Ridder vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

34880 Mikkel (Krabbe) (ca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

34884 Jens Nielsen (Kaas) (caca 1275 - 1325 -)
      Ridder til Kås på Salling, rigsråd

34896 Niels (Skobe) (caca 1260 - )
      Adelsmand - ukendt

34898 Niels Glob (ca 1280 - før 1348)
      Ridder til Rostrup i Thy
34899 Ingeborg NN (ca 1280 - senest 1348)

34904 Johannes Bendtsen (Neb) (caca 1310 - 1359 -)
      Adelsmand vist på Sjælland

34912 Oluf Lunge (ca 1240 - før 1302)
      Herremand på Sjælland

34918 Stig Pedersen (Hak) (ca 1280 - før 1352)
      Herremand til Ris i Odsherred på Sjælland

34920 Peder Basse (caca 1280 - )
      Adelsmand på Sjælland - ukendt
34921 Kirstine NN (caca 1290 - )

34928 Laurids (Kabel) (caca 1300 - )
      Adelsmand - ukendt

34936 NN 3 Kabel (ca 1300 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

34944 Jacob Skram (caca 1250 - 1302)
      Herremand til Rundhof i Südschleswig

34946 Peder Lauridsen (Saltensee III) (caca 1260 - )
      Adelsmand

34980 Erik II Valdemarsen (ca 1287 - 1325)
      Hertug af Sønderjylland

34984 Aage Saxesen (Stenbrikke) (ca 1250 - 1314 -)
      Ridder, lensmand i Estland, høvedsmand på Reval, rigsråd

34992 Wulf von Knope (Knob) (caca 1280 - 1322 -)
      Ridder til Knoop i Südschleswig

35048 Marquard Skiernov (ca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

35050 Nicholaus Griis (caca 1300 - senest 1345)
      Herremand til Mejlgård på Djursland

35076 Bjørn Olufsen (Bjørn) (caca 1280 - 1343 -)
      Adelsmand på S-Fyn

35088 Truid (Due) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

35096 Niels (Urup) (caca 1240 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

35104 Jon (Bille) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

35108 Iver Lykke (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

35112 Torbern Jonsen (Litle) (caca 1260 - 1299 -)
      Adelsmand på Sjælland
35113 Christine Jensdatter (Sjællandsfar) (caca 1260 - 1316 -)

35116 Barnim Erikssøn (Skarsholm) (ca 1280 - senest 1329)
      Domicellus til Skarsholm på Sjælland
35117 NN Pedersdatter (Hvide) (caca 1290 - 1329 -)

35118 Peder Grubbe (ca 1270 - senest 1344)
      Ridder til 'Storthæ' = Storgård på Sjælland, rigsråd
35119 Arine Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (caca 1280 - enke 1344 -)
      Frue af Tystofte på Sjælland

35136 Nicolaus von Putbus (ca 1250 - før 1315)
      Herremand til Brandshagen (Borantenhagen) på Rügen

35140 Tetz von Putbus (ca 1260 - før 1311)
      Herremand til Borantenhagen på Rügen

35142 Jacob (ca 1246 - ca 1309)
      Greve af Nørre Halland, fredløs

35144 Peder Vendelbo (ca 1250 - 1279 -)
      Adelsmand i N-Jylland

35148 Bugge Nielsen (Bugge) (ca 1280 - 1332 -)
      Adelsmand af Hegnet i Jylland

35152 Albrecht Moltke (ca 1300 - 1336 -)
      Herremand til Westenbrügge i Mecklenburg, høvedsmand på Sjælland

35184 Erik Nielsen (Gyldenstierne) (ca 1295 - 1362 -)
      Ridder til Ågård i N-Jylland, marsk
35185 Cecilie Pedersdatter (Vendelbo) (caca 1305 - )

35192 Johannes Poulsen (Munk) (ca 1290 - 1357 -)
      Ridder af Holbækgård ved Randers
35193 Cecilie ? NN (ca 1280 - 1308 -)

35194 Jens Falster (caca 1305 - 1355 -)
      Ridder til 'Bjerge' på Falster

35196 Axel (Absalon) Aagesen (Thott) (ca 1300 - før 1375)
      Ridder til Härlöv i Skåne, svensk rigsråd
35197 Christense Pedersdatter Wirtenberg (ca 1310 - før 1375)

35198 Peder Jensen Grubbe (ca 1305 - før 1386)
      Ridder til Ordrup og Skullerup(holm) på Sjælland, rigsråd
35199 Ingeborg Saxesdatter (Uldsax) (ca 1320 - senest 1392)

35232 Reinhold Saxtrup (caca 1310 - )
      Adelsmand - vist ukendt

35240 Tue Ged (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

35244 Aage Nielsen (Thott) (ca 1320 - 1362 -)
      Adelsmand vel i Skåne

35248 Niels Jensen (Lykke) (caca 1300 - 1351 -)
      Adelsmand af Ormslev i Ø-Jylland

35256 Niels Tuesen (Bild) (ca 1300 - vel 1368)
      Ridder til Tangå på Fyn

35260 Ove Stigsen (Hvide) (caca 1320 - Myrdet 1359)
      Ridder til Eskebjerg (nu Scheelenborg) på Fyn, kammermester
35261 Marine Jensdatter Munk (ca 1315 - )
      Frue til (part af) Kongstedlund i NØ-Jylland

35264 Iver (Rosenkrantz) (caca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

35266 Niels Eriksen (Gyldenstierne) (caca 1260 - 1310 -)
      Ridder til gods i Nr Bork i V-Jylland
35267 Edel (Saltensee?) (ca 1260 - )

35268 Timme Lauridsen (Abildgaard) (ca 1270 - 1318 -)
      Ridder til Margård på Fyn

35270 Anders Stigsen (Hvide) (ca 1275 - 1318 -)
      Ridder til Kongsdal (Tygestrup) på Sjælland og Møllerup i Ø-Jylland
35271 Margrethe Nielsdatter (Kaas) (ca 1280 - )

35272 Ludolf Skinkel (ca 1260 - 1313 -)
      Ridder i Südschleswig

35294 Jacob Basse (ca 1310 - 1362 -)
      Ridder til Uglerup på Sjælland
35295 Edele (Venstermand?) (caca 1310 - 1356 -)

35300 Anders Eskesen (Bild) (caca 1260 - ca 1315)
      Adelsmand i Danmark

35304 Niels Mogensen (Glob) (caca 1275 - før 1355)
      Ridder i Danmark

35336 Mads Kabel (ca 1260 - 1302 -)
      Ridder i Danmark, vel på Lolland

35344 Bo (sen) Falk (ca 1280 - før 1338)
      Adelsmand i Danmark
35345 Gertrud Jensdatter (ca 1280 - enke 1338 -)

35348 Niels Jacobsen Rud (ca 1300 - 1358 -)
      Herremand til Pilegård på Sjælland
35349 Yliænæ NN (ca 1310 - )
      Frue til pilegård på Sjælland

35356 Stig Pedersen (Hak) (ca 1280 - før 1352)
      Herremand til Ris i Odsherred på Sjælland
      See ancestor no 34918
35357 NN Herlugsdatter (Grubbe Særslev) (caca 1290 - )

35358 Matheus Jacobsen Ta (Taa) (caca 1280 - 1341 -)
      Herremand til Kragerupgård på Sjælland

35396 Laurens Jensen (Panter) (ca 1270 - 1340)
      Ridder til Ærø, Langeland mm, lensmand, drost
35397 Cecilie NN (ca 1270 - )

35398 Anders Pedersen (Uldsax) (ca 1290 - før 1337)
      Ridder til Alnarp i Skåne og Skullerup(holm) på Sjælland, gældker i Skåne
35399 Cecilie (Rani) (ca 1290 - enke 1337 -)

35418 Folmer Folmersen (caca 1300 - 1360 -)
      Ridder til Stadager (nu: Vennerslund) på Falster og Ryegård på Sjælland
35419 Cecilie Grubbe (caca 1310 - )

35504 Hakon Frellavsen (Frille) (caca 1270 - )
      Adelsmand i Sønderjylland - ukendt

35508 Johan Altena (ca 1300 - )
      Adelsmand i Holstein, vist foged på Søborg i Nordsjælland

35512 Thomas Jul (caca 1290 - 1315 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

35516 Gotskalk Limbek (ca 1270 - før 1335)
      Ridder vel i Sønderjylland

35520 Truid Vognsen (Sparre) (caca 1280 - )
      Ridder i Skåne - ukendt

35536 Johannes Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1270 - før 1320)
      Adelsmand i Holstein

35540 Nils Turesson (Bielke) (ca 1300 - 1364)
      Ridder til Jätsholm og Kråkerum i Sverige, lagmd, lensmd, sv rigsråd, drost
35541 Ingrid Sunesdotter (Bååt) (ca 1310 - før 1348)

35544 Peder Vædder (Ulfeldt) (ca 1275 - 1322)
      Ridder på Sjælland, rigsråd

35548 Thorkil Brahe (caca 1310 - )
      Herremand til Gyllebo i Skåne
35549 Barbara Axelsdatter (Mule ?) (caca 1310 - )
      ukendt

35568 Hennikinus Reberg (ca 1310 - 1377 -)
      Adelsmand på Falster

35572 Evert NN (caca 1320 - )
      Adelsmand - ukendt

35576 Niels Grubbe (caca 1320 - 1360 -)
      Herremand til Vedskølle på Sjælland
35577 NN (Elsif?) Moltke (ca 1330 - )

35586 Jens Henriksen (Kyrning) (caca 1310 - )
      Herremand til Rännesnäs i Halland

35594 Bonde Jensen (Due) (ca 1310 - 1343 -)
      Adelsmand i Danmark
35595 NN Mortensdatter (Due) (ca 1320 - )

35596 Ove (Jernskæg) (caca 1330 - )
      Adelsmand vel på Sjælland - ukendt

35618 Peder Nielsen (Jernskæg) (ca 1315 - 1379 -)
      Herremand til Skjoldenæs(holm) på Sjælland, høvedsmand
35619 Maren Skave (ca 1320 - )

35620 Ebbe Ebbesen (Bild) (caca 1300 - 1340)
      Adelsmand i Danmark
35621 NN Ovesdatter (Hase) (caca 1310 - )
      Frue til Gåsetofte på Sjælland

35622 Palne Jonsen (Munk) (ca 1310 - før 1365)
      Ridder til Østrup på Fyn, marsk
35623 NN Pedersdatter (Taa) (ca 1320 - )

35624 Jens Pedersen (Markmand) (caca 1320 - 1377 -)
      Ridder til Bellinge på Falster
35625 NN Jensdatter (Falster) (caca 1330 - )

35744 Thomes Sture (ca 1330 - 1397 -)
      Adelsmand på Als

35760 NN Holck (ca 1340 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

35768 Niels Manderup (caca 1360 - 1408 -)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland
35769 Bodil Nielsdatter Mus (caca 1360 - 1431)

35808 Anders Jensen (Brock) (ca 1300 - før 1355)
      Herremand til Gl Estrup (Essendrup) i Ø-Jylland
35809 Johanne Nielsdatter Brock (ca 1310 - 1372)

35810 Jens Lauridsen (Panter) (ca 1300 - 1364 -)
      Pantherre til Langeland, herremand til Vemmetofte mm
35811 NN Johannesdatter (Neb) (caca 1310 - )
      Frue til Vemmetofte, Græse og Kvanløse på Sjælland

35876 Peder Olufsen (Rani) (caca 1240 - 1286 -)
      Ridder til Tystrup på Sjælland

35878 Peder Nielsen (Erlandsen) (ca 1250 - før 1336)
      Herremand til Eljaröd i SØ-Skåne
35879 Ingeborg NN (caca 1250 - før 1336)
      Enkefrue til Eljaröd i Skåne

35888 Niels Ovesen (Panter) (caca 1260 - )
      Adelsmand vel i Jylland

35904 Eskild (Krumpen) (caca 1250 - )
      Adelsmand - vel i Jylland - ukendt

35952 Henneke 'Mussemben' Rönnow (ca 1300 - 1348 -)
      Adelsmand i Holstein

36020 Nils Jonsson (Rickeby) (ca 1270 - 1312 -)
      Herremand til Rickeby i Uppland i Sverige
36021 Kristina Kristiernsdotter (Kristiern Ölands) (caca 1280 - 1340 -)

36022 Kettil Ragvaldsson (Puke) (ca 1280 - 1336 -)
      Adelsmand i Sverige
36023 NN Brudsdotter (Lejonansikte) (ca 1290 - )

36024 Grote Johan Krummendiek (ca 1290 - 1351 -)
      Herremand til Brockdorff og Beidenfleth i Holstein

36048 Niels (Rosensparre) (caca 1270 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

36064 Knut Trolle (caca 1310 - )
      Adelsmand vel i Småland i Sverige

36066 Peter Jonsson 'Haak' 'Bonde' (Bååt) (ca 1290 - 1342 -)
      Ridder Til Flöxhult og Hovgård i Småland i Sverige, svensk rigsråd
36067 Christina Hemmingsdotter (Tanne) (ca 1300 - )

36068 Bengt Brudsson (Lejonansikte) (ca 1300 - 1365 -)
      Herredshøvding i Östbo hrd i Småland i Sverige
36069 Gunna NN (ca 1300 - )

36070 Nils Uddson (caca 1310 - 1356 -)
      Adelsmand, sysselmand (foged) i Sverige
36071 Ingeborg Erengisladotter Bonde (caca 1320 - 1402 -)

36072 Jon Knutsson (Aspenäs) (ca 1300 - 1357 -)
      Ridder til Aspenäs i Småland i Sverige, herredshøvding
36073 Helena Laurensdotter (Ama) (ca 1310 - 1359 -)

36074 Gregers Styrbjörnsson (Sandbro) (caca 1310 - )
      Herremand til Lindholm og Bälinge i Uppland i Sverige
36075 Catharina Bengtsdotter (Huvud) (ca 1320 - )

36076 Gerhard Snakenborg (caca 1300 - 1336 -)
      Adelsmand i Sverige

36078 Bengt Turesson (Bielke) (caca 1310 - 1359 -)
      Adelsmand i Sverige, svensk rigsråd
36079 Ingeborg Magnusdotter (Ulvås) (ca 1327 - 1390)

36084 Nils Magnusson (Ivar Nilssons) (ca 1305 - før 1368)
      Adelsmand i Sverige, svensk rigsråd
36085 Kristina Ivarsdotter (Ivar Augmundssons) (ca 1320 - før 1382)

36086 Tord Röriksson Bonde (ca 1350 - 1417)
      Ridder til Penningby, lagman i Sverige, høvedsmand i Finland, sv rigsråd
36087 Ramborg Nilsdotter (Vasa) (ca 1350 - 1415 -)

36088 Aage Laxmand (caca 1320 - før 1398)
      Adelsmand i Danmark

36090 Gottskalk Hemmingsen Degn (Mule) (ca 1320 - måske 1389 -)
      Adelsmand til Højby på NV-Sjælland, justitiarius regis

36400 Oluf Olufsen Lunge (ca 1320 - før 1386)
      Ridder til Mosegård på Lolland, rigsråd
36401 Gerver Gødikesdatter (Drefeld) (ca 1320 - 1364 -)

36402 Benedict von Ahlefeldt (ca 1350 - før 1407)
      Ridder til Krønge på Lolland

36426 Laurids Ovesen (Hvide) (caca 1330 - 1377 -)
      Ridder i Danmark
36427 Helena NN (caca 1330 - 1386 -)

36436 Evert Moltke (ca 1310 - før 1367)
      Ridder til Hegnede på Sjælland
36437 Elline Olufsdatter Lunge (ca 1310 - før 1387)
      Frue af Bjernede og til Bavelse på Sjællland

36438 Bo Dyre (senior) (Due) (ca 1330 - før 1398)
      Ridder til Veksø, Måløv på Sjælland og Årup i Thy
36439 Cecilie NN (ca 1330 - før 1391)

36440 Jacob (Jep) Skave (caca 1330 - 1382 -)
      Herremand til Hjelmsømagle på Sjælland
36441 Christine NN (caca 1340 - vist 1417 -)

