Steen Thomsen's side

25 år
Denne side kom på Nettet jun 1998

75 år
Denne mand kom til verden for trekvart sekel siden

Denne side handler mest om slægtsforskning i Danmark, på Ísland,
og i gammel dansk adel og dens heraldik.
This page is mostly about genealogy in Danmark and Ísland (Iceland),
and in old Danish nobility and its heraldry.

steen.thomsen snabela danbbs.dk

Om mig selv:
Født 1948. Pens. datalog (cand scient).

Andre interesser:
Fjeldvandring (især brævandring), spejderi, visesang, korsang, fugle, svampe.


Aner og andre personer / Ancestors and other persons
I min personbase har jeg ca 43.000 personer, heraf 2.200 islændere og 15.400 adelige (og kongelige). De afdøde ses på de følgende sider. Er der noget vi er fælles om, så skriv til mig.
I have around 43,000 persons in my base, of them 2,200 Icelanders and 15,400 noblemen and royals. You can se the deceased ones on the following pages. If we have someone(s) in common, write me.

Adelsaarbogen (DAA) / Yearbook of Denmark's Nobility
Danmarks Adels Aarbog er udkommet siden 1884, nu hvert tredje år. Jeg har brugt den siden 1995. Her er en læse/skrive-vejledning, registeret til stamtavlerne, rettelserne til dem, nogle navneregistre til stamtavler og mine ca 13.500 bemærkninger mm.
DAA or Yearbook of Denmark's Nobility has been issued since 1884, now every third year. Here are the family-name index to the pedigrees, corrections to them, some name-inedxes to pedigrees and my ca 13,500 remarks, etc.


Bemærkninger til Trap: Danmark
Trap giver mange korrektioner til Adelsaarbogens stamtavler, men hvem er perfekt? Her er ca 600 bemærkninger til godsernes ejerhistorier.
My ca 600 remarks to the estates' owner-history in the topographical work Trap: Danmark.

Kodetabel til Siebmacher - Code-table Siebmacher
Siebmachers Grosses Wappenbuch rummer ca 110.000 tyske våben. Der findes et register: Jäger-Sustenau: General-Index ... - men det er til den foregående udgave. Her er en kodetabel, så man kan bruge registeret til den nyeste 35-binds udgave.
Siebmacher's Great Armorial contains ca 110,000 German coats of arms. There is an index: Jäger-Sustenau: General-Index .... - but it covers the former edition. Here is a code-table so you can use the index for the newest 35-volume edition.


Artikler om slægtsforskning og heraldik
Som jeg har skrevet i Slægt og Data, Slægt og Stavn, Personalhistorisk Tidsskrift, Morgunblaðið, Heraldisk Tidsskrift, mm.
Articles in Danish about genealogy and heraldry.

Opkaldereglerne  The naming rules.

Hedder det islænder eller islænding?
Mit indlæg i en sproglig diskussion gnm 100 år.


Slægter

Stamtræer og Gedcom mm for (alfabetisk):

Bogtrykker Bording i København (1787-1822) hans hustrus aner
51 stk, tilbage til midt 1400-tal.

Brasch (Brask)
7 slægter fra sent 1500-tal til sent 1700-tal. Ca 300 personer.

Dahlstrøm
Oge Dahlstrøm (ca 1680- ca 1732) byfoged i Sakskøbing med ca 80 efterløbende Dahlstrøm'me - plus indgiftede. Mange embedsmænd.

Slægten på Hjerndrupgård N f Haderslev (Truels og Nis) og præsterne Boye / Boëthius 15xx, 16xx, 17xx.

Lange fra Fåborg (hattemagerne) ca 1590 - 1923.

Mammen fra Randers 15xx, 16xx, 17xx.

Mangor i Danmark og Norge fra ca 1610 til ca 1900.

Monrad ca 1200 til ca 1600 på Als.

Platfuss i Danmark: København (- 1681 Fåborg til 1801 Næstved -)
Samt lidt i Norge, Sverige og USA. Sandsynlig forbindelse til Herford i Westfalen i Deutschland. På engelsk.
The family Platfus from Herford in Westfalen in Deutschland, branches in Scandinavia and USA. In English.

Rauberg i Aabenraa og på Kalundborg-egnen (16xx-18xx)

Rafn fra Ll Velling mellem Vejle og Fredericia 15xx, 16xx, 17xx (kommer).

Tærgesen / Tergesen i Danmark, på Ísland og Føroyar og i Canada, fra 1795, nulevede
Slægt fra Norge, mest handelsmænd.
The family Tergesen comes from Norge (Norway), now in Canada and USA.


Kilder

Kirkebogsregistre København.
Indtastet af Arne Julin.
Her har jeg dem i tekstform til din egen søgning, men her er de som database med fonetisk søgning: salldata.dk/julin

Skifte i Århus 1711 efter Michel Lassen (- 1709).

