Steen Thomsen's forside  >  Artikel-oversigt  >  Navneregistre København.
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk

Trykt i Slægt og Stavn 1996.3
Trykt i Slægt og data 2005.2

Steen Thomsen:

Navneregistre København.


Når man forsker i Københavnske slægter, er man aldeles afhængig af at kunne finde sine personer i et navneregister - alt andet er bogstavelig talt som at lede efter en nål i en høstak. De registre der findes, er fordelt mellem Stadsarkiv, Landsarkiv, Rigsarkiv, Folkeregister, Frederiksberg Bibliotek, Københavns Bibliotek, arkivernes biblioteker og Internettet.

Det følgende skema giver overblik over, hvilke registre der findes, hvor de findes, og hvilke perioder de spænder over. Skemaet omfatter ikke arkivalier, men kun navneregistre til dem samt databaser.


Koder for hvor registeret findes:


Koder for perioden:

    [–––    Begynder i dette tiår
    –––]    Ender i dette tiår
    <–––   Begynder tidligere end 1650
    –––>   Fortsætter (formodentlig) efter idag
    –––)    Tilgængelighedsgrænse. Registeret fortsætter.


                    |      |16xx |--- 17xx --|--- 18xx --|--- 19xx --|
Hvad                | Hvor |56789|01234|56789|01234|56789|01234|56789|
–––––––––––––––––––––––––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kbh's Borgere 1659        B|*    |     |     |     |     |     |     |
Kbh's Diplomatarium      BS|<––––+––]  |     |     |     |     |     |
Kbh's Indvånere 1728    BSN|     |  *  |     |     |     |     |     |
Ramsings kvarterbøger    BS|<––––+––]  |     |     |     |     |     |
Geddes kort 1757         BS|     |     |*    |     |     |     |     |
Historiske huse          BS|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––++––––+––––]|
Hist. medd. om Kbh        S|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+––––>|
Richters dødsfald      B LR|     |     | [–––+–––––+––––]|     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kraks vejviser        BS LR|     |     |  [––+–––––+–––––+–––––+–]   |
KTAS telefonbog          BS|     |     |     |     |     |   [–+––––>|
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Skattemandtaller          S|    [+–––––+–––––+–]   |     |     |     |
Ekstraskat 1743           R|     |    *|     |     |     |     |     |
Kopskat 1762              R|     |     | *   |     |     |     |     |
Folketælling 1787         S|     |     |   * |     |     |     |     |
Folketælling 1801     S LRN|     |     |     |*    |     |     |     |
Folketælling 1845       sRN|     |     |     |    *|     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Politi-mandtaller:         |     |     |     |     |     |     |     |
 Hovedregistre 1869-81    S|     |     |     |     | [–] |     |     |
 Dødeblade (død f 1923)  SL|     |     |     |     |    [–––]  |     |
 Registerbl (lever "  )   s|     |     |     |     |    [–––]  |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kopulationsprotokoller   SL|     |  *[–+–––––+–––––+–]   |     |     |
Lysningsprotokoller       S|     |     |     |     |     |  [–-+)    |
Borgerlig vielse          S|     |     |     |     |[––––+––––-+)    |
Separationer              S|     |     |     |[----+]    |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Begravelser Assist. kgd   S|     |     |     |[––––+–]   |     |     |
Begravelser Kbh           S|     |     |     |     | [–––+–––––+––)  |
Skøder Assist. kgd.       S|     |     |     |[––––+–––] |     |     |
Begrav. i Nicolaj k.      S|<––––+–––––+–––––+]    |     |     |     |
Begrav. udenf. Nic.       S|     |   [–+–]   |     |     |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Udvandrede              sLN|     |     |     |     | [–––+––––]|     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Borgerskaber              S|   [–+–––––+–––––+–––––+–––––+–––] |     |
Næringsbreve              S|     |     |     |     |     |   [–+––]  |
Laugsarkiverne          S+L|<––––+–––––+–––––+–––––+–]   |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Fattigvæsen almisser      S|     |     |    [+–––––+]    |     |     |
Alm. Hosp. patienter      S|     |     |    [+–––––+–––] |     |     |
Alm. Hosp. lemmer         S|     |     |  [––+–––––+–––] |     |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Skifter u magistraten    SL|-----|-----|--]  |     |     |     |     |
Skifter u retten          L|     | [–––+–––––+–––––+–––––+–)   |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Kirkebogsregistre         L|<––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––] |     |
                           |     |     |     |     |     |     |     |
Folkeregisteret           F|     |     |     |     |     |  [––+––––>|
–––––––––––––––––––––––––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+–––––+
Hvad                  Hvor |56789|01234|56789|01234|56789|01234|56789|
                           |16xx |--- 17xx --|--- 18xx --|--- 19xx --|Lidt om registrene.

Her kommer lidt uddybende om registrene. Yderlige oplysninger må søges på arkiverne, i guiderne etc.

Kbh's Borgere 1659:
Bog udgivet af E. Marquard. Mandtal over de mænd der 'kunne gå til volds med fuld gever' [bevæbning] og forsvare byen mod svenskerne. Kun husfædrenes navne.

Kbh's Diplomatarium:
Bog udgivet af O. Nielsen i ca 10 bind. Københavns arkiv før branden 1728. Blandt meget andet kopskattemandtal 1645 og grundtaxter 1661, 1668, 1689 med familiefædrenes navne.

Kbh's Indvånere 1728:
Bog: Kjøbenhavns Huse og Indvånere efter Branden 1728. Familiefædre, både de der endnu har deres hus og de udbrændte. Også gæster i byen. Bogen er scannet og kan ses på http://www.hist.uib.no/kbh1728/

Ramsings kvarterbøger:
Bøger af general H.U. Ramsing. En bog for hvert af byens kvarterer, hvor hvert matrikelnummer er opregnet med alle ejere.