36480 Thomas Thrugilsen (Sehested) (ca 1320 - 1353 -)
      Adelsmand i Vendsyssel

36528 Jens (Lange) (ca 1300 - )
      Adelsmand i Jylland - ukendt

36532 Peder Ebbesen (Bild) (caca 1310 - før 1340)
      Adelsmand i Danmark - ukendt

36534 Niels Jepsen (Gyldenstierne) (caca 1320 - før 1374)
      Herremand til Eskær på Salling

36540 Niels Eriksen (Løvenbalk) (caca 1330 - 1377 -)
      Herremand til Aunsbjerg i Jylland
36541 Sophie Johansdatter Rantzau (ca 1330 - )

36752 Peder Flemming (ca 1320 - 1406 -)
      Ridder i Danmark
36753 Christine NN (ca 1320 - )

36756 Mattis Jensen (Qvitzow) (caca 1340 - vist 1365 -)
      Adelsmand i Danmark
36757 Mette ? Limbek? (ca 1340 - )
      Adelsfrue i Danmark - ukendt

36758 Niels Davidsen Hak (caca 1340 - måske 1399 -)
      Adelsmand i Danmark

36760 Erlend Philippusson (Losna) (caca 1330 - 1407)
      Adelsmand i Norge, sysselsmand, lagmand, norsk rigsråd, fehirde
36761 NN NN (caca 1330 - )

36765 Elin NN (ca 1345 - )
      Frue til Nesøya i Oslofjorden, Norge

45648 Gunnar (Kane) (caca 1290 - måske 1347 -)
      Adelsmand i Norge

45652 Sigurd Gautesen 'Galte' (Galtung) (ca 1280 - 1347 -)
      Adelsmand til Thorsnes i SV-Norge, fehirde
45653 Sigrid? Guttormsdatter (caca 1280 - 1306 -)

45669 NN Olversdatter (caca 1310 - )

45672 Alv (Bolt) (ca 1270 - 1334 -)
      Adelsmand i Norge

45674 Bjørn Amundsson (ca 1280 - ca 1325)
      Ridder til Råde i Bro s i Norge
45675 Gro Torleifsdatter (caca 1290 - før 1351)

45676 Martin Magnusson (Sørum II) (caca 1310 - 1348 -)
      Herremand til Näst / Næst, lagmand i Sverige, häradshövding

45678 Sigurd Hafthorsson (Sørum I) (ca 1310 - før 1390)
      Ridder i Norge, lagmand, sysselmand, høvedsmand, norsk rigsråd
45679 Ingebjørg Erlingsdatter (Bjarkøya) (ca 1320 - pesten 1370)
      Frue til Giske mm i Norge

45816 Hafthor Jonsson (Sørum I) (ca 1280 - el 1320)
      Ridder til Sørum i Norge, sysselmand på Romerike
45817 Agnes Håkonsdatter (ca 1290 - 1312 -)

45818 Knut Magnusson (Tyrgils Knutssons) (ca 1280 - 1339 -)
      Ridder i Västgötaland i Sverige, lagmand, rigsråd
45819 Cecilia Röriksdotter (Algotsson) (ca 1290 - 1334 -)

45824 Esbern Marsvin (ca 1275 - 1329 -)
      Adelsmand vist i Odense

45872 Niels Iasimarsen Grubbe (caca 1300 - før 1367)
      Herremand til Tersløsegård på Sjælland

45874 Tyge Jensen Vispe (Due) (ca 1320 - 1397 -)
      Herremand til Tessebølle på Sjælland
45875 Cecilie Lunge? (ca 1320 - )

45936 Ugod Torstensen (Rotfeld) (caca 1280 - før 1317)
      Ridder til Bratskov i Han hrd

45940 Albrecht Albrechtsen (Eberstein) (caca 1270 - før 1349)
      Ridder til Landting i N-Jylland, rigsråd
45941 Ingrid Jensdatter (Kalf) (ca 1280 - 1349 -)
      Frue til Vinderup Hovgård i NV-Jylland

45944 Slawekinus (Slaweke) (ca 1310 - 1364 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

45948 Mathias Qvitzow (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

46216 Skeel (Skeel) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

46232 Heinrich Godov (caca 1280 - 1320 -)
      Adelsmand i Holstein

46236 Jens (Griis) (caca 1290 - )
      Adelsmand på Lolland - ukendt - måske til Udstolpe (Nørregård)
46237 Karine NN (ca 1300 - 1380 -)
      Frue til Udstolpe (Nørregård) på Lolland

46238 Mathias Ketelhodt (caca 1310 - )
      Adelsmand - panthaver på Lolland

46472 Niels Jensen (Galskyt) (ca 1290 - 1345 -)
      Herremand til Dalsgård i N-Jylland

46496 Johannes Palnesen Munk (ca 1285 - 1328 -)
      Ridder til Sdr Elkær i Vendsyssel
46497 Gunder Aagesdatter (ca 1275 - 1327 -)
      Frue til Sønder Elkær i Vendsyssel

46498 Oluf Jensen (Saltensee Tystofte) (ca 1295 - 1377 -)
      Ridder af Tystofte på Sjælland
46499 Sophie Holgersdatter (caca 1295 - vist 1353 -)
      Frue til Vester Broby på Sjælland

46508 Johannes (Rani) (ca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

46586 Oluf 'den sorte' Glob (caca 1280 - )
      Ridder vel i Jylland

46684 Laurens Mus (ca 1315 - 1390 -)
      Adelsmand i Danmark

46704 Claus Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1290 - 1323 -)
      Adelsmand i Holstein

46712 Palle Daa (caca 1320 - 1358 -)
      Adelsmand i Sønderjylland

46722 Jacob (Jep) Olufsen Lunge (ca 1315 - ca 1385)
      Ridder til Højstrup, Valbygård og Ryegård på Sjælland, lensmand, rigsråd
      See ancestor no 8728
46723 NN Nielsdatter (Juul) (caca 1340 - )

46752 Niels Olufsen (Drefeld) (caca 1340 - 1386)
      Herremand til Gärsnäs i SØ-Skåne
46753 Sophie Jensdatter (caca 1340 - 1386 -)

46756 Johannes Laurentsen (Gere) (ca 1360 - måske 1434 -)
      Adelsmand i Skåne, høvedsmand

46758 Erik Nielsen (Rotfeld) (ca 1380 - 1452)
      Herremand til Bratskov i N-Jylland og Holmegård på N-Fyn, høvedsmand
      See ancestor no 5742

46774 Anders Olsen (Lunge) (ca 1350 - 1408)
      Ridder af/til Toksværd og til Næsby(holm) på Sjælland, rigsråd
      See ancestor no 18200
46775 Elsuf Pedersdatter Grubbe (ca 1350 - 1392 -)

46776 Lasse (Laurids) Pedersen (Gøye) (caca 1330 - 1390 -)
      Adelsmand i Ryde på Lolland
46777 NN NN (caca 1340 - )

46778 Jens el Niels Andersen (Due) (caca 1340 - 1402 -)
      Herremand til Skabersjö og Tjustorp i Skåne, landsdommer
46779 Elsebe Olufsdatter (Lunge) (caca 1350 - )

46896 Anders Davidsen (Hak) (ca 1275 - 1322 -)
      Adelsmand på Sjælland

46912 Johan Rantzau (caca 1290 - 1326 -)
      Adelsmand i Holstein
46913 NN NN (caca 1290 - )

46928 Volrad von Buchwald (ca 1310 - 1353 -)
      Adelsmand i Holstein

46936 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1350 - 1391 -)
      Herremand til Lykkesholm på Fyn, røver ved Wismar i Mecklenburg

46974 Claus III von der Wisch (ca 1365 - 1421 -)
      Adelsmand i Schleswig-Holstein

47028 Jens Pig (caca 1310 - ca 1348 -)
      Ridder i Jylland

47030 Bo (jun) Falk (ca 1310 - 1365 -)
      Ridder til Vallø på Sjælland, rigsråd

47056 Ratlof Friis (ca 1300 - vist 1358 -)
      Herremand vist til Nebel i Thy (N-Jyll)


Generation 16
(226 ancestors).

66560 Gerhard II Lepel (ca 1230 - 1284 -)
      Ridder på Usedom i Pommern, fyrstelig råd

67584 Friedrich Moltke (ca 1210 - 1265 -)
      Ridder til Toitenwinkel i Mecklenburg

67586 Konrad Preen (ca 1210 - )
      Herremand til Reppelin i Mecklenburg

69120 Dietrich I von Oertzen (caca 1220 - 1266 -)
      Ridder i Mecklenburg, fyrstelig råd

69248 Detlev von Buchwald (ca 1220 - før 1274)
      Ridder i Holstein

69312 Detlev Pogwisch (ca 1230 - før 1283)
      Ridder i Holstein

69680 Aage el Agge el Aghe (Bild) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

69768 Niels Lændi (Kaas) (caca 1240 - før 1314)
      Ridder i Jylland, lensmand
69769 NN Nielsdatter (Peck) (ca 1250 - )

69808 Bendt (Neb) (caca 1280 - )
      Adelsmand - ukendt

69836 Peder Gregersen Egeside (Hak) (ca 1255 - 1332 -)
      Ridder til Vittskövle i Skåne, rigsråd

69960 Valdemar IV Eriksen (ca 1260 - 1312)
      Hertug af Sønderjylland
69961 Elisabeth (ca 1270 - før 1306)
      Hertuginde af Sønderjylland

69968 Saxe Aagesen (Stenbrikke) (ca 1200 - 1259 -)
      Gældker i Estland, høvedsmand på Reval
69969 NN NN (ca 1210 - )

69984 Marquard Wulf (Knob) (ca 1255 - før 1306)
      Ridder i Holstein

70152 Oluf Bjørnsen (Bjørn) (caca 1250 - 1310 -)
      Adelsmand i Danmark

70224 Jon Jonsen Litle (ca 1230 - 1307)
      Ridder til Tomarp i Skåne, Værløselille, vist Hørsholm på Sjælland. Rigsråd
70225 Ingefred NN (ca 1230 - senest 1306)

70226 Jens (Sjællandsfar) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

70232 Erik (ca 1245 - 1304)
      Hertug af Sønder Halland, drost
70233 Elisabeth NN (ca 1250 - i/efter 1317)

70234 Peder Tokesen (Hvide) (ca 1270 - senest 1320)
      Herremand til Stigs Vedby på Sjælland

70236 Peder Grubbe (ca 1240 - 1298 -)
      Ridder på Sjælland

70238 Oluf Tygesen (Saltensee Tystofte) (ca 1240 - senest 1310)
      Ridder på Sjælland, rigsråd
70239 Christine Nielsdatter (Peck) (caca 1250 - )

70272 Stoislaw (Putbus) (ca 1220 - 1249 -)
      Ridder til Vilmnitz på Rügen
70273 Margrethe von Putbus (ca 1220 - 1262 -)

70284 Niels (ca 1218 - 1251)
      Greve af Nørre Halland
70285 Cecilie Jonsdatter (Hvide) (ca 1225 - før 1260)
      Grevinde af Halland

70296 Niels Bugge (ca 1250 - 1302 -)
      Adelsmand vel i Jylland

70304 Eberhard Moltke (ca 1270 - 1328 -)
      Ridder til Detershagen, Russow og Wustrow i Mecklenburg

70370 Peder Vendelbo (caca 1280 - før 1346)
      Ridder til Skjern i N-Jylland mm, rigsråd, marsk, drost
      See ancestor no 17572

70384 Poul Mogensen (Munk) (caca 1260 - 1326 -)
      Ridder på Holbækgård ved Randers

70388 Peder Falster (caca 1280 - 1326 -)
      Adelsmand på Falster

70392 Aage Thordsen (Thott) (ca 1270 - 1302 -)
      Herremand i Skåne
70393 Kirstine Kyrning (caca 1270 - )

70394 Peder Wirtenberg (caca 1280 - )
      Adelsmand - vel i Skåne

70396 Jens (Johannes) Grubbe (ca 1270 - før 1326)
      Ridder vist til Gerdrup på Sjælland
70397 Elsif Olufsdatter (Saltensee Tystofte) (ca 1270 - 1332 -)

70398 Saxe Pedersen (Uldsax) (ca 1290 - 1356 -)
      Ridder måske til Skullerup(holm) på Sjælland, rigsråd

70488 Niels Kyrning (Thott) (ca 1290 - 1354)
      Ridder til Löddeköpinge i Skåne, kgl råd
70489 Edle Pedersdatter (Erlandsen) (ca 1290 - antageligt 1341)

70496 Jens (Lykke) (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

70512 Tue Strangesen (Bild) (ca 1270 - 1317 -)
      Ridder med gods i Sørup på SØ-Fyn
70513 NN NN (ca 1280 - )

70520 Stig Andersen (Hvide) (ca 1300 - 1369)
      Ridder til Bjørnholm på Djursland mm, rigsråd, marsk, statholder
70521 Tove Andersdatter (ca 1290 - )

70532 Erik (Gyldenstierne) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

70536 Laurids Tygesen (Abildgaard) (ca 1250 - 1287 -)
      Adelsmand i Danmark
70537 NN NN (caca 1250 - )
      Frue til Margård på Fyn

70540 Stig Andersen (Hvide) (ca 1240 - 1293)
      Ridder til Møllerup i Ø-Jylland mm, rigsmarsk. Fredløs
70541 NN Offesdatter (Neb) (caca 1255 - før 1314)

70544 Nicolaus Skinkel (ca 1230 - 1284 -)
      Herremand til Schinkel (nu: Rosenkrantz) i Südschleswig

70590 NN Venstermand (caca 1280 - )
      Adelsmand i Holstein

70600 Eske Udsen (Bild) (caca 1230 - )
      Adelsmand, vist til Nordentoft i Thy - ukendt

70608 Mogens (Glob) (caca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

70688 NN Krage (Falk) (ca 1250 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

70696 Jacob Rud (ca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

70714 Herlug Jacobsen (Grubbe Særslev) (caca 1260 - 1316 -)
      Ridder på Sjælland
70715 NN Pedersdatter (Grubbe) (caca 1270 - )

70716 Jacob Madsen (Taa) (caca 1250 - )
      Adelsmand på Sjælland - konstrueret

70792 Jens (Panter) (ca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

70796 Peder (Uldsax) (ca 1260 - )
      Adelsmand på Sjælland eller i Skåne - ukendt

70798 Niels Rane (Rani) (ca 1250 - el 1316)
      Ridder til Havnelev på Stevns (Sjælland), rigsråd
70799 Edle Jacobsdatter (Blaafod) (ca 1260 - el 1307 -)
      Frue til Havnelev på Stevns

70836 Folmer Arnoldsen (caca 1270 - 1318 -)
      Ridder - vel på Lolland

70838 Peder Grubbe (ca 1290 - før 1338)
      Herremand til Harrestedgård på Sjælland
70839 Ingerd Karlsdatter (Rani) (ca 1290 - før 1387)
      Frue til Harrestedgård på SV-Sjælland

71008 Frellav Thomsen (Frille) (caca 1230 - 1272 -)
      Adelsmand i Borg i Sønderjylland

71016 NN Altena (caca 1280 - )
      Adelsmand i Holstein - ukendt

71040 Vogn Thulesen (Sparre) (caca 1250 - )
      Vist herremand til Klågerup i Skåne - ukendt

71072 Markvard Meynerstorpe (Meinstorp) (caca 1250 - 1281 -)
      Adelsmand i Holstein

71080 Ture Kettilsson (Bielke) (ca 1260 - før 1327)
      Ridder i Sverige, lagman i Tiohärad i Värend, svensk rigsråd
71081 Sigrid NN (ca 1270 - 1327 -)

71082 Sune Jonsson (Bååt) (caca 1280 - før 1340)
      Ridder i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
71083 Katarina (Karin) Henriksdotter (Glysing) (ca 1290 - )

71088 Absalon Nielsen (Ulfeldt) (ca 1245 - 1305)
      Adelsmand på Sjælland, rigsråd, drost

71096 Niels Brahe (caca 1280 - )
      Herremand til Gyllebo i Skåne

71098 Axel Eskildsen (Mule ?) (caca 1280 - )
      Herremand til Tosterup i skåne - ukendt

71152 NN Grubbe (ca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

71188 Jens Nielsen Due (ca 1290 - 1365 -)
      Ridder til Tessebølle på Sjælland
71189 Christine Nielsdatter (Dyre) (caca 1290 - 1342)

