Forlaget Skovlænge  
Vesterbyvej 4  
4920 Søllested  
Telefon 54 94 13 01 
E-Mail: skovlenge@danbbs.dk   ... eller brug vores formular til bogbestilling
Giro 944-0372 
ISBN 87-89475 og 87-982867
 
Varia
Niels Alkjær: 
William Blake 
Om kunst og religion 
Benedikte Alkjær og Bo Alkjær eds. 
Rigt illustreret i farver og sort/hvid 
144 sider 
160 kroner 
ISBN 87-89475-04-6 

Blakes kunstbetragtninger og bibeludlægning er den bedste nøgle til forståelsen af hans originale tænkning og dermed af hele hans grafiske og poetiske univers. 
    Niels Alkjærs udvalg og oversættelse af de vigtigste prosastykker om kunst og religion 
samt nogle kortere poetiske værker med tilknytning til disse temaer er i denne nye, reviderede udgave suppleret med oversætterens essays om kunstneren og myteskaberen William Blake.

Finn Dreibek: Skriv selv 3  Erindringer  
120  sider 
150 kroner 
ISBN 87-89475-39-9 

Endelig er den her: Bogen til dem, der gerne vil skrive erindringer, herunder rejsebeskrivelser. 
    Uanset om man henvender sig til den nærmeste familie eller til en langt større læserskare, bør man formulere sig på en sådan måde, at man fanger læserens opmærksomhed. Et grundigt kendskab til de mange ofte uskrevne love, der gælder inden for forlagsverdenen, er en forudsætning, hvis man vil have et forlag til at udgive sit manuskript. Det kan du læse om i denne bog. 
    Prøv kræfter med opgaverne i det tilhørende hefte. Der er også en »facitliste« med løsningsforslag. 
    Finn Dreibek har skrevet over 60 bøger, heriblandt 8 om skriveteknik, ligesom han efterhånden har hjulpet mange forfattere på vej på sine forfatterværksteder. Seneste skud på stammen er hans nye korrespondancekursus i skriveteknik. 

Finn Dreibek: Skriv selv  3  Erindringer  
Opgavehefte med løsningsforsøg 
32 sider 
50 kroner 
ISBN 87-89475-42-9 

Se ovenfor

José M. Díaz López: 
Repaso  
12 lettere originaltekster på spansk med tilhørende indsætnings- og oversættelsesøvelser 
Rigt illustreret af forfatteren 
55 sider 
60 kroner 
ISBN 87-89475-28-3 

Repaso er et spansk ord, der betyder repetition. Det bruges også om de ekstra timer eller lektieværksteder, mange spanske skoler tilbyder uden for den normale skoletid. 
    Denne bog er tænkt som en hjælp til at fastslå elementære grammatiske strukturer og et centralt ordforråd. På begge områder følger stykkerne den almindelige progression i de fleste begyndersystemer, og bogen kan læses både ekstensivt og intensivt meget tidligt i et undervisningsforløb, men den kan også bruges som en hurtig repetition på et senere stadium. 
    Da hovedformålet med bogen er denne praktiske repetition af stof, man allerede har mødt i en anden sammenhæng, er gloselister og kommentarer udeladt.

A. Egelund Møller: 
Johan Jørgensen Jomtou fra Maribo (1791-1866) 
Kongelig rådgiver og gadeoriginal 
Illustreret 
48 sider 
55 kroner 
ISBN 87-89475-05-4 

Johan Jørgensen Jomtou blev født i Maribo, hvor han senere blev udlært som væver. I 1814 drog han til København, hvor han først ernærede sig som væver og siden fik eksamen som dansk jurist. Han vendte hjem til Maribo som underretssagfører, men som den retsindige og sanddru mand han var, mødte han modstand hos egnens betydende mænd og måtte atter flytte til København. Her ernærede han sig med held som udgiver af ugeblade, hvor han kunne give sin uforbeholdne mening til kende. 
Ved Frederik 6.s hof var han ikke velset, men kronprinsen, den senere Christian 8., satte pris på ham og benyttede i sin regeringstid hans evner og viden i talrige sammenhænge. 

Tove Nielsen: 
Og det var Danmark  
168 sider 
100 kroner 
ISBN 87-89475-32-1 

Munter og satirisk krimi om danskernes omgang med dit og mit af Tove Nielsen, kriminalassistent og forfatter. 
    Hvad gør man, når man bliver grebet af toldvæsenet? Hvordan udnytter man mulighederne, når horoskopet forudsiger store økonomiske gevinster, og man ikke har en rød øre at investere? Hvor skaffer man midler til både EM i fodbold og stort sølvbryllup, for ikke at tale om en rejse til Mallorca og ny bil? 
    Situationer mange danskere kan komme i skildres med vid og bid i Og det var Danmark

Lars Friis Olsen: 
Bremsevogteren 
Biografisk-historisk roman 1864-1870 
160 sider 
100 kroner 
ISBN 87-89475-34-8 

Bremsevogteren handler om C.E. Frijs og J.C. Lorentzen, to meget forskellige personligheder, den ene fra samfundets top, den anden fra de meniges rækker. De mødes i København i 1864 og gennemlever de følgende år i fællesskab, omend i hver sin rolle, en usikker og dramatisk tid, hvor meget er i opbrud, hvor ny teknologi vinder frem, og hvor store omvæltninger i Europa bringer Danmarks eksistens i overhængende fare. Nogle mærkelige år, der har flere lighedspunkter med nutiden, end de fleste umiddelbart forestiller sig. 
    Bremsevogteren er skrevet på samtidens præmisser, men med et sideblik til vore dage.