Geddes kort 1757:
Kort af stadskonduktør Gedde, udgivet ca 1960 som bog med navneregister på alle husejere pr 1757.

Historiske huse:
2 bøger fra Nationalmuseet: Historiske huse i det gamle København. 1972. (Bygherrer og -mestre). Historiske huse på Christianshavn, 1993. (Husejere 1635 - 1993).

Hist. medd. om Kbh:
Historiske meddelelser om Kbh er et årsskrift med register i hvert bind. Et seddelregister over alle bind (opdelt i 3-5 dele) findes på Stadsarkivet.

Richters dødsfald:
Bog i 2 bind med 2 registre over fremtrædende personers dødsannoncer 1761 - 1891. Hele landet. Hertil en bog af Arne Julin med register over de skjulte navne (enker mv).

Kraks Vejviser:
'Det kan du kigge i vejviseren efter' - dvs det er ikke alle der er med. De ældste årgange ses lettest hos Stadsarkivet på mikrokort.

KTAS telefonbog:
Udgivet siden midt i 30'erne. Indtil midt i 70'erne er den sorteret ligesom Krak: Efternavn, stilling, fornavn, adresse, så Jens Nielsen kan være svær at identificere.

Skattemandtaller:
til indkvarteringsskatten, halvårligt med navne på husejere og borgere (selvstændige næringsdrivende). Hertil hånd- eller maskinskrevne registre - men nogle år kun over "spændende" navne, så Nielsen er ikke altid med.

Ekstraskat 1743 og Kopskat 1762:
Seddelregistre på RA, her er alle personer med. Selvangivelserne er bevaret og ligger på RA.

Folketælling 1787:
Seddelregister på Stadsarkivet, her er alle personer med.

Folketælling 1801 og 1845:
Trykt navneregister FT 1801. Seddelregister på RA til FT 1845. Her er alle personer med.
FT 1801 og 1845 kan købes på CD fra DDA, og de er på Internettet som søgbare databaser: http://ddd.dda.dk/
Der er også dele af FT 1860, og mere er på vej....

Politi-mandtaller:
Alle byens indbyggere 1869 - 1923. En kompliceret affære, men givtig.
Hovedregistrene 1869-81 er håndskrevne protokoller for hvert halvår.
Dødebladene er et maskinskrevet register i 32 bind over alle der døde ca 1890-1923. Ægtefællen er også nævnt.
Registerbladene ('Levendeblade') er på mikrokort, opdelt efter politistation. Trykt vejledning på Stadsarkivet.

Kopulationsprotokoller:
1720 - 1724: Mallings artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 8-I-1922 s.142-69.
1735 - 1868: Kassebøger over ægteskabsskatten. Gommens navn og stilling, og kirken de skal vies i.

Lysningsprotokoller og Borgerlig vielse:
Registre i protokollerne. 50 års tilgængelighedsfrist.

Separationer:
1806-57. Registre i protokollerne.

Begravelser Assistens kirkegård og Begravelser Københavns kommune:
Registre i store protokoller opdelt efter køn, og for en håndfuld år ad gangen.
God vej til en begravelse, hvis man ikke kender sogn og dato.

Skøder Assistens kirkegård:
Seddelregister. I protokollen står alle der ligger i gravstedet - familien er samlet.

Udvandrede:
Emigranter der sejlede (til USA fx) blev registreret hos Københavns Politi. Også tilgængelig på Internettet: http://www.emiarch.dk

Borgerskaber og Næringsbreve:
Selvstændige næringsdrivende. I reglen med fødested. Fra ca 1800 tillige med fødselsdato. Der kan være bevaret ansøgning med læge- og vandelsattester.

Laugsarkiverne:
Håndværkerlaugenes arkiver er tilfældigt fordelt mellem Lands- og Stadsarkivet, men der er en fælles registrant. Stadsarkivet har skrevet navneregistre til hvert af 'deres' laug, og samlet alle sedlerne i eet register.

Fattigvæsen almisser:
Samtidige registre over hvem der fik hvad 1799 - 1856.

Alm. Hosp. lemmer:
Almindeligt hospital var både sygehus og alderdoms-/plejehjem. Der er protokoller for patienter (syge) og for lemmer (gamle), og der er navneregister til lemmerne, men ikke til patienterne.

Skifter u magistraten:
På Stadsarkivet seddeluddrag og -register fra skifter før 1771 under Magistraten. Selve skifterne er på Landsarkivet.

Skifter u retten:
Mange bind registre på Landsarkivet. Hertil nødvendig trykt vejledning.

Kirkebogsregistre:
38 bind. Lengnicks gamle kirkebogsregistre har kun de "spændende" navne, så Nielsen er ikke med.
Ellers er det spredt, hvad der er lavet af kirkebogsregistre, på landsarkiverne i Odense og Aabenraa er dækningen betydeligt højere. Ingen har større behov for kirkebogsregistre end os københavnere, med den myretue vi har.
For landsognene på Sjælland mv er der næsten intet.

Folkeregisteret:
Kan give oplysninger efter 1923, det koster ca 50 kr pr person.


Flere registre, vejledninger.

Kun de vigtigste registre er medtaget her, flere kan man læse om i:

Steen Thomsen


Indlagt på WWW: jun 98.

Steen Thomsen's forside  >  Artikel-oversigt  >  Navneregistre København.  >  Top
Post: steen.thomsen snabel-a mail.danbbs.dk