71190 Morten Due (caca 1270 - senest 1320)
      Ridder til Bækkeskov på Sjælland, landsdommer, drost
71191 Ingerd NN (caca 1280 - 1320 -)
      Frue til Bækkeskov på Ø-Sjælland

71236 Niels Pedersen (Jernskæg) (caca 1290 - )
      Adelsmand på Sjælland
71237 Karen Andersdatter (ca 1290 - )

71242 Ove Hase (caca 1280 - faldet 1340)
      Ridder til Gåsetofte på NV-Sjælland
71243 Eline NN (caca 1290 - )

71246 Peder Palnesen (Taa) (caca 1290 - 1342 -)
      Adelsmand vel i Jylland

71248 Peder (Markmand) (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

71488 Christian Sture (caca 1300 - 1358 -)
      Adelsmand på Als

71536 Niels (junior) Manderup (caca 1320 - 1356 -)
      Herremand til Barritskov i Ø-Jylland
71537 NN Mogensdatter (caca 1330 - )
      Frue til Barritskov - ukendt

71538 Niels Mus (caca 1330 - måske 1387 -)
      Adelsmand i Danmark

71618 Niels den unge Brock (ca 1280 - 1372 -)
      Ridder til Häckeberga i Skåne, Nielstrup på Fyn mm

71622 Johannes Offesen (Neb) (ca 1275 - før 1349)
      Ridder til Kvanløse, Græsegård, Vemmetofte på Sjælland, mm, lensmand, rigsråd

71752 Oluf Ranesen (Rani) (ca 1210 - 1272 -)
      Ridder - vel på Sjælland

71756 Niels Erlandsen (ca 1220 - 1285 -)
      Gældker i Skåne, rigsråd
71757 Elisabeth Pedersdatter (Ulfeldt) (ca 1220 - 1285 -)

71776 Ove (Panter) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

71904 Johannes Rönnow (ca 1270 - 1321 -)
      Ridder vel i Holstein

72042 Kristiern (Kristiern Ölands) (caca 1250 - 1310)
      Herremand til Frösslunda på Öland i Sverige, slotsfoged på Stockholms Slot
72043 Margrete NN (ca 1250 - )

72044 Ragvald Puke (ca 1250 - måske 1308 -)
      Ridder til Kosjöhult i Östergötland i Sverige
72045 Catharina Karlsdotter (Lejonbalk) (ca 1250 - 1319 -)

72046 Brud Bengtsson (Bänason) (Lejonansikte) (caca 1270 - 1321 -)
      Herremand til Bergunda i Sverige

72128 Birger Knutsson (Trolle) (caca 1280 - måske 1318 -)
      Adelsmand - måske i Småland i Sverige

72132 Jon Pedersen (Bååt) (caca 1260 - før 1314)
      Adelsmand i Småland i Sverige, svensk rigsråd

72142 Erengisle Petersson Bonde (ca 1290 - 1350)
      Herremand til Kianäs i Småland i Sverige
72143 Bengta Ragvaldsdotter (Puke) (ca 1290 - 1350)

72144 Knut Jonsson (Aspenäs) (ca 1275 - før 1347)
      Ridder til Ekolsund i Uppland i Sverige, svensk rigsråd, lagmand, drost
72145 Katarina Bengtsdotter (Folkunge lagm_gr) (ca 1280 - 1350 -)

72146 Laurens Ulfsson (Ama) (ca 1270 - 1338 -)
      Lagmand i Södermanland i Sverige
72147 Ramborg Nielsdatter (Lillie) (ca 1270 - )

72148 Styrbjörn Torstensson (Sandbro) (ca 1280 - 1339)
      Ridder til Sandbro i Uppland i Sverige

72150 Bengt Sigurdsson (Huvud) (ca 1290 - 1346 -)
      Adelsmand i Sverige, foged, høvedsmand
72151 Kristina Kristiernsdotter (Kristiern Ölands) (caca 1280 - 1340 -)
      See ancestor no 36021

72158 Magnus Gudmarsson (Ulvås) (ca 1295 - 1357 -)
      Ridder til Lo i Västergötland i Sverige, måske svensk rigsråd
72159 Catharina Birgersdotter (Finsta) (ca 1295 - før 1363)
      Enkefrue til Lo i Västergötland

72168 Magnus Nilsson (Ivar Nilssons) (ca 1280 - 1329 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
72169 Ingrid NN (ca 1280 - )

72170 Ivar Augmundsson (Ivar Augmundssons) (ca 1290 - 1347 -)
      Ridder i Norge

72172 Rörik Bonde (ca 1310 - 1364 -)
      Ridder i Sverige, vist svensk rigsråd
72173 Märta Gislesdotter (Sparre) (ca 1320 - 1382 -)

72176 Peder Laxmand (ca 1290 - 1334 -)
      Adelsmand til Sjörup i Skåne

72180 Hemming (Mule) (caca 1290 - måske 1336 -)
      Adelsmand vel på Sjælland

72802 Gødike Mogensen (Drefeld) (ca 1300 - 1352 -)
      Adelsmand af (Vester) Broby på Sjælland

72804 Henrik von Ahlefeldt (caca 1330 - 1357 -)
      Adelsmand på Lolland
72805 Cecilie NN (ca 1320 - 1360)
      Frue til Krønge på Lolland

72852 Offe Andersen (Hvide) (ca 1300 - Dræbt 1350)
      Herremand til Tordrup (nu Frisenvold) i Ø-Jylland
72853 NN Lauridsdatter (Abildgaard) (ca 1300 - )

72880 Johannes Skave (ca 1290 - 1368 -)
      Herremand til Simmendrup på Sjælland
72881 Christine NN (caca 1300 - )

72960 Thrugils (Sehested) (ca 1280 - )
      Adelsmand i Vendsyssel - ukendt

73068 Jacob Nielsen (Gyldenstierne) (caca 1290 - 1341 -)
      Ridder til Eskær på Salling

73080 Erik Christoffersen (Løvenbalk) (ca 1300 - 1340 -)
      Herremand til Aunsbjerg i Jylland, kongesøn

73082 Johan Rantzau (caca 1290 - 1326 -)
      Adelsmand i Holstein
      See ancestor no 46912
73083 Abel Breide (caca 1300 - )

73504 Claus Flemming (ca 1300 - 1354 -)
      Foged i Barth i Mecklenburg

73520 Philip Erlendsen (Losna) (caca 1280 - 1338 -)
      Adelsmand på Osland i Kyrkjebø Sogn i Norge
73521 Ingebjørg Erlendsdotter (caca 1290 - )

73531 Gudrun Guttormsdatter (ca 1310 - )
      Frue til Nesøya i Oslofjorden, Norge

91304 Gaute Gautesson (Galtung) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

91306 Guttorm NN (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - vist ukendt

91338 Olver NN (caca 1270 - )
      Adelsmand i Norge el Sverige - ukendt

91350 Torleif NN (caca 1260 - )
      Adelsmand i Norge - ukendt

91352 Magnus Martinsson (Sørum II) (ca 1280 - 1341 -)
      Adelsmand i Sverige

91358 Erling Vidkunsson (jun) (Bjarkøya) (ca 1292 - 1355)
      Ridder til Giske mm i Norge, sysselmand, norsk rigsråd, Norges drost
91359 Elin Toresdatter (ca 1290 - 1347 -)

91632 Jon Ivarsson Raud (Sørum I) (ca 1250 - ca 1312)
      Baron til Sørum i Norge

91634 Håkon V Hålæg (1270 - 1319)
      Konge af Norge

91636 Magnus Knutsson (Tyrgils Knutssons) (caca 1240 - 1286 -)
      Ridder i Västgötaland i Sverige

91638 Rörik Algotsson (Algotsson) (ca 1260 - før 1302)
      Ridder til Utnäs i Västmanland i Sverige
91639 Birgitta Filipsdotter (Törne Matssons) (ca 1270 - )

91648 Johannes Marsvin (ca 1250 - 1310 -)
      Herremand måske til Suserup på Sjælland
91649 Cecilie Thulesdatter (caca 1250 - )

91744 Iasimar (Grubbe) (caca 1270 - )
      Adelsmand - ukendt

91872 Torsten Vilde (Rotfeld) (caca 1240 - )
      Herremand vel til Bratskov i Han hrd

91880 Albrecht 'der Däne' von Everstein (Eberstein) (før 1235 - vist 1289)
      Greve af Everstein, herremand til Ørnehoved i Ø-Jylland
91881 Marine NN (ca 1240 - )

91882 Jens Kalf (caca 1225 - før 1302)
      Marsk til Vinderup Hovgård i NV-Jylland
91883 Cecilie Nielsdatter (Erlandsen) (caca 1250 - 1318)

91888 Lutteke Slawekinus el Slaucowitz (Slaweke) (ca 1280 - 1323 -)
      Herremand (ridder?) til Puddemin på Rügen i Deutschland

92944 Jens Nielsen (Galskyt) (ca 1270 - før 1345)
      Herremand til Odsgård i N-Jylland
92945 Ingerd NN (caca 1280 - 1345 -)

92992 Palne Jonsen (Munk) (ca 1260 - 1327 -)
      Adelsmand i Nordjylland

92994 Aage NN (caca 1240 - før 1328)
      Herremand måske til Sønder Elkær i Vendsyssel

92996 Jens (Johannes) Olufsen (Saltensee Tystofte) (ca 1270 - 1333 -)
      Ridder af Tystofte på SV-Sjælland

93016 Rane Jonsen (Rani) (ca 1240 - el 1295)
      Herremand t Gjorslev på Sjælland og Holbækgård i Ø-Jylland, kgl kammertjener

93446 Niels Jensen (Juul) (ca 1310 - 1343 -)
      Herremand til Hvidsten i Jylland

93504 Oluf Pedersen (Drefeld) (caca 1310 - 1349 -)
      Herremand til Strø på Sjælland
93505 Gertrud NN (ca 1310 - før 1349)

93506 Jens Tuesen (caca 1310 - )
      Adelsmand - vel i Skåne

93512 Laurents (Gere) (caca 1330 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

93552 Peder Laurensen (Gøye) (caca 1300 - 1363 -)
      Adelsmand i Danmark

93556 Anders Nielsen (Due) (ca 1300 - 1366 -)
      Ridder til Ingelstorp og Skabersjö i Skåne
93557 NN Jensdatter (Erlandsen) (caca 1305 - )

93792 David Torstensen (Hak) (ca 1240 - 1302)
      Ridder, gældker i Skåne, drost i Danmark
93793 Cecilie Andersdatter (Glug) (Pincerna) (ca 1255 - før 1288)

93856 'Lange' Siegfried von Buchwald (caca 1280 - 1325 -)
      Ridder til Malkendorf i Holstein

93872 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1320 - før 1381)
      Herremand til Lykkesholm på Fyn, høvedsmand
93873 Alheid NN (ca 1320 - 1374 -)

93948 Claus II von der Wisch (ca 1325 - 1375 -)
      Adelsmand i Holstein

94060 Eskel Krage (jun) (Falk) (ca 1280 - 1337 -)
      Ridder til Vallø på Sjælland, høvedsmand, rigsråd


Generation 17
(156 ancestors).

133120 Gerhard I Lepel (ca 1200 - 1241 -)
      Ridder til Gadebusch i Mecklenburg

138496 Siegfried von Buchwald (ca 1190 - 1233 -)
      Adelsmand i Holstein

139538 Niels Peck (ca 1220 - )
      Adelsmand i Danmark, måske kammermester
139539 Christina Jensdatter (ca 1230 - )

139672 Gregers Vitskøvle (Hak) (caca 1225 - 1272 -)
      Ridder til Vittskövle i Skåne

139920 Erik I Abelsen (ca 1240 - 1272)
      Hertug af Sønderjylland
139921 Margrethe (caca 1240 - 1272)
      Hertuginde af Sønderjylland

139922 Johann I (1249 - 1285)
      Hertug af Sachsen-Lauenburg
139923 Ingeborg af Sverige (ca 1250 - 1302)
      Hertuginde af Sachsen-Lauenburg

139936 Aage (Stenbrikke) (ca 1170 - )
      Adelsmand - ukendt

139938 NN NN (caca 1150 - )
      Adelsmand i Danmark, vel i Østjylland - ukendt

139968 Pape Wulf (Knob) (ca 1225 - 1290 -)
      Ridder i Holstein
139969 Margrethe NN (caca 1230 - før 1290)

140304 Bjørn (Bjørn) (caca 1220 - )
      Adelsmand - ukendt

140448 Jon Reymote (Litle) (caca 1190 - senest 1248)
      Adelsmand måske i Sverige
140449 Cecilie Ebbesdatter (Hvide) (caca 1190 - før 1248)

140464 Knud (ca 1205 - 1260)
      Hertug af Reval i Estland, siden af Blekinge, sidst af Lolland
140465 Hedwig? (ca 1210 - 1266)
      Hertuginde i Danmark

140468 Toke Jurissen (Hvide) (ca 1240 - før 1307)
      Herremand til Stigs Vedby på Sjælland
140469 Cecilie Jonsdatter (Litle) (ca 1250 - 1307)
      Frue til Hørsholm i N-Sjælland

140476 Tyge (Toke) (Saltensee Tystofte) (caca 1210 - )
      Adelsmand i Danmark
140477 Margrethe Olufsdatter (Glug) (caca 1210 - før 1266)

140544 Borante (Putbus) (caca 1180 - 1236 -)
      Ridder på Rügen

140546 Nicolaus von Putbus (caca 1200 - )
      Herremand på Rügen

140568 Niels (ca 1190 - 1218)
      Greve af Halland
140569 Oda (ca 1180 - ca 1218)
      Grevinde af Halland

140570 Jon (Johannes) Jacobsen (Hvide) (ca 1200 - 1240)
      Adelsmand i Danmark
140571 Adelheid (ca 1205 - 1263)
      Grevinde af Ratzeburg

140608 Eberhard Moltke (ca 1235 - før 1310)
      Ridder til Redebas og Langen-Trechow i Mecklenburg

140768 Mogens (Munk) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

140784 Thord Aagesen Thott (ca 1240 - 1301)
      Ridder i Skåne, måske til Löddeköpinge
140785 Bothildis NN (ca 1250 - )

140786 Niels Kyrning (caca 1240 - 1298 -)
      Adelsmand i Skåne

141072 Tyge Abildgaard (ca 1225 - 1293 -)
      Drost i Sønderjylland

141082 Offe Nielsen (Neb) (ca 1230 - måske 1293)
      Adelsmand i Danmark, drost

141200 Ud Ebbesen (Bild) (caca 1200 - )
      Herremand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy - ukendt

141376 Eskel Krage (sen) (Falk) (ca 1220 - 1275 -)
      Ridder i Danmark, høvedsmand i København

141432 Matheus Ta (Taa) (caca 1220 - 1282 -)
      Adelsmand på Sjælland

141596 Jon Ranesen (Rani) (ca 1210 - 1267 -)
      Ridder på Sjælland
141597 Elisabeth Nielsdatter (Borup) (ca 1210 - )

141598 Jacob Nielsen Blaafod (ca 1235 - omkring 1305)
      Ridder til Klarupgård i Jylland, fredløs
141599 Christine NN (ca 1235 - enke 1308 -)

142080 Thule Aagesen (Sparre) (caca 1220 - vist 1287 -)
      Herremand til Brodda i Skåne

142160 Kettil (Bielke) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Småland i Sverige - ukendt

142166 Henrik Glysing (ca 1260 - 1324 -)
      Ridder i Småland i Sverige

142176 Niels (Ulfeldt) (ca 1210 - )
      Adelsmand - ukendt

142192 Verner Brahe (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

142376 Niels Andersen (Due) (caca 1270 - vist 1332 -)
      Adelsmand i Danmark

142378 Niels Bosen (Dyre) (caca 1260 - måske 1320 -)
      Ridder i Danmark

142484 Niels Hase (caca 1250 - 1300 -)
      Adelsmand i Danmark

143072 NN Manderup (caca 1290 - )
      Adelsmand - ukendt

143074 Mogens Jensen (caca 1280 - 1323 -)
      Ridder til Barritskov i Ø-Jylland

143236 Niels (senior) Brock (ca 1260 - 1330 -)
      Ridder 'af Horsens' og Hylke i Ø-Jylland, høvedsmand, rigsråd

143504 Rane (Rani) (caca 1190 - )
      Adelsmand vel på Stevns - ukendt

143512 Erland (Erlandsen) (caca 1180 - Faldt 1250)
      Stormand i Danmark
143513 Cecilie Herlufsdatter (Hvide) (caca 1180 - )