Dette skifte er nøglen til familien Lassen i Århus 1650 - 1750. Swane, der har behandlet 2 af de adelige familier Lasson i DAA 1951 har haft fat i det, men vist ikke fået ret meget med.
Der er nævnt 56 kvinder og ca 101 mænd, ialt ca 157 personer. De fleste må være så vel bestemt, at de kan findes i kirkebøger etc.
An estate from Århus covering > 150 persons.

Friberg i Skåne ca 1770 til ca 1850 - en samling noter

Jeg har jagtet min formoder Marie Helene Friberg (ca 1779 - 1853) som boede i København. Jeg har ikke fundet hende, men undervejs har jeg noteret nogle hundrede Friberg'er som hun næppe er i familie med.


Heraldik

Lunge vaaben
1000 Adelsvåben fra middelalderen - 1.000 Medieval coats of arms - 1000 Adelswappen vom Mittelalter
1000 adelsvåben fra Middelalderen - nu 1675. Danske, norske, svenske, finske, islandske, nordtyske, baltiske.
1.000 coats of arms (shields) - now 1,675 - from the Middel Age for Danish nobility (and some from Sweden, Norway, Finland/Suomi, Iceland, North Germany, Baltic countries).


Fotoalbum Íslands natur Photoalbum Ísland's (Iceland's) nature.

Íslands natur.
Hvordan ser Ísland ud, og hvorfor? 11 kapitler.
Ísland's (Iceland's) nature. What does Ísland look like and why? 11 chapters.
(88 billeder i alt 221 MB).


Fotoatlas Glaciologi / Glaciology

Hvad finder jeg på bræen/gletscheren/jøklen? -- What can be seen in the ice?
Glaciale strukturer - foto atlas: 117+ billeder af isens mange fænomener. 10 kapitler.
Glacial structures - photo atlas: 101+ photos of glaciological phenomena (or surface structures) to be seen on glaciers. 10 chapters.

Fotoalbums fugle

Fugle i Utterslev Mose.
150 amatørbilleder af fuglene i mosen. 70 MB.

Sort Sol 2011.
Stæreflokke i Tønder-marsken. 12 billeder. 8 MB.


Fotoalbums natur mm

Gotland 2005
Sommertur Gotland rundt. 233 billeder (ialt 9 MB) + to film paa 6 + 10 MB.

Öland 2009
Forårstur på Öland. 35 billeder, mest om arkæologi og historie. Det fylder 34 MB.

Den første is
Kanoturen til Värmland, hvor vi næsten frøs inde, men så den første is. Den var værd at se på. 22 billeder, 21 MB.

Vinter 2006 i Vestskoven
Et par vinter-solskinsdage med is og sne. 19 billeder, 31 MB.

Spøttrup og Hald
En borg, 3 ruiner og en herregård nær Viborg. 19 billeder, 16 MB.

Klassebilleder fra 1c Skovshoved Skole 1955 (kl.lærer: fru Grønholt)
I anledning af klassens 49 års jubilæum og træf hos Jørgen Christensen 25 sep 2004.

Ísland 1974 portrætter
Portrætter fra en spejder-ekspedition. 23 billeder (ialt 14 MB).


Fotoalbums slægt

von Obelitz'es godser i Pommern apr 2000 og aug 2005.
De gamle godser har det ikke så godt. 33 billeder (ialt 22 MB).

Vær præstegård 1914.
I 1914 afgik pastor Peter Christensen som præst til Vær, hvor han havde været siden 1902.
Menighedens afskedsgave var et fotoalbum med billeder fra præstegården og kirken.
Ca 150 efterkommere.
10 billeder (ialt 22 MB).
1914 the rev. Peter Christensen retired as vicar to Vær [vhere], where he had been since 1902.
The congregation gave him a photo-album with pictures from the parsonage and the church.


Oldefars foto-album / Gr.great grandfather's photo-album
Ca 100 portræt-fotos 1860-80 af venner-og-slægtninge fra Danmark, Ísland og Føroyar.
Ca 100 portrait-photos 1860-80 of friends and relatives in Danmark, Ísland and Føroyar.


Foreninger

Danske Slægtsforskere DIS' gamle side med link til den nye.

Studenter-Sangforeningen
    Artikler jeg har skrevet i Uglen og Lyren
    Hovedbogholderiet: Korbilleder MED navne på hovederne fra anno dazumahl: 1910-2019

Fjeldgruppen
Kurser i fjeldsikkerhed for spejderledere og seniorspejdere.
    Fjeldgruppens historie 1974 til 1999
    Dansktoppen 1976. Fjeldgruppens vinterbestigning. Fotoalbum.

Heraldisk Selskab
Societas Heraldica Scandinavica med lokalafdelingen Dansk Heraldisk Selskab.


Steen Thomsen
Frederikssundsvej 128 H st-th
DK - 2700 Brønshøj

steen.thomsen snabela danbbs.dk

Oprettet jun 1998.
Sidst revideret jan 2023.