143514 Peder Strangesen (Ulfeldt) (ca 1160 - 1241)
      Hirdmand i Danmark
143515 Ingeborg Esbernsdatter (Hvide) (caca 1185 - 1267)
      Frue til Kalundborg

143808 Johannes Rönnow (ca 1240 - 1313 -)
      Ridder i Holstein

144090 Karl Ingeborgason (Lejonbalk) (ca 1210 - 1263 -)
      Ridder i Småland i Sverige, lagmand
144091 Ulfhild Siggtryggsdotter (Boberg) (ca 1210 - 1263 -)

144092 Bengt (Lejonansikte) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

144256 Knut (Trolle) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

144284 Peter Öjarsson (Bonde) (ca 1260 - )
      Adelsmand i Småland i Sverige

144288 Johan Philipsson (Aspenäs) (caca 1240 - Halshugget 1280)
      Ridder til Ymseborg i Västergötland i Sverige
144289 Ingeborg Svantepolksdotter (Skarsholm) (ca 1255 - før 1341)

144290 Bengt Magnusson (Folkunge lagm_gr) (ca 1240 - vist 1294)
      Lagmand i Östergötland i Sverige
144291 Sigrid NN (caca 1240 - )

144292 Ulf Holmgersson (Ama) (ca 1230 - 1290 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
144293 Cecilie Haraldsdotter (Harald Gudmundssons) (ca 1240 - )

144294 Nils Ingemundsson (Lillie) (ca 1240 - 1288 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
144295 Ragnfrid NN (ca 1240 - )

144296 Torsten (Sandbro) (ca 1250 - 1296 -)
      Adelsmand af Sandbro i Uppland i Sverige

144316 Gudmar Magnusson (Ulvås) (ca 1260 - 1313 -)
      Ridder til Tuna (nu: Kägleholm) i Närke i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
144317 Margareta Ulfsdotter (Karl Ulfssons) (ca 1260 - før 1341)

144318 Birger Petersson (Finsta) (ca 1260 - 1327)
      Ridder til Finsta i Uppland i Sverige, lagmand, svensk rigsråd
144319 Ingeborg Bengtsdotter (Folkunge lagm_gr) (ca 1270 - 1314)

144336 Nils (Ivar Nilssons) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

144344 Tord Bonde (ca 1280 - før 1330)
      Ridder til Örbäck mm i Sverige, svensk rigsråd
144345 Margareta Röriksdotter (Rörik Birgerssons) (ca 1280 - før 1357)

144346 Gisle Elinason (Sparre) (ca 1285 - 1350 -)
      Ridder vist til Isaberg mm i Småland i Sverige, svensk rigsråd
144347 Margareta Bengtsdotter (Bengt Bossons) (ca 1285 - 1335 -)

144360 Gyncelin (Mule) (caca 1260 - 1309 -)
      Ridder og borger i Roskilde

145604 Mogens NN (caca 1270 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt
145605 NN Mogensdatter (Drefeld) (caca 1270 - )
      konstrueret

145608 Benedict II von Ahlefeldt (ca 1300 - antageligt 1360)
      Ridder i Danmark
145609 Benedicte NN (ca 1300 - pest 1360)
      Frue af Sædinge på Lolland

145706 Laurids Lauridsen (Abildgaard) (ca 1275 - 1334 -)
      Ridder i Sønderjylland

146160 Christoffer II (1276 - 1332)
      Konge af Danmark
146161 NN (Lunge) (caca 1275 - )

147040 Erlend (Losna) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Norge - Ukendt

147062 Guttorm Eiriksson (1280 - 1349)
      Herremand til Nesøya i Oslofjorden, Norge

182608 Gaut Jonsson (Galtung) (caca 1220 - )
      Adelsmand i Norge, lendermand

182704 Martin (Sørum II) (caca 1250 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

182716 Vidkunn Erlingsson (Bjarkøya) (ca 1255 - 1302)
      Ridder til Bjarkøya i Norge, lendermand, norsk rigsråd, vist baron
182717 Gyrid Andresdatter (ca 1260 - 1323)
      Frue til Stårheim i Nordfjord i Norge

182718 Thore Håkonsson (ca 1245 - 1317)
      Kansler i Norge, baron, sysselmand
182719 Ingebjørg Erlendsdatter (Tornberg) (ca 1255 - 1315)

183264 Ivar (Sørum I) (caca 1210 - )
      Høvding til Skedjuhov i Norge

183268 Magnus VI Lagabøter (1238 - 1280)
      Konge af Norge
183269 Ingeborg (ca 1244 - el 1287)
      Dronning af Norge

183272 Knut (Tyrgils Knutssons) (caca 1210 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt
183273 NN Sigtryggsdotter (Boberg) (ca 1210 - )

183276 Algot Bryniolfsson (Algotsson) (ca 1228 - før 1302)
      Herremand til Mårby i Västgötaland i Sverige, lagmand
183277 Margareta Petersdotter (Näf) (ca 1230 - før 1274)

183278 Philip Törnesson (Törne Matssons) (ca 1250 - 1279 -)
      Ridder i Närke i Sverige, lagmand
183279 NN Philipsdotter (Aspenäs) (ca 1250 - )

183296 Benedict Jonsen Marsvin (ca 1220 - )
      Adelsmand i Danmark

183744 Brod Ingesen (Rotfeld) (caca 1210 - )
      Herremand vel til Bratskov i Han hrd

183760 Ludwig I von Everstein (ca 1206 - 1284)
      Greve til Everstein
183761 Adelheid (Adela) von Gleichen (ca 1210 - før 1266)

183776 Tesmar (Slaweke) (ca 1240 - måske 1302 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

185888 Niels (Galskyt) (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt

185984 Jon (Munk) (caca 1230 - )
      Adelsmand - ukendt

186892 Jens Jensen Æver (Juul) (caca 1280 - 1323 -)
      Ridder i Jylland

187008 Peder Mogensen (Drefeld) (ca 1280 - før 1348)
      Ridder til Vejby i N-Sjælland og Gärsnäs i SØ-Skåne

187114 Jens Nielsen (Erlandsen) (caca 1260 - før 1320)
      Ridder til Näsbyholm i Skåne
187115 Christine NN (caca 1260 - )

187584 Torsten Hak (caca 1200 - )
      Adelsmand vel i Skåne

187586 Anders (Glug) (Pincerna) (caca 1210 - før 1270)
      Ridder af Nebbe på Sjælland, kgl mundskænk
187587 Cecilie Jonsdatter (Hvide) (ca 1225 - før 1260)
      Grevinde af Halland
      See ancestor no 70285

187712 Siegfried von Buchwald (caca 1250 - 1303 -)
      Ridder i Holstein

187744 Johan (Henneke) senior von Hummersbüttel (ca 1280 - 1346 -)
      Herremand til Stegen i Holstein, måske Hummersbüttel, pantherre til Hindsgavl

187896 Albern II von der Wisch (ca 1300 - 1340 -)
      Ridder i Holstein


Generation 18
(105 ancestors).

279078 Jens Gummesen (ca 1200 - senest 1263)
      Adelsmand i Jylland
279079 Margrethe Stigsdatter (Hvide) (ca 1200 - 1263 -)

279840 Abel (ca 1218 - 1252)
      Konge af Danmark
279841 Mechtilde (ca 1220 - 1288)
      Dronning af Danmark

279842 Jaromar II (ca 1210 - 1260)
      Fyrste af Rügen
279843 Euphemia (ca 1220 - 1270)
      Fyrstinde af Rügen

279844 Albrecht I (caca 1190 - 1260)
      Hertug af Sachsen
279845 Helena (ca 1231 - 1273)
      Hertuginde af Sachsen-Lauenburg

280898 Ebbe Sunesen (Hvide) (ca 1150 - 1208)
      Stormand til Knardrup på Sjælland

280928 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
280929 Helena Guttormsdotter (caca 1165 - 1204 -)

280930 Swantepolc II den store (caca 1190 - 1266)
      Hertug af Pommerellen (Ostpommern)
280931 Eufrozyna (ca 1190 - 1230)
      Hertuginde af Pomerellen

280936 Juris Stigsen (Hvide) (ca 1200 - 1246)
      Adelsmand - vel på Sjælland
280937 Margrethe Vognsdatter (ca 1200 - )

280954 Oluf (Glug) (Pincerna) (caca 1180 - el 1250)
      Herremand til Bavelse på Sjælland, kgl mundskænk

281088 Stoislaw (Putbus) (caca 1140 - 1193 -)
      Stormand til Brandshagen, Reddewitz, Lanken, Vilmnitz og Streu på Rügen

281136 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 280928

281138 Gunzelin (I) von Hagen (ca 1130 - vist 1185)
      Greve af Schwerin
281139 Oda von Lüchow (caca 1140 - 1190)
      Grevinde af Schwerin

281140 Jacob Sunesen (Hvide) (ca 1170 - 1246)
      Stormand til Møn (ved Sjælland), vist lensmand
281141 Estrid NN (ca 1170 - 1246)

281142 NN graf von Ratzeburg (caca 1170 - )
      Greve af Ratzeburg i N-Deutschland
281143 NN von Kevernburg (caca 1170 - )

281216 Johann Moltke (ca 1210 - 1270 -)
      Ridder i Mecklenburg

281568 Aage (Thott) (ca 1210 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

282144 NN Abildgaard (ca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

282164 Niels (Neb) (caca 1210 - )
      Adelsmand - ukendt
282165 NN Engelbrechtsdatter (ca 1210 - )
      Comtesse i Danmark

282400 Ebbe Skammelsen (Bild) (caca 1170 - )
      Adelsmand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

283194 Niels Alexandersen (Borup) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Danmark

284160 Aage (Sparre) (caca 1190 - )
      Adelsmand i Skåne - ukendt

284752 Anders Nielsen (Due) (ca 1230 - 1285 -)
      Ridder på Sjælland

284756 Bo Dyre (caca 1230 - 1267 -)
      Ridder på Sjælland

286144 Niels Manderup (ca 1250 - ligsten) 1305)
      Ridder i Manderup på Sjælland

286472 NN Brock (caca 1240 - )
      Adelsmand - ukendt
286473 NN Assersdatter (caca 1240 - )

287026 Herluf NN (caca 1150 - )
      Stormand - ukendt
287027 Margrethe Sunesdatter (Hvide) (ca 1150 - )

287028 Strange junior (Ulfeldt) (caca 1130 - før 1193)
      Staller i Danmark

287030 Esbern Snare (Hvide) (ca 1127 - 1204)
      Stormand til Sæbygård på Sjælland
287031 Helena Guttormsdotter (caca 1165 - 1204 -)
      See ancestor no 280929

287616 Berthold Rönnow (ca 1210 - 1278 -)
      Ridder i Holstein

288182 Sigtrygg Bengtsson (Boberg) (caca 1190 - før 1252)
      Adelsmand i Sverige

288568 Öjar (Bonde) (caca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

288576 Philip (Aspenäs) (caca 1205 - før 1279)
      Adelsmand i Sverige - ukendt
288577 Cecilia Knutsdotter (Folkunge) (ca 1205 - )

288578 Svantepolk Knutson (Skarsholm) (ca 1230 - før 1310)
      Ridder til Viby, høvedsmand, svensk rigsråd. Lagman i Östergötland i Sverige
288579 Bengta el Benedicta (Folke Jarls) (ca 1230 - måske 1261)
      Frue til Söderköping i Sverige

288580 Magnus Bengtsson (Folkunge lagm_gr) (ca 1215 - 1263)
      Lagmand i Östergötland i Sverige
288581 Ragnild NN (caca 1215 - )

288584 Holmger Folkason (Ama) (ca 1200 - 1254 -)
      Ridder i Sverige
288585 Christina Fastadotter (ca 1200 - )

288586 Harald Gudmundsson (Harald Gudmundssons) (ca 1210 - 1270 -)
      Adelsmand i Sverige

288634 Ulf Karlsson (Karl Ulfssons) (ca 1240 - 1281)
      Ridder til Lundby i Östergötland i Sverige

288636 Peter Israelsson (Finsta) (ca 1235 - før 1280)
      Ridder i Småland i Sverige, dommer
288637 Catharina Birgersdotter (Skänkare) (ca 1240 - 1313 -)

288690 Rörik Birgersson (Rörik Birgerssons) (ca 1260 - 1322 -)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
288691 Helga Anundsdotter (Harald Gudmundssons) (ca 1260 - )

288693 Eline NN (ca 1260 - )
      Frue i Sverige - ukendt

288694 Bengt Bosson (Bengt Bossons) (ca 1250 - senest 1336)
      Ridder i Sverige, svensk rigsråd
288695 Ragnhild NN (ca 1250 - )

291210 Mogens (Drefeld) (ca 1250 - )
      Adelsmand - ukendt

291216 Benedict I von Ahlefeldt (caca 1275 - 1341 -)
      Ridder i Holstein

292320 Erik V Glipping (ca 1249 - Myrdet 1286)
      Konge af Danmark
292321 Agnes (ca 1255 - efteråret 1304)
      Dronning af Danmark

365432 Erling Ivarsson (Bjarkøya) (ca 1230 - 1264 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand

365434 Andres Gregoriussen (ca 1230 - 1273 -)
      Baron i Norge

365436 Håkon NN (ca 1210 - 1267)
      Ærkebiskop i Trondheim i Norge

365438 Erling Alvsson (Tornberg) (caca 1220 - 1283)
      Herremand til Tandberg i Norge, lendermand

366528 Jon (Sørum I) (caca 1180 - )
      Høvding til Sørum (Sudreim) i Norge

366536 Håkon IV den Gamle (1204 - 1263)
      Konge af Norge
366537 Margrethe Skulesdatter (Rein) (ca 1205 - 1270)
      Donning af Norge

366538 Erik Plovpenning (1216 - Myrdet 1250)
      Konge af Danmark
366539 Jutta (Judith) (ca 1223 - 1250 -)
      Dronning af Danmark

366552 Bryniolf (Algotsson) (ca 1195 - )
      I Sverige

366554 Peter (Näf) (ca 1200 - 1253 -)
      Lagmand i Västergötland i Sverige

366556 Tyrner Botildsson (Törne Matssons) (ca 1230 - 1292 -)
      Adelsmand i Sverige

366592 Jon Marsvin (caca 1190 - )
      Adelsmand - ukendt

367488 Inge (Rotfeld) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Han hrd - ukendt

367520 Albrecht III von Everstein (ca 1172 - 1217)
      Greve af Everstein
367521 Agnes von Wittelsbach (ca 1175 - )

367522 Lambert II von Gleichen (caca 1170 - sandsynlig 1227)
      Greve af Gleichen og Tonna i Deutschland
367523 Sophia (ca 1185 - 1244)
      Grevinde af Orlamünde

367552 Slaweke el Slaukowitz (Slaweke) (ca 1210 - 1253 -)
      Adelsmand på Rügen i Deutschland

373784 Jens Nielsen (Juul) (ca 1250 - før 1316)
      Adelsmand i Jylland - ukendt

375168 Truid (Hak) (ca 1170 - )
      Adelsmand - ukendt

375424 Siegfried von Buchwald (ca 1220 - 1256 -)
      Ridder i Holstein

375488 Hartwig von Hummersbüttel (ca 1250 - 1309)
      Ridder til Hummersbüttel ved Hamburg

375792 Albern I von der Wisch (ca 1270 - 1330 -)
      Ridder i Holstein


Generation 19
(85 ancestors).

558158 Stig Tokesen Gallen (Hvide) (caca 1160 - )
      Stormand i Danmark
558159 Christine NN (ca 1160 - )

559680 Valdemar II Sejr (ca 1170 - 1241)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 280928
559681 Berenguela (Berengaria - Bengerd) (caca 1180 - 1221)

559682 Adolf IV (ca 1190 - 1261)
      Greve af Holstein og Schaumburg
559683 Heilwig (Lippe) (ca 1200 - før 1250)

559684 Witzlaw I (ca 1170 - 1249)
      Fyrste af Rügen
559685 Margrethe (caca 1170 - )
      Fyrstinde af Rügen

559688 Bernhard III (1140 - 1212)
      Hertug af Sachsen, Greve af Anhalt, og Ballenstedt og herre til Berneburg
559689 Judith (1154 - 1202)
      Hertuginde af Sachsen

559690 Otto I das Kind (1204 - 1252)
      Hertug af Braunschweig og Lüneburg
559691 Mechthilde (ca 1210 - 1261)
      Hertuginde af Braunschweig og Lüneburg

561796 Sune Ebbesen (Hvide) (caca 1120 - 1186)
      Stormand til Knardrup på Sjælland
561797 Cæcilia NN (ca 1130 - )

561856 Valdemar I den Store (1131 - 1182)
      Konge af Danmark
561857 Sophia (ca 1141 - 1198)
      Dronning af Danmark

561858 Guttorm (caca 1130 - ca 1162 -)
      Jarl i Sverige

561860 Mestwin I (ca 1160 - 1219)
      Statholder over Pomerellen (Ostpommern)
561861 Zwinislawa (ca 1170 - 1240)
      Statholderinde i Pomerellen

561862 Odon (ca 1160 - )
      Hertug i Storpolen

561874 Vogn Gallen (caca 1180 - )
      Adelsmand i Danmark

561908 Ebbe Olufsen (Glug) (caca 1150 - 1192 -)
      Herremand til 'Haseltorp' på Sjælland

562176 Ratislaw (Ratze) (caca 1100 - 1141)
      Fyrste af Rügen

562286 NN von Kevernburg (caca 1140 - )
      Greve af Kevernburg

564288 Tyge Abildgaard (ca 1170 - 1230 -)
      Adelsmand i Danmark

564330 Engelbrecht (ca 1180 - )
      Greve i Danmark
564331 NN Ebbesdatter (Hvide) (ca 1190 - )

564800 Skammel (Bild) (caca 1140 - )
      Herremand vist til Nordentoft (tidl: Norringtoft) i Thy

566388 Alexander Pedersen (Borup) (caca 1150 - 1201 -)
      Adelsmand i Danmark
566389 Margrethe NN (caca 1150 - )

569504 Niels (Due) (caca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

572946 Asser NN (caca 1200 - )
      Adelsmand i Danmark - ukendt

574060 Asser Rig (Hvide) (caca 1090 - ca 1148)
      Stormand vel til Fjenneslev på Sjælland, høvedsmand
574061 Inge NN (caca 1090 - )

576364 Bengt Matsson (Boberg) (caca 1160 - 1219 -)
      Adelsmand i Sverige, dommer

577154 Knut Birgerson (Folkunge) (ca 1170 - Faldt 1208)
      Jarl i Sverige

577158 Sune Folkesson (Folke Jarls) (caca 1195 - 1247)
      Jarl i Sverige
577159 Helena (ca 1205 - 1240 -)
      Kongedatter i Sverige

577160 Bengt Magnusson (Folkunge) (ca 1190 - 1237)
      Biskop i Linköping i Sverige

577168 Folke Birgersson (Folkunge) (caca 1170 - 1210)
      Jarl i Sverige

577172 Gudmund (Harald Gudmundssons) (caca 1180 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

577268 Karl Karlsson (Karl Döves) (ca 1220 - 1251 -)
      Adelsmand i Sverige

577272 Israel (Finsta) (caca 1200 - før 1269)
      Adelsmand i Sverige

577274 Birger Skänkare (caca 1210 - )
      I Sverige
577275 Ramborg NN (caca 1220 - 1259 -)
      Frue til Gräshult i Småland

577380 Birger Röriksson (Rörik Birgerssons) (ca 1230 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

577382 Anund Haraldsson (Harald Gudmundssons) (ca 1240 - 1291)
      Ridder i Sverige, lagmand i Södermanland
577383 Ingeborg Elofsdotter (Vingad pil) (ca 1240 - )

577388 Bo (Bengt Bossons) (ca 1210 - )
      Adelsmand i Sverige - ukendt

584640 Christoffer I (ca 1219 - 1259)
      Konge af Danmark
584641 Margrethe 'Sprænghest' Sambiria (ca 1230 - 1282)
      Dronning af Danmark

584642 Johann I (caca 1210 - 1266)
      Markgreve af Brandenburg
584643 Jutta (ca 1220 - )
      Markgrevinde af Brandenburg

730864 Ivar (Bjarkøya) (caca 1200 - )
      Herremand til Bjarkøya i Norge

730876 Alv Erlingsson (Tornberg) (caca 1200 - 1283)
      Herremand til Tornberg i Norge, lendermand
730877 Ingebjørg Bårdsdatter (Rein) (ca 1190 - )

733072 Håkon III Sverreson (før 1185 - 1204)
      Konge af Norge
733073 Inga af Varteig (ca 1180 - 1234)
      Dronning af Norge

733074 Skule Bårdsson (Rein) (ca 1189 - 1240)
      Jarl senere hertug i Norge, herremand til Rein
733075 Ragnhild Nicolasdatter (Giske) (ca 1185 - 1247)

733078 Albrecht I (caca 1190 - 1260)
      Hertug af Sachsen
      See ancestor no 279844
733079 Agnes (1206 - 1226)
      Hertuginde af Sachsen

735040 Albrecht II von Everstein (ca 1135 - 1202)
      Greve af Everstein
735041 Richza (ca 1135 - 1185 -)
      Kejserinde af Spanien

735042 Otto IX von Wittelsbach (caca 1140 - )
      Greve af Wittelsbach, pfalzgreve af Bayern
735043 Benedicta von Donauwörth (caca 1140 - )
      Grevinde af Wittelsbach

735044 Erwin II von Gleichen (caca 1140 - ca 1193)
      Greve af Gleichen og Tonna i Deutschland, foged i Erfurt

735046 Siegfried III (caca 1160 - 1206)
      Greve af Weimar-Orlamünde
735047 Sophia (ca 1159 - ca 1208)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

735104 Zlauic (Slaweke) (ca 1185 - 1247 -)
      Herremand til Zudar på Rügen i Deutschland

747568 Niels Juul (ca 1230 - før 1310)
      Ridder i Jylland

750976 Lambert von Hummersbüttel (ca 1220 - 1266 -)
      Ridder til Hummersbüttel ved Hamburg


Generation 20
(69 ancestors).

1116316 Toke Ebbesen (Hvide) (caca 1120 - )
      Stormand på Sjælland

1119362 Sancho I (1154 - 1211)
      Konge af Portugal
1119363 Aldonca (Dulce) (ca 1155 - ca 1198)
      Dronning af Portugal

1119364 Adolf III (ca 1155 - 1225)
      Greve af Holstein og Stormarn
1119365 Adelheid (ca 1160 - før 1224)
      Grevinde af Holstein

1119366 Hermann II (Lippe) (1175 - 1229)
      Herre til Lippe
1119367 Oda von Tecklenburg (ca 1170 - 1221)

1119368 Jaromar I (caca 1140 - 1218)
      Fyrste af Rügen
1119369 Irmingard - Hildegard (caca 1130 - )
      Dansk kongedatter, fyrtstinde på Rügen

1119376 Albrecht I der Bär (ca 1100 - 1170)
      Markgreve af Brandenburg, hertug af Sachsen
1119377 Sophia (ca 1100 - el 1160)
      Markgrevinde af Brandenburg

1119378 Mieszko III Stary (den gamle) (1126 - 1202)
      Hertug af Storpolen, seniorhertug af Polen
1119379 Eliabeth (1128 - 1155)
      Storhertuginde af Polen

1119380 Wilhelm der dicke (1184 - 1213)
      Hertug af Lüneburg
1119381 Helene (caca 1175 - 1233)
      Hertuginde af Lüneburg

1119382 Albrecht II (ca 1150 - 1220)
      Markgreve af Brandenburg
1119383 Mathilde von Groitzsch (1185 - 1225)
      Markgrevinde af Brandenburg

1123592 Ebbe Skjalmsen (Hvide) (ca 1080 - 1151)
      Stormand til Bjernede og Knardrup på Sjælland
1123593 Rachanild (Ragnhild) NN (ca 1090 - ca 1161)

1123712 Knud Lavard (ca 1100 - Myrdet 1131)
      Jarl/hertug af Sønderjylland, Knes (konge) af Venden
1123713 Ingeborg (ca 1100 - 1137 -)
      Hertuginde i Danmark

1123714 Valedar (ca 1100 - )
      Fyrste i Rusland
1123715 Richizza Sventoslava (1104- 1108 - 1155 -)
      Dronning af Sverige

1123720 Sobieslaw I (ca 1130 - 1187)
      Statholder over Pomerellen (Ostpommern)
1123721 NN Powal (ca 1130 - )
      Statholderinde i Pomerellen

1123749 Margrethe Vognsdatter (caca 1150 - )

1123816 Oluf Glug (caca 1110 - 1170 -)
      Stormand på Sjælland
1123817 Gyda Ebbesdatter (Hvide) (caca 1120 - før 1199)

1132776 Peder (Borup) (caca 1120 - 1157 -)
      Adelsmand vist i Borup på Sjælland
1132777 Ingefred Assersdatter (Hvide) (ca 1125 - 1157 -)

1148120 Skjalm Hvide (ca 1040 - 1102 -)
      Stormand (jarl?) i Fjenneslev på Sjælland, høvedsmand på Rügen
1148121 Signe NN (caca 1060 - )

1152728 Mats (Boberg) (caca 1130 - før 1219)
      Adelsmand i Sverige, dommer

1154308 Birger Brosa (Folkunge) (ca 1140 - 1202)
      Jarl i Sverige
1154309 Brigida (ca 1130 - 1202 -)
      Dronning i Sverige

1154318 Sverker II (ca 1165 - Faldt 1210)
      Konge af Sverige
1154319 Benedikte Ebbesdatter (Hvide) (ca 1185 - )
      Dronning af Sverige

1154320 Magnus Minnesköld (Folkunge) (ca 1160 - Faldt 1208)
      Stormand på Bjälbo i Sverige
1154321 Ingrid Ylva (caca 1170 - 1251)
      Frue i Sverige

1154536 Karl den døve (Folkunge) (ca 1160 - Faldt 1220)
      Jarl i Sverige

1154760 Rörik (Rörik Birgerssons) (ca 1200 - 1250 -)
      Adelsmand i Sverige
1154761 NN Folkadotter (Folke Jarls) (ca 1200 - )

1154766 Elof (Vingad pil) (ca 1210 - 1268 -)
      Herremand til Mjölna i Östergötland i Sverige

1169282 Sambor II (ca 1208 - 1278)
      Hertug af Liebschau und Dirschau i Pomerellen (Ostpommern)
1169283 Mechtilde (caca 1190 - )
      Hertuginde af Ostpommern

1461728 måske et mellemled?
      i Norge

1461754 Bård Guttormsson (Rein) (caca 1140 - 1194)
      Stormand på Rein i Norge, birkebeinerhøvding, lendermann
1461755 Ragnfrid Erlingsdatter (ca 1160 - )

1466144 Sverre (ca 1151 - 1202)
      Konge af Norge

1466150 Nicolas Kuvung (Giske) (caca 1150 - )
      Adelsmand i Norge

1470080 Albrecht I von Everstein (ca 1100 - 1158 -)
      Greve af Everstein
1470081 Jutta von Schwalenberg (caca 1100 - )

1470082 Wladislaw II den fordrevne (ca 1105 - 1146 -)
      Seniorhertug af Polen
1470083 Agnes (ca 1111 - 1157)
      Dronning af Polen

1470088 Ernst I von Tonna (1116 - 1152)
      Greve af Tonna i Deutschland, foged i Erfurt

1470092 Hermann I (ca 1130 - 1176)
      Greve af Weimar-Orlamünde
1470093 Irmgard (ca 1130 - 1174 -)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

1470208 Pribizlaf Tessimeritz (Slaweke) (ca 1150 - før 1241)
      Adelsmand på Rügen


Generation 21
(69 ancestors).

2238724 Affonso I Erobreren (1094 - 1185)
      Konge af Portugal
2238725 Matilda (caca 1120 - 1157)
      Dronning af Portugal

2238726 Ramon Berenger IV (ca 1125 - )
      Greve af Barcelona og fyrste af Aragón
2238727 Petronella (1135 - 1173 -)
      Dronning af Aragón

2238728 Adolf II (ca 1115 - Faldet 1164)
      Greve af Holstein og Stormarn
2238729 Mechtilde von Schwarzburg (ca 1135 - 1192)
      Grevinde af Holstein

2238730 Burchard III (nr?) (ca 1100 - )
      Greve af Querfurt i Tyskland

2238732 Bernhard II (Lippe) (ca 1140 - 1224)
      Herre til Lippe
2238733 Heilwig von Are-Hochstaden (1150 - 1196)

2238752 Otto den rige (ca 1060 - 1123)
      Greve af Ballenstedt
2238753 Eilika (ca 1075 - el 1143)
      Grevinde af Ballenstedt

2238756 Boleslav III Krzy Wousty (Skævmund) (1086 - 1138)
      Hertug eller Krol (konge) af Polen
2238757 Salome (ca 1085 - 1144)
      Dronning af Polen

2238758 Bela II den blinde (ca 1100 - 1141)
      Konge af Ungarn

2238760 Heinrich der Löwe (1129 - 1195)
      Hertug af Bayern og Sachsen
2238761 Mathilda (1156 - 1189)
      Hertuginde af Bayern og Sachsen

2238764 Otto I (før 1128 - 1184)
      Markgreve af Brandenburg
2238765 Judith (ca 1130 - 1175)
      Markgrevinde af Brandenburg

2238766 Konrad II von Landsberg (efter 1159 - 1210)
      Markgreve af Lausitz, herre til Rochlitz, greve af Groitzsch
2238767 Elzbieta (Elisabeth) (ca 1155 - 1209)
      Markgrevinde af Lausitz

2247424 Erik Ejegod (caca 1050 - 1103)
      Konge af Danmark
2247425 Bodil (Bothild) (caca 1060 - 1103)
      Dronning af Danmark

2247426 Mstislav I den Store (1076 - 1132)
      Storfyrste af Kiev i Rusland
2247427 Christina (ca 1075 - 1122)
      Storfyrstinde af Kiev i Rusland

2247430 Boleslav III Krzy Wousty (Skævmund) (1086 - 1138)
      Hertug eller Krol (konge) af Polen
      See ancestor no 2238756
2247431 Zbyslava (ca 1085 - 1110- 1112)
      Dronning af Polen

2247498 Vogn NN (caca 1120 - før 1205)
      Stormand i Danmark
2247499 Ingerd Ceciliesdatter Pedersdatter (caca 1130 - før 1202)

2308616 Bengt Folkesson Snivel (Folkunge) (ca 1110 - 1174 -)
      Høvding i Sverige

2308618 Harald IV Gille (ca 1102 - og 1136)
      Konge af Norge
2308619 Thora Guttormsdatter (ca 1110 - )
      Kgl frille i Norge

2308636 Karl VII Sverkersson (ca 1140 - 1167)
      Konge af Sverige
2308637 Christine (ca 1145 - )
      Dronning af Sverige

2923456 Bjarne Mårdsson (caca 1150 - )
      Lagmand på Hålogaland i Norge
2923457 Ragna Erlingsdatter (Bjarkøya) (caca 1150 - )
      Frue til Bjarkøya i Norge

2923508 Guttorm Åsolvsson (Rein) (caca 1110 - )
      Lendermand på Rein i Norge, birkebeinerhøvding
2923509 Sigrid Torkjellsdotter (ca 1110 - )

2932288 Sigurd II Mund (1133 - Dræbt 1155)
      Medkonge af Norge
2932289 Gunhild (ca 1130 - )
      Den norske konges frille

2932300 Pål Skoftesson (Giske) (caca 1120 - )
      Herremand til Giske i Norge

2940160 Konrad I von Everstein (caca 1070 - 1128 -)
      Herremand til Everstein

2940162 Widekind graf von Schwalenberg (caca 1080 - 1136)
      Greve af Schwalenberg

2940166 Leopold III den hellige (1073 - 1136)
      Markgreve af Österreich
2940167 Agnes (ca 1074 - 1143)
      Markgrevinde af Österreich

2940176 Erwin I von Tonna (caca 1065 - 1116)
      Greve af Tonna i Deutschland

2940416 Tessimar (Slaweke) (caca 1120 - )
      Adelsmand på Rügen i Deutschland - ukendt


Generation 22
(59 ancestors).

4477448 Henrique (vist 1069 - 1112)
      Greve af Burgund og Porto (Portugal)
4477449 Theresia (1070 - 1130)
      Dronning af Portugal

4477450 Amadeus III (caca 1090 - 1148)
      Greve af Savoy

4477454 Ramiro II (ca 1085 - 1147)
      Konge af Aragón
4477455 Agnes (ca 1100 - )
      Dronning af Aragón

4477456 Adolf I (ca 1070 - 1128)
      Greve af Holstein og Stormarn
4477457 Hildewa (caca 1080 - )

4477458 Sizzo III (vist 1093 - 1160)
      Greve af Schwarzburg og Käfernburg (Kevernburg)
4477459 Gisela (ca 1100 - ca 1142)
      Grevinde af Schwarzburg

4477464 Hermann I (Lippe) (ca 1100 - ca 1160)
      Herre til Lippe

4477504 Adalbert II (ca 1020 - før 1083)
      Greve af Ballenstedt
4477505 Adelheid (caca 1035 - 1100)
      Grevinde af Ballenstedt

4477506 Magnus der Billunge (ca 1050 - 1106)
      Hertug af Sachsen

4477512 Wladislaw I Hermann (ca 1043 - 1102)
      Hertug af Polen
4477513 Judith (og 1058 - ca 1086)
      Hertuginde af Polen

4477514 Heinrich (caca 1050 - )
      Greve af Berg-Schelkingen

4477516 Álmos (caca 1060 - )
      Fyrste i Ungarn

4477520 Heinrich der Stoltze (1108 - 1139)
      Hertug af Bayern
4477521 Gertrud (ca 1110 - 1143)
      Hertuginde af Bayern

4477522 Henry II Courtmantle (1133 - 1189)
      Konge af England
4477523 Eleonora (ca 1122 - 1204)
      Dronning af Frankrig, senere af England

4477532 Dedo III den Fede (ca 1125 - 1190)
      Markgreve af Lausitz
4477533 Mechtilde von Heinsberg (ca 1125 - 1190)
      Markgrevinde af Lausitz

4494848 Svend Estridsen (ca 1018 - 1076)
      Konge af Danmark
4494849 Gyda (caca 1020 - )
      Dronning af Danmark - eller kongelig frille

4494850 Thrugot Fagerskind Ulfsøn (caca 1035 - )
      Jarl i Jylland
4494851 Thorgunna (caca 1030 - )

4494852 Vladimir Monomach (1053 - 1125)
      Storfyrste af Kiev
4494853 Gytha ? (ca 1050 - måske 1107)
      Storfyrstinde af Kiev

4494854 Inge Stenkilsson (ca 1050 - 1112)
      Konge af Sverige
4494855 Helena (ca 1050 - )
      Dronning af Sverige

4494862 Svjatopolk II Michel (1050 - 1113)
      Storhertug af Kiev
4494863 NN (ca 1060 - før 1094)
      Frille i Kiev

4494998 Peder Thorstensen (caca 1100 - ca 1175)
      Stormand til Pedersborg på Sjælland
4494999 Cecilie Skjalmsdatter (Hvide) (caca 1100 - 1161 -)

4617232 Folke den Tjocke (Folkunge) (caca 1080 - )
      Høvding i Sverige
4617233 Ingegerd (ca 1085 - )
      Dansk kongedatter i Sverige

4617236 Magnus III Barfot (1073 - Faldt 1103)
      Konge af Norge

4617238 Guttorm Gråbarde NN (ca 1080 - )
      I Norge

4617272 Sverker I (caca 1100 - ca 1156)
      Konge af Sverige
4617273 Richizza Sventoslava (1104- 1108 - 1155 -)
      Dronning af Sverige
      See ancestor no 1123715

4617274 Stig Hvidelæder (ca 1120 - )
      Stormand i Danmark
4617275 Margrethe (ca 1125 - )

5846914 Erling Vidkunsson (sen) (Bjarkøya) (caca 1110 - Dræbt 1183)
      Lendermand på Bjarkøya i Nordnorge

5847016 Åsolv Skulesson (Rein) (caca 1080 - )
      Lendermand på Rein i Norge
5847017 Thora Skoftesdatter (Giske) (caca 1080 - )

5864600 Skofte Ogmundsson (Giske) (caca 1070 - )
      Herremand til Giske i Norge

5880332 Leopold II (ca 1040 - 1096)
      Markgreve af Österreich
5880333 Ida (ca 1040 - )
      Markgrevinde af Österreich

5880334 Heinrich IV (1050 - 1106)
      Konge, kejser af Deutschland
5880335 Bertha (af Savoie og Torino) (1051 - 1087)
      Kejserinde af Deutschland


Generation 23
(57 ancestors).

8954896 Henrique (ca 1030 - vist 1071)
      Greve af Portugal

8954898 Alfonso VI (1039 - 1109)
      Konge af Castilla
8954899 Zaida (caca 1050 - )
      Kongelig frille

8954900 Umberto II (caca 1060 - 1103)
      Greve af Savoy

8954908 Sancho I (V) (ca 1040 - 1094)
      Konge af Aragón og Navarra
8954909 Felicia (ca 1040 - )
      Dronning af Aragón og Navarra

8954910 Guillaume VII (caca 1070 - )
      Hertug af Aquitaine

8954916 Günther II (caca 1060 - )
      Greve af Käfernburg (Kevernburg)
8954917 Mechtilde? Iaropolkovna af Turov (ca 1075 - )
      Grevinde af Käfernburg

8955008 Esico (ca 990 - ca 1060)
      Greve af Ballenstedt
8955009 Mathilde (ca 990 - )
      Grevinde af Ballenstedt

8955010 Otto I (ca 1010 - 1067)
      Greve af Weimar, markgreve af Meissen

8955012 Ordulf (caca 1020 - 1071 -)
      Hertug af Sachsen

8955024 Kazimierz I Restaurator (1015 - 1058)
      Konge af Polen
8955025 Dobrognewa Maria (før 1012 - 1087)
      Dronning af Polen

8955026 Vratislav II (ca 1030 - 1092)
      Konge af Böhmen
8955027 Adelheid (- 1040 - 1062)
      Hertuginde af Böhmen

8955032 Bela I (caca 1020 - 1063)
      Fyrste i Ungarn
8955033 Richesa (caca 1030 - )
      Dronning af Ungarn

8955040 Heinrich der Schwarze (ca 1070 - 1126)
      Hertug af Bayern
8955041 Wulfhild (ca 1080 - 1126)
      Hertuginde af Bayern

8955042 Lothar III von Süpplingenburg (ca 1070 - )
      Konge af Deutschland, kejser, hertug af Sachsen, greve af Süpplingenburg
8955043 Richensa (ca 1080 - 1141)

8955044 Geoffroy Plantagenet le Bel (den smukke) (1113 - 1151)
      Greve af Anjou, Touraine og Maine
8955045 Mathilda (Maud) (ca 1102 - 1167)
      Kejserinde af Deutschland, dronning af England

8955046 Guillaume X (caca 1090 - 1137)
      Hertug af Aquitaine

8955064 Konrad I der Grosse oder Fromme (ca 1095 - 1157)
      Markgreve af Meissen og Lausitz
8955065 Luitgard von Ravenstein (ca 1105 - 1146)
      Markgrevinde af Meissen og Lausitz

8989696 Ulf (Wulfsige) Sprakaleg (Spracklings) (caca 980 - 1026)
      Jarl i England og Danmark
8989697 Estrid (Margrethe) (caca 990 - 1026 -)
      Kongedatter i Danmark og England

8989698 Anund Jacob 'Kolbränna' (ca 990 - ca 1047)
      Konge af Sverige

8989700 Ulf 'Galicieulf' NN (caca 1000 - )
      Jarl i Danmark
8989701 Bothild Håkonsdatter (caca 1015 - )

8989704 Vsevolod (1030 - 1093)
      Fyrste af Kiev
8989705 NN Monomachos (ca 1030 - 1067)

8989708 Stenkil (caca 1020 - ca 1066)
      Konge af Sverige
8989709 NN (ca 1020 - )
      Dronning af Sverige

8989724 Isjaslav I (1024 - Dræbt 1078)
      Storfyrste af Kiev
8989725 Gertrud (vist 1020 - 1107)
      Storfyrstinde af Kiev

8989726 Thugor Khan (caca 1030 - )
      Polovetserfyrste

9234466 Knud den Hellige (ca 1040 - Dræbt 1086)
      Konge af Danmark
9234467 Edel (Adela) (ca 1065 - 1115)
      Dronning af Danmark

9234472 Olav III Kyrre (ca 1050 - 1093)
      Konge af Norge
9234473 Tora Arnesdatter (ca 1050 - )

11693828 Vidkunn Jonsson (Bjarkøya) (ca 1070 - 1139 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand

11694032 Skule 'kongsfostre' Tosteson (Rein) (caca 1050 - )
      Høvding til Rein i Norge

11729200 Ogmund Thorbergsson (Arnmødling) (ca 1040 - )
      Herremand til Giske i Norge

11760664 Ernst (ca 1010 - 1075)
      Markgreve af Nieder-Österreich og Traungau
11760665 Swanhilde (caca 1020 - )
      Markgrevinde af Nieder-Österreich

11760668 Heinrich III 'der schwarze' (1017 - 1056)
      Konge, kejser af Deutschland
11760669 Agnes (ca 1022 - 1077)
      Kejserinde af Deutschland

11760670 Oddone (Otto) (caca 1000 - før 1060)
      Greve af Savoy
11760671 Adelaide (di Torino) (caca 1010 - 1091)
      Grevinde af Savoy


Generation 24
(66 ancestors).

17909796 Fernando I den Store (ca 1010 - 1067)
      Kejser af Castilla og León
17909797 Sancha (ca 1000 - 1067)
      Dronning af Castilla og Leon

17909798 Al Notamid af Sevilla (caca 1020 - )
      I Sevilla

17909800 Amadeus II (caca 1035 - 1080)
      Greve af Savoy, markgreve af Turin

17909816 Ramiro I (ca 1005 - 1063)
      Konge af Aragón
17909817 Gisberga (Ermesinda) (ca 1010 - )
      Dronning af Aragón

17909818 Hilduin (ca 1000 - )
      Greve af Rameru

17909832 Sizzo II (Sighart) (ca 1030 - )
      Greve af Käfernburg

17909834 Jaropolk Piotr (ca 1050 - Myrdet 1086)
      Fyrste af Turov og Volynia
17909835 Kunigunde (ca 1055 - 1140)
      Fyrstinde af Turov og Volynga

17910017 Hidda ? (ca 960 - )

17910020 Wilhelm III (caca 980 - 1039)
      Greve af Weimar
17910021 Oda (caca 980 - )
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

17910024 Bernhard III Billung (caca 990 - 1059)
      Hertug af Sachsen

17910048 Mieczyslav (Mieszko) II Lambert (ca 990 - 1034)
      Vasalkonge af Polen
17910049 Richeza (Ryksa) (ca 995 - 1063)
      Dronning af Polen

17910050 Vladimir I Velikiy (den Store) (ca 960 - 1015)
      Fyrste af Kiev

17910052 Bretislav I (1002 - 1055)
      Hertug af Böhmen
17910053 Judith (ca 1000 - 1058)
      Hertuginde af Böhmen

17910054 András I den katolske (ca 1014 - 1060)
      Konge af Ungarn
17910055 Anastasia (Agmund) (ca 1023 - før 1096)
      Dronning af Ungarn

17910064 Vásoly (Vazul) (caca 970 - 1038 -)
      Fyrste i Ungarn

17910080 Welf IV og I (ca 1040 - 1101)
      Hertug af Bayern

17910084 Gebhard (caca 1040 - )
      Greve af Süpplingenburg

17910086 Heinrich der Fette (ca 1055 - 1101)
      Greve af Rittigau og Eichsfeld, markgreve af Friesland
17910087 Gertrud (ca 1060 - også 1101)
      Grevinde af Rittigau og Eichsfeld, markgrevinde af Friesland

17910088 Foulque (Fulco, Fulk) V le Jeune (ca 1090 - 1143)
      Greve af Anjou, konge af Jerusalem
17910089 Erembourg (Ermengarde) de la Flèche (ca 1090 - 1126)
      Grevinde af Anjou

17910090 Henry I Beauclerc (ca 1068 - 1135)
      Konge af England
17910091 Mathilda (1079 - )
      Dronning af England

17910092 Guillaume IX (ca 1060 - )
      Hertug af Aquitaine

17910128 Thimo von Wettin (ca 1030 - ca 1101)
      Greve af Wettin i Deutschland

17910130 Adalbert von Ravenstein (ca 1075 - )
      Greve af Elchingen og Irrenberg
17910131 Bertha von Staufen (el 1089 - før 1142)
      Grevinde af Elchingen og Irrenberg

17979392 Thrugils (Sprakaleg) Spraklings (caca 950 - )
      Jarl i England

17979394 Svend Tveskæg (ca 960 - 1014)
      Konge af Danmark

17979396 Olof Skötkonung (ca 970 - ca 1022)
      Konge af Sverige
17979397 Estred (caca 970 - )
      Dronning af Sverige

17979408 Jaroslav Mudryj (den Vise) (978 - 1054)
      Storfyrste af Kiev
17979409 Ingegerd (Irina) (- 1003 - 1050)
      Storfyrstinde af Kiev

17979410 Konstantin IX Monomachos (ca 1000 - eller 1055)
      Østromersk kejser i Byzans

17979416 Ragnvald den Gamla (caca 990 - )
      Jarl i Västergötland i Sverige
17979417 Astrid Njalsdatter (caca 990 - )

17979418 Emund den Gamle (caca 990 - ca 1060)
      Konge af Sverige

17979450 Mieczyslav (Mieszko) II Lambert (ca 990 - 1034)
      Vasalkonge af Polen
      See ancestor no 17910048

18468932 Svend Estridsen (ca 1018 - 1076)
      Konge af Danmark
      See ancestor no 4494848

18468934 Robert I Friseren (ca 1030 - 1093)
      Greve af Flandern
18468935 Gertrude af Sachsen (caca 1030 - )
      Grevinde af Flandern

18468944 Harald III Hardråde (1015 - Faldt 1066)
      Konge af Norge
18468945 Thora Thorbergsdatter (Arnmødling) (1024 - 1066 -)
      Dronning af Norge

23387656 Jon Arnesson (Arnmødling) (caca 1040 - 1095 -)
      Herremand til Bjarkøya i Norge, lendermand
23387657 Rannveig Sigurdsdatter (Bjarkøya I) (caca 1050 - )

23388064 Toste Godwinsson (caca 1025 - Faldt 1066)
      Jarl af Northumberland i England

23458400 Thorberg Arnesson (Arnmødling) (ca 1000 - ca 1050)
      Lendermand i Norge
23458401 Ragnhild Erlingsdatter (Sola) (ca 1000 - )

23521328 Adalbert (980 - 1055)
      Markgreve i den bayerske østmark, grundlægger af Österreich
23521329 Frowila (caca 990 - )
      Markgrevinde af Österreich

23521336 Konrad II (ca 990 - 1039)
      Konge, kejser af Deutschland, hertug af Franken (Konrad V)
23521337 Gisela (ca 990 - 1043)
      Kejserinde af Deutschland

23521338 Guillaume V le grand (969 - 1030)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
23521339 Agnes (caca 980 - )
      Hertuginde af Aquitaine, grevinde af Poitou

23521340 Umberto I Biancamano (caca 970 - før 1051)
      Greve af Savoy

23521342 Odelrico Manfredi (caca 980 - )
      Markis af Susa


Generation 25
(72 ancestors).

35819592 Sancho I (III) Garcés el Mayor (ca 982 - Myrdet 1035)
      Konge af Navarra, senere af España (Navarra, Castilla og León)
35819593 Muniadona Elvira (caca 990 - 1067)
      Dronning af Navarra og Castilla

35819594 Alfonso V (ca 970 - 1027)
      Konge af León
35819595 Gelovia (Elvira) (caca 970 - )
      Dronning af León

35819632 Sancho I (III) Garcés el Mayor (ca 982 - Myrdet 1035)
      Konge af Navarra, senere af España (Navarra, Castilla og León)
      See ancestor no 35819592
35819633 Sancha af Aybar (caca 980 - )
      Kongelig frille i Navarra

35819634 Bernard Roger (caca 970 - )
      Greve af Bigorre

35819664 Sizzo I (caca 1000 - )
      Greve af Käfernburg

35819670 Otto I (ca 1010 - 1067)
      Greve af Weimar, markgreve af Meissen
      See ancestor no 8955010
35819671 Adela (ca 1010 - 1083)
      Grevinde af Weimar-Orlamünde

35820034 Hodo (ca 930 - 993)
      Markgreve af Lausitz

35820040 Wilhelm II der grosse (ca 935 - 1003)
      Greve af Weimar, sidst også hertug af Thüringen

35820048 Bernhard II (ca 955 - 1011)
      Hertug af Sachsen

35820096 Boleslav I Chrobry (den Tapre) (967 - 1025)
      Hertug, senere krol (konge) af Polen
35820097 Hemmilde (Emnildis) (caca 970 - )
      Hertuginde af Polen

35820098 Ezzo (Ehrenfried) (ca 970 - 1034)
      Rheinpfalzgraf
35820099 Mathilde (ca 975 - 997 -)
      Pfalzgrevinde

35820100 Svjatoslav I (ca 940 - Faldt 972)
      Fyrste af Kiev
35820101 Malusja (ca 940 - 1002)
      Frille i Kiev

35820104 Udalrich (ca 970 - 1037)
      Hertug af Böhmen
35820105 Bozena (caca 980 - 1058)
      Hertuginde af Böhmen

35820128 Michály (caca 940 - ca 971)
      Fyrste i Ungarn

35820172 Otto von Northeim (ca 1020 - 1083)
      Greve af Northeim, hertug af Bayern
35820173 Richenza (ca 1030 - )
      Herugtinde af Bayern

35820176 Foulque (Fulco) IV le Rechin (1043 - 1109)
      Greve af Anjou
35820177 Bertrade de Monfort (ca 1070 - 1117)
      Grevinde af Anjou

35820178 Élie I de la Flèche (ca 1060 - 1110)
      Greve af Maine i France
35820179 Matilda (ca 1070 - før 1109)
      Grevinde af Maine (France)

35820180 William (Guillaume) the Conqueror (ca 1028 - 1087)
      Konge af England, hertug af Normandie
35820181 Matilda of Flanders (ca 1031 - 1083)
      Dronning af England

35820256 Dietrich II og I (ca 990 - Dræbt 1034)
      Markgreve af Lausitz i Deutschland
35820257 Mathilde (ca 1000 - )
      Markgrevinde af Lausitz

35820262 Friedrich I (ca 1050 - før 1105)
      Hertug af Schwaben
35820263 Agnes (ca 1071 - )
      Hertuginde af Schwaben

35958788 Harald Blåtand (Blatan) (caca 920 - ca 986)
      Konge af Danmark

35958792 Erik Segersäll (caca 935 - ca 995)
      Konge af Svealand
35958793 Gunhild (caca 950 - 1014 -)
      Dronning af Danmark

35958816 Vladimir I Velikiy (den Store) (ca 960 - 1015)
      Fyrste af Kiev
      See ancestor no 17910050
35958817 Rogned (vist 956 - 998- 1000)
      Fyrstinde af Kiev

36937869 Adele (caca 1000 - )
      Kongedatter i Frankrig

36937888 Sigurd Syr (ca 960 - ca 1020)
      Småkonge af Ringerike i Norge
36937889 Asta Gudbrandsdatter (ca 975 - ca 1020)
      Dronning i Norge

46775312 Arne Arnesson (Arnmødling) (caca 1010 - )
      Adelsmand i Norge
46775313 Gjertrud Erlingsdatter (Sola) (caca 1010 - )

46775314 Sigurd Thoresen (Bjarkøya I) (caca 1030 - )
      Stormand i Norge, Lendermand

46776128 Godwin (caca 990 - 1053)
      Jarl af Essex i England
46776129 Gyda Thorkelsdatter (caca 990 - )

46916800 Arne Arnmodsson (Arnmødling) (ca 970 - ca 1024)
      Stormand i Norge
46916801 Thora Thorsteinsdotter (ca 970 - )

46916802 Erling Skjalgsson (Sola) (ca 965 - 1027)
      Herse senere lendermand på Sola ved Stavanger i Norge
46916803 Astrid Tryggvadotter (ca 965 - )

47042656 Leopold I (923 - 994)
      Markgreve af Österreich
47042657 Richeza (caca 950 - )
      Markgrevinde af Österreich

47042672 Heinrich 'von Speyer' eller 'von Worms' (ca 970 - 997)
      Greve af Franken
47042673 Adelheid (ca 970 - )
      Grevinde af Franken

47042674 Hermann II (før 965 - 1003)
      Hertug af Schwaben
47042675 Gerberga (Guepa) (ca 965 - 1016 -)
      Hertuginde af Schwaben

47042676 Guillaume IV 'fier-a-bras' (ca 937 - 995)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
47042677 Emma (ca 940 - )
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 26
(56 ancestors).

71639184 García Sánches II (ca 960 - før 1004)
      Konge af Pamplona (Navarra)
71639185 Jimena Fernández (caca 960 - )
      Dronning af Pamplona (Navarra)

71639188 Bermudos II (caca 940 - 990)
      Konge af León
71639189 Elvira (caca 940 - )
      Dronning af León

71639328 Günther (Sieger?) (caca 960 - )
      Greve af Käfernburg

71640080 Wilhelm I (caca 900 - 963)
      Greve af Weimar

71640096 Bernhard I (caca 930 - 958)
      Hertug af Sachsen

71640192 Mieczyslav eller Mieszko I (931 - 992)
      Hertug af Polen
71640193 Dubravka (caca 930 - 977)
      Hertuginde af Polen

71640194 Dobremir (caca 940 - )
      Slavisk stormand

71640196 Hermann I (caca 910 - 999 -)
      Rheinpfalzgraf, greve af Auel- Bonn og Zülpichgau
71640197 Heilweg (caca 930 - )
      Pfalzgrevinde, grevinde af Dillingen

71640198 Otto II (955 - 983)
      Tysk-romersk kejser
71640199 Theofanu (ca 956 - 991)
      Tysk-romersk kejserinde

71640200 Igor (Ingvar) (ca 875 - - 946)
      Fyrste af Novgorod og Kiev
71640201 St Olga (Helena) (måske 903 - 969)
      Fyrstinde af Kiev

71640202 Malek (ca 910 - )
      I Ljubetj

71640208 Boleslav II den fromme (caca 930 - 999)
      Hertug af Böhmen
71640209 Hemma (Emma) (caca 940 - 1006)
      Hertuginde af Böhmen

71640256 Taksony (ca 920 - 972)
      Hertug af Ungarn

71640352 Geoffroy II (caca 1010 - før 1046)
      Greve af Gâtinais i France
71640353 Ermengarde-Blanche (ca 1018 - 1076)
      Grevinde af Anjou

71640354 Simon I de Montfort (ca 1025 - 1087)
      Herre til Montfort l'Amaury i France
71640355 Agnès d'Évreux (ca 1040 - )
      Frue til Montfort i France

71640356 Jean de Baugency (ca 1030 - )
      Herre til la Flèche i France
71640357 Paula du Maine (ca 1030 - )

71640358 Gervais (ca 1040 - )
      Herre til Chateau du Loire i France

71640360 Robert I le Magnifique (den Pragtfulde) (1000 - 1- 1035)
      Hertug af Normandiet
71640361 Herleva de Falaise (ca 1003 - ca 1050)
      Frille i Normandie

71640362 Boudewijn V van Vlaanderen (de Grote) (1012 - 1067)
      Greve af Vlaanderen
71640363 Adela van Frankrijk (1009 - 1079)
      Grevinde af Vlaanderen

71640512 Dedo I von Wettin (ca 955 - Dræbt 1009)
      Greve af Wettin i Deutschland
71640513 Theitburga (ca 960 - )
      Grevinde af Wettin

71917576 Gorm den Gamle (caca 890 - 958)
      Konge af Danmark
71917577 Thyre (Thorwi) (caca 890 - ca 935)
      Dronning af Danmark

71917634 Rogvolod (caca 930 - )
      Fyrste af Polotsk

73875738 Robert I (caca 970 - )
      Konge af Frankrig

73875776 Halvdan Sigurdsson (caca 930 - )
      Småkonge i Norge

73875778 Gudbrand Kula (caca 940 - )
      Høvding i Oppland i Norge

93550628 Thore Hund (Bjarkøya I) (caca 1000 - 1030 -)
      Høvding på Bjarkøy i Norge

93833600 Arnmod (Arnmødling) (caca 940 - 996)
      Jarl af Ønundarfjord i Norge

93833604 Thorolv Skjalg (Sola) (caca 930 - )
      Herse i Norge

93833606 Tryggve Olavsson (ca 930 - før 968)
      Småkonge i Viken (Oslofjorden) i Norge
93833607 Astrid Eiriksdatter (caca 930 - )

94085344 Otto (ca 948 - 1004)
      Hertug af Kärnten, greve i Worms, Speiergau, Nahegau, og Niefgau
94085345 Judith (ca 950 - )
      Hertuginde i Kärnten mm

94085350 Konrad (caca 930 - 993)
      Konge af Bourgogne Superieure
94085351 Mathilde (943 - før 992)
      Dronning af Bourgogne Superieure

94085352 Guillaume III 'Tête d'Etoupes' (ca 915 - 963)
      Hertug af Aquitaine og greve af Poitou
94085353 Adéle (ca 915 - )
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 27
(38 ancestors).

143278368 Sancho II (ca 940 - 994)
      Konge af Navarra
143278369 Urraca Fernández (ca 940 - )
      Dronning af Navarra

143278370 Ferdinand Vermúdez (caca 930 - )
      Greve af Cea i NV-España
143278371 Elvira Díaz (caca 930 - )
      Grevinde af Cea i NV-España

143278376 Ramiros III (caca 920 - 982)
      Konge af León

143280192 Hermann Billung (ca 905 - 973)
      Hertug af Sachsen

143280384 Ziemomysl (caca 900 - 964)
      Fyrste af Polen

143280386 Boleslav I (caca 900 - 967)
      Hertug af Böhmen
143280387 Bozena (caca 900 - )
      Fyrstinde af Böhmen

143280392 Irmfried (Ehrenfried) (caca 890 - 965 -)
      Greve i Bonn- Tubal og Mühlengau
143280393 Richwara (caca 890 - før 963)
      Grevinde i Tyskland

143280396 Otto I der grosse (912 - 973)
      Tysk-romersk kejser
143280397 Adelheid (ca 931 - 999)
      Tysk-romersk kejserinde, grevinde af Bourgogne

143280398 Romanos II (938 - 963)
      Østromersk kejser
143280399 Theofano (Anastasia) (ca 935 - ca 970)
      Østromersk kejserinde

143280400 Rurik (caca 830 - 879)
      Fyrste (knjaz) af Staraja (gamle) Ladoga, senere Novgorod

143280512 Zoltán (896 - 948)
      Fyrste af Ungarn

143280704 Geoffroy I (caca 970 - )
      Greve af Gâtinais i France
143280705 Beatrice de Mâcon (caca 970 - )
      Grevinde af Gâtinais

143280706 Foulques III Nerra (den sorte) (972 - 1040)
      Greve af Anjou
143280707 Hildegard (ca 980 - 1046)
      Grevinde af Anjou i France

143280720 Richard II le Bon (den Gode) (978- 983 - 1026)
      Hertug af Normandiet
143280721 Judith (982 - 1017)
      Hertuginde af Normandie

143280724 Boudewijn IV med de Baard (den Skæggede) (988 - 1035)
      Greve af Vlaanderen
143280725 Ogive van Luxemburg (ca 990 - )
      Grevinde af Vlaanderen

143281024 Dietrich I von Wettin (caca 930 - )
      Greve af Wettin i Deutschland

143835152 Hardeknud (caca 870 - )
      Konge af Danmark

143835154 Harald (caca 860 - )
      Jarl i Sønderjylland

187101256 NN (Bjarkøya I) (caca 970 - )
      Stormand i Norge

187667208 Ogmund (Sola) (caca 890 - )
      Stormand i Norge

188170688 Konrad 'der rothe' (ca 915 - 955)
      Hertug af Lorraine (Lothringen)
188170689 Luitgard (Dudicha) (931 - 953)
      Hertuginde til Lorraine (Lothringen)

188170702 Louis IV d'Outremer (den Oversøiske) (920 - 954)
      Konge af Vestfranken (France)
188170703 Gerberga (ca 920 - 984)
      Dronning af Vestfranken (France)

188170704 Ebles Mancer (ca 870 - 932)
      Greve af Poitou, hertug af Aquitaine
188170705 Emiliane (caca 880 - før 929)
      Hertuginde af Aquitaine og grevinde af Poitou


Generation 28
(31 ancestors).

286556752 Sancho I (caca 900 - 966)
      Konge af Asturien (León)

286560384 Billung (Billing) (ca 880 - 967)
      Greve? i Sachsen

286560768 Lesko (caca 860 - 913)
      Sagnfyrste af Polen

286560772 Vratislav I (caca 870 - før 921)
      Fyrste af Böhmen
286560773 Drahomíra (caca 870 - 921 -)
      Enkefyrstinde af Böhmen

286560792 Heinrich der Vogelfänger (876 - 936)
      Konge af Deutschland, hertug af Sachsen
286560793 Mathilde (ca 890 - 968)
      Dronning af Deutschland

286560794 Rodolphe II (caca 890 - 937)
      Konge af Øvre Bourgogne
286560795 Bertha (el 908 - 966)
      Dronning af Bourgogne

286560796 Konstantin VII Porfyrogennètos (ca 905 - 959)
      Østromersk kejser
286560797 Helena (ca 905 - 961)
      Østromersk kejserinde

286560800 NN (caca 800 - )

286561024 Árpád (caca 860 - 907)
      Ungarsk fyrste

286561410 Aubry II (caca 940 - )
      Greve af Mâcon i France

286561412 Geoffroy I Grisegonelle (gråfrakke) (ca 938 - 987)
      Greve af Anjou i France
286561413 Adele de Meaux (934 - 982)
      Grevinde af Anjou

286561440 Richard I Sans Peur (den Frygtløse) (932- 935 - 996)
      Hertug af Normandie
286561441 Gunnor (Gunver) (ca 950 - 1024 -)
      Hertuginde af Normandie

286561448 Arnulf II (ca 961 - 987)
      Greve af Vlaanderen
286561449 Rozala = Suzanna van Italië (ca 955 - 1003)
      Grevinde af Vlaanderen

286561450 Frederik van Luxemburg (965 - 1019)
      Greve af Moselgau

287670304 Svend (caca 840 - )
      Høvding i 'Nortmannia'

375334416 Hårda-Kåre (Sola) (caca 860 - )
      Høvding i Hordaland i Norge

376341376 Werner (ca 885 - 919)
      Greve af Rothenburg, Franken og Wormsgau
376341377 NN (ca 890 - )
      Grevinde af Rothenburg, Franken og Wormsgau

376341378 Otto I der grosse (912 - 973)
      Tysk-romersk kejser
      See ancestor no 143280396
376341379 Edith (ca 910 - 947)
      Dronning af Tyskland

376341404 Charles III le Simple (Karl III den enfoldige) (879 - 929)
      Konge af Vestfranken (France)
376341405 Eadgifu (Edgiva, Ogiva) (ca 900 - 951 -)
      Dronning af Vestfranken (France)


Generation 29
(32 ancestors).

573121536 Ziemovit (caca 830 - 892)
      Sagnfyrste af Polen

573121544 Borzivoj den Hellige (caca 840 - 890 -)
      Fyrste af Böhmen
573121545 Ludmilla den Hellige (caca 850 - Myrdet 921)
      Fyrstinde af Bøhmen

573121584 Otto (ca 836 - 912)
      Hertug af Sachsen
573121585 Hadwig von Babenberg (ca 850 - 903)
      Hertuginde af Sachsen

573121586 Theoderik (Dietrik) (ca 872 - el 917)
      Greve af Ringelheim og Oldenburg
573121587 Reginhild (ca 870 - )
      Grevinde af Ringelheim og Oldenburg

573121588 Rodolphe I (859 - 912)
      Konge af Øvre Bourgogne
573121589 Guglia (ca 870 - før 924)
      Dronning af Øvre Bourgogne

573121590 Burchard I (ca 885 - el 926)
      Hertug af Schwaben (Alemannia)
573121591 Reginhilde (Reginlinda) (ca 890 - 958)
      Hertuginde af Schwaben (Alemannia)

573121592 Leo VI 'filosoffen' (866 - 912)
      Østromersk kejser
573121593 Zoë Carbonopsina (caca 880 - )
      Kejserlig elskerinde i Byzans

573121594 Romanos I Lakapenos (caca 880 - 948)
      Østromersk kejser
573121595 Theodora (caca 880 - 923)
      Østromersk kejserinde

573122048 Álmos (ca 830 - måske 895)
      Magyarhøvding

573122824 Foulques II le Bon (den gode) (ca 905 - 960)
      Greve af Anjou i France
573122825 Gerberge de Vienne (ca 910 - ca 952)
      Grevinde af Anjou i France

573122826 Robert I de Vermandois (ca 907 - ca 967)
      Greve af Meaux i France
573122827 Adélaïde de Bourgogne (914 - 967)
      Grevinde af Meaux i France

573122880 Guillaume 'Longue-Épée' (Vilhjálmr Langaspjót (Langspyd)) (ca 890 - Myrdet 942)
      Normannerhøvding, greve af Rouen
573122881 Sprota (ca 910 - )
      Frille i Normandie

573122896 Boudewijn III (ca 940 - 962)
      Med-greve af Vlaanderen
573122897 Mathilde van Saksen (942 - 1008)
      Grevinde af Vlaanderen

573122898 Berengario II (ca 900 - 966)
      Markgreve af Ivrea, konge af Italia
573122899 Willa de Toscana (caca 915 - 966 -)
      Markgrevinde af Ivrea, dronning af Italia

752682758 Edward I the Elder (ca 875 - ca 924)
      Konge af Wessex i England
752682759 Aelfled (ca 880 - )
      Dronning af Wessex i England

752682808 Louis le Bège (Ludwig der Stamler) (den Stammende) (846 - 879)
      Konge af Vestfranken (France)
752682809 Adelheid (ca 855 - 901 -)
      Dronning af Vestfranken


Generation 30
(37 ancestors).

1146243072 Piast (caca 800 - 861)
      Sagnfyrste af Polen

1146243168 Ludolf (ca 806 - 866)
      Storhertug af Sachsen
1146243169 Oda (ca 806 - 913)
      Storhertuginde af Sachsen

1146243170 Heinrich von Babenberg (caca 820 - 866)
      Markgreve i Bayern
1146243171 Baba (ca 830 - )
      Markgrevinde i Bayern

1146243172 Walpert (ca 830 - 890)
      Greve af Ringelheim og Oldenburg
1146243173 Altberg (caca 840 - )
      Grevinde af Ringelheim og Oldenburg

1146243174 Godtfried (ca 820 - (myrdet) 885)
      Vikingekonge, hertug af Friesland
1146243175 Mathilde (caca 840 - )
      Hertuginde af Friesland

1146243176 Conrad II (ca 835 - 876)
      Greve af Øvre Bourgogne, senere af Auxerre
1146243177 Waltrade (Ermentrude) de Wormsgau (caca 840 - )
      Grevinde af Auxerre

1146243180 Burchard (ca 865 - 911)
      Markgreve i Frankerriget

1146243184 Basileios 'makedoneren' (813 - 866)
      Østromersk kejser
1146243185 Eudoxia Ingerina (caca 840 - 886 -)
      Østromersk kejserinde

1146243188 Theofylaktus Abastakus (caca 850 - )
      I det østromerske rige

1146244096 Ugek (ca 800 - )
      Skythisk/ungarsk Høvding

1146245648 Foulques I le Roux (den røde) (ca 870 - ca 942)
      Greve af Anjou i France
1146245649 Roscille de Loche (ca 880 - )
      Grevinde af Anjou

1146245650 Ratbourne I (caca 880 - )
      Vicomte af Vienne i France

1146245652 Heribert II (ca 880 - 943)
      Greve af Meaux og Vermandois
1146245653 Adéle (Liégarde) de France (ca 887 - 931 -)
      Grevinde af Meaux i France

1146245654 Gilbert (Giselbert) de Chalon (ca 890 - 956)
      Hertug af Bourgogne
1146245655 Ermengarde de Bourgogne (ca 890 - )
      Hertuginde af Bourgogne

1146245760 Rollo (Rolf) (ca 846 - ca 931)
      Vikingehøvding senere hertug i Normandie

1146245792 Arnulf I de Grote (ca 900 - 965)
      Greve af Vlaanderen
1146245793 Aleidis van Vermandois (916 - 960)
      Grevinde af Vlaanderen

1146245796 Adalberto (ca 870 - enten 923)
      Markgreve af Ivrea i Italia
1146245797 Gisla de Friuli (ca 876 - 913 -)
      Markgrevinde af Ivrea i Italia

1146245798 Boso (885 - 936)
      Markgreve af Toscana
1146245799 Willa de Bourgogna (890 - 936 -)
      Markgrevinde af Toscana

1505365516 Alfred the Great (849 - 899)
      Konge af Wessex i England
1505365517 Ealswith (ca 850 - 902)
      Dronning af Wessex i England

1505365518 Ethelhelm (ca 850 - )
      Thegn (godsejer) i Wessex i England
1505365519 Ealswyth (ca 860 - )
      I Wessex i England

1505365616 Charles II le Chauvre (Karl II der Kahle) (823 - 877)
      Kejser af Franken
1505365617 Ermentrude (ca 825 - 869)
      Kejserinde af Franken


Generation 31
(36 ancestors).

2292486336 Bruno I (ca 790 - 843)
      Hertug i Sachsen

2292486338 Billung (ca 780 - )
      Greve i Sachsen
2292486339 Aeda (ca 780 - )
      Grevinde i Sachsen

2292486344 Wikbert (ca 770 - eller 851)
      Hertug i Sachsen, Engern og Westfalen
2292486345 Odrud (caca 800 - )
      Hertuginde af Sachsen

2292486348 Harald Klak (ca 790 - 841 -)
      Konge af Danmark

2292486352 Conrad I (ca 800 - 862 -)
      Greve af Auxerre

2292486360 Adalbert II der Erlauchte (caca 830 - el 906)
      Markgreve af Rhätien
2292486361 Judith (caca 840 - )
      Markgrevinde af Rhätien

2292486370 Theofilus (ca 800 - 842)
      Østromersk kejser
2292486371 Theodora (caca 800 - 867)
      Østromersk kejserinde

2292491296 Ingelger (ca 830 - 888)
      Greve af Anjou i France
2292491297 Adélaise de Amboise (ca 830 - )
      Grevinde af Anjou i France

2292491298 Widone (caca 850 - )
      Herre til Loches, Villentrois og la Haye i France
2292491299 Tecandra (ca 850 - )
      Fruie til Loches mm

2292491304 Heribert I (ca 850 - 907)
      Greve af Vermandois, Meaux og Soissons i France

2292491306 Robert I (866 - 923)
      Greve af Poitiers og Paris, konge af Vestfranken (France)
2292491307 Aelis (ca 870 - )
      Grevinde af Poitiers og Paris

2292491520 Ketil (caca 815 - )
      Stormand i Danmark

2292491584 Boudewijn II de Kale (den Skaldede) (ca 865 - 918)
      Greve af Vlaanderen
2292491585 Aelfryth van Wessex (877 - 929)
      Grevinde af Vlaanderen

2292491594 Berengario I (ca 850 - 924)
      Markgreve af Friuli i NØ-Italia, konge af Italia, Romersk kejser
2292491595 Bertila de Spoleto (ca 860 - 915)
      Markgrevinde af Friuli, dronning af Italia, romersk kejserinde

2292491596 Théobald de Arles (850- 860 - 887- 895)
      Greve af Arles i France
2292491597 Berthe (863 - 925)
      Grevinde af Arles

3010731032 Æthelwulf (ca 800 - 858)
      Konge af Wessex
3010731033 Osburh (caca 810 - før 856)
      Dronning af Wessex

3010731034 Æthelred Mucil (ca 820 - )
      Ealdorman vist i Wessex i England
3010731035 Eadburh (ca 820 - )

3010731232 Louis le Pieux (Ludwig I der Fromme) (778 - 840)
      Kejser af Franken
3010731233 Judith (ca 790 - 843)
      Kejserinde af Franken

3010731234 Odo (ca 800 - )
      Greve af Orleans


Generation 32
(29 ancestors).

4584972672 Wikbert (ca 770 - eller 851)
      Hertug i Sachsen, Engern og Westfalen
      See ancestor no 2292486344

4584972676 Amalung I (ca 750 - ca 811)
      Adelsmand i Sachsen

4584972688 Widukind (caca 745 - 807)
      Hertug af Sachsen
4584972689 Geva (ca 745 - )
      Hertuginde af Sachsen

4584972696 NN (caca 740 - )

4584972704 Welf I (ca 770 - ca 824)
      Greve i Bayern, herre til Althof i Schwaben
4584972705 Eigilwich (Heilwig) (ca 770 - )
      Grevinde i Bayern

4584972720 Adalbert I (ca 800 - )
      Greve af Rhätien

4584972722 Eberhard (ca 810 - el 866)
      Markgreve el hertug af Friaul
4584972723 Gisela (ca 820 - 874 -)
      Markgrevinde el hertuginde af Friaul

4584972740 Michael II 'frygieren' (caca 770 - 829)
      Østromersk kejser
4584972741 Thekla (caca 770 - før 823)
      Østromersk kejserinde

4584982608 Pépin (818 - 840 -)
      Greve af Vermandois i France

4584982612 Robert le Fort (ca 820 - Dræbt 866)
      Markgreve i Neustrie (France)

4584983168 Boudewijn I met de IJzeren Arm (Jernarmen) (ca 830 - 879)
      Greve af Vlaanderen
4584983169 Judith van Francië (ca 844 - ca 870)
      Dronning af Wessex, siden grevinde af Vlaanderen

4584983190 Suppo II (ca 830 - før 879)
      Greve af Spoleto i Italia

4584983192 Hucbert (ca 830 - Dræbt 864)
      Greve af Valois, Læg-abbed af St Maurice i Wallis, hertug af Øvre Bourgogne

4584983194 Lothaire II (ca 835 - 869)
      Kejser af en del af Frankerriget
4584983195 Waltrada (ca 830 - )
      Kejserlig frille

6021462064 Egbert (769- 771 - 839)
      Konge af Wessex
6021462065 Redburgia (ca 780 - )
      Dronning af Wessex mm i England - usikker

6021462066 Oslac (caca 770 - )
      Høvding på Wight

6021462464 Carolus Magnus (Karl den Store) (742 - 814)
      Kejser af Franken
6021462465 Hildegard (758 - 783)
      Kejserinde af Franken


Generation 33
(20 ancestors).

9169945378 NN (Sigfred ?) (caca 720 - )

9169945392 NN (caca 710 - )

9169945408 Isenbrand (Isenbart) (caca 750 - 811 -)
      Hertug til Althof i Schwaben, greve i Thurgau
9169945409 Irmentrud (caca 750 - )
      Hertuginde til Althoff i Schwaben

9169945440 Hunfrid (caca 770 - 814 -)
      Forstander over Rhätien

9169965216 Bernard (797 - 818)
      Konge af Lombardiet i Italia
9169965217 Cunigunde (ca 800 - )
      Dronning af Lombardiet i Italia

9169965224 Rutpert (Robert) III (ca 800 - 834)
      Greve af Worms og Rheingau
9169965225 Waldrada (ca 800 - )
      Grevinde af Worms og Rheingau

9169966384 Boson le Vieux (den Ældre) (ca 800 - før 855)
      Greve af Bourgogne og Valois i France, og Turin i Italia

9169966388 Lothaire (Lothar) I (795 - 855)
      Vestfrankisk kejser
9169966389 Ermengarde (804 - 851)
      Frankisk kejserinde

12042924928 Pépin le Bref (Pippin den lille) (714 - 768)
      Konge af Frankerriget
12042924929 Bertrada (Bertha) (ca 720 - 783)
      Dronning af Franken

12042924930 Gerold (caca 720 - 779 -)
      Greve i Franken
12042924931 Ima (ca 730 - 786 -)
      Grevinde i Franken


Generation 34
(14 ancestors).

18339890816 Warin (caca 720 - 775 -)
      Greve af Althof i Schwaben
18339890817 Hadelinda (caca 720 - )
      Grevinde af Althof i Schwaben

18339930432 Pépin d' Italie (770- 773 - 810)
      Konge af Lombardia i Italia

18339930448 Rodbert von Haspengouw (Hesbaye) (caca 770 - )
      Greve af Worms og Rheingau

18339932776 Louis le Pieux (Ludwig I der Fromme) (778 - 840)
      Kejser af Franken
      See ancestor no 3010731232
18339932777 Irmgard (ca 775 - 818)
      Kejserinde af Franken

18339932778 Hugues de Tours (ca 765 - 837)
      Greve af Tours og Øvre Alsace
18339932779 Ava (ca 770 - )
      Grevinde af Tours

24085849856 Charles Martel (Hammeren) (ca 690 - 741)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
24085849857 Chrotrudris (ca 690 - )
      Frue i Franken

24085849858 Heribert (Charibert) (ca 690 - 721 -)
      Greve af Laon

24085849862 Hnabi (ca 700 - 724 -)
      Hertug (dux) over Alemannerne


Generation 35
(9 ancestors).

36679865554 Ingram (caca 740 - )
      Frankisk greve

36679865556 Luitfried II von Sundgau (ca 745 - 802)
      Greve af Sundgau

36679865558 Guerry de Morvois (ca 740 - )
      Vel greve af Morvois?
36679865559 Ève de Tours (ca 740 - )

48171699712 Pépin II le Jeune (Pippin den Mellemste) (ca 660 - 714)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
48171699713 Chalpaida (ca 660 - )

48171699724 Houching (caca 670 - )
      Allemannisk stormand


Generation 36
(3 ancestors).

96343399424 Ansegis (Ansegisel) (ca 620 - senest 679)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
96343399425 Begga la sainte (ca 630 - 694)
      Helgen i Franken

96343399448 Gotfrid (caca 640 - 709)
      Hertug af Allemanien


Generation 37
(4 ancestors).

192686798848 Arnulf (ca 582 - 640)
      Biskop i Metz, senere eremit. Helgen
192686798849 Doda (caca 590 - )

192686798850 Pépin (den ældre) (ca 590 - 640)
      Major Domus (regeringschef) i Franken
192686798851 Iduberga (Itta) (592 - 652)
      Frue i Franken


Generation 38
(5 ancestors).

385373597696 Arnold (ca 550 - 601)
      Markgreve af Schelde
385373597697 Oda (ca 560 - )
      Markgrevinde af Schelde, Helgen

385373597700 Karloman (ca 560 - 615)
      Majordomus i Franken


Generation 39
(2 ancestors).

770747195392 Ansebert (ca 520 - )
      Markgreve af Schelde
770747195393 Blitilde (ca 520 - )
      Markgrevinde af Schelde


Homepage  >   Genealogical Mainpage  >   Anetavle for Augusta von Obelitz (1820-1892)    Top.
E-mail: steen.thomsen snabel-a danbbs.dk

Denne side blev dannet jul 2020
med et program skrevet af Steen Thomsen.