Manuel António Pina: 
Sørøverne 
Illustreret af Manuela Bacelar 
Oversat fra portugisisk af Jorge Braga 
48 sider 
50 kroner 
ISBN 87-982867-6-5 

»Jeg hedder Manuel Jeg er 8 år gammel. Eller også har jeg været det engang. Muligvis er jeg voksen nu. Det er så længe siden!« 
    Sådan begynder Sørøverne, en historie der handler om sørøveroverfald: 

»Pludselig udstødte kaptajnen et højt skrig: »Land! Det er her! « Han sprang hurtigt hen til kommandobroen med kikkerten i den ene hånd og flasken i den anden. Briggen gyngede så meget, at jeg snublede over noget tov og væltede omkuld.« 
 
Om hvem man er og måske bliver ved med at være: 

»I tavshed blev jeg ført gennem en lang gang. Jeg kunne ikke se noget og holdt godt fast i hånden ? jeg tror det var en hånd ? som holdt min. 
»Hvem er du?« spurgte jeg. 
»Jeg er dig, din torsk. Kom.«« 

Manuel António Pina er født i Portugal. Han skriver ikke kun for børn, men også om børn. 
Manuela Bacelar er født i Portugal og uddannet ved Prags kunstakademi 1964-1967.

Henrik Jansøn Samuel: 
Om de fejl udenlandske geografer har begået i Falsters  
og Lollands geografi  
Oversat fra latin og kommenteret af Lone Christensen 
Latin/dansk paralleltekst med kommentarer og gloser 
Illustreret 
40 sider 
50 kroner 
ISBN 87-982867-7-3 

Henrik Jansøn Samuel (1719-1747) blev født i Vesterborg og blev student fra Nykøbing katedralskole. Som studerende ved Københavns universitet og alumne på Valkendorfs kollegium skrev han i 1747 en disputats om sin hjemegns geografi, eller rettere om de fejl, som udenlandske geografer angivelig havde begået i deres beskrivelser af Lolland og Falster 
    På den tid fandtes der ikke mange dansk fremstillede kort, og det er især hollandske geografer, der bliver gået i rette med. Genren, disputatsen eller »dissertatsen«, kan man få en fornemmelse af gennem den parodi på ræssoneren, hvormed Ludvig Holberg lader Erasmus Montanus karakterisere sig selv og sine samtidige. 
    Bogen er på 40 sider. Den består af den latinske tekst og en dansk oversættelse; desuden er den forsynet med reproduktioner af originalsider, indledning, kommentarer og gloser. 
    Lone Christensen, cand. mag. i latin og græsk, var i en årrække tilknyttet Maribo gymnasium. Disputatsens tilsynekomst er et resultat af Lone Christensens arbejde med at fremdrage alle latinske tekster omhandlende Lolland, fra middelalderen og frem. Den fremtræder her oversat til dansk for første gang.

22 prospekter fra Nakskov 
Tegnet og fortalt af Erik Simonsen 
22 opslag 
250 kroner 

Nakskov er særdeles rig på både gamle, smukke og særprægede bygninger, og denne bog er en luksusudgave, der indeholder 22 prospekter med forklarende tekst på modstående side. Den er fremstillet i 750 nummererede og signerede eksemplarer og indeholder prospekter af: 

Rådhuset 
Det ældste apotek 
Det ældste apoteks bagside 
Det gamle apotek 
Theisens »gamle« hus 
Theisens gård I 
Theisens »nye« hus 
Theisens gård II 
»Lofterne«, Theisens gård I 
»Lofterne«, Theisens gård II 
Parkers gård 
Dronningens pakhus 
Nakskovs første pengeinstitut 
Torvet 
Bibrostræde 
Bredgade 
Køllestræde 
Sankt Nikolai kirke 
Den katolske kirke 
Den gamle smedie 
Urmagergården 
Den gamle marskandiser

Ulf Vejlby: 
Bindingsværkshuset 
Renovering 
Fugtskader 
Isolering 
Rigt illustreret i farver og sort/hvid 
67 sider 
275 kroner 
Andet oplag 1998 
ISBN 87-89475-10-0 

Bindingsværkshuse lever sjældent op til de krav, der i dag stilles til indeklima, fornuftig varmeøkonomi og sanitære installationer. Når huset ændres fra at være utæt og dårligt isoleret til at være tæt og velisoleret, er der en række forhold der skal tages hensyn til. Det gamle, utætte bindingsværkshus sørgede selv for den naturlige ventilation, der er nødvendig for trækonstruktionernes varighed, men til gengæld skadelig for beboernes helbred. 

Bindingsværkshuset omhandler en række forhold og forudsætninger, der skal være til stede, for at renovering og isolering ikke skal ødelægge de gamle konstruktioner. 

Indholdsfortegnelse 

Bindingsværk 
    komponenter, princip, rejsning, samlinger, reparationer 
Dræn 
    afledning af tagvand, affugtning af jord 
Syldsten 
    opretning 
Stenpigning 
    sanering af terræn, oprensning 
Fundering 
    fugtophobning, opretning, lun kant 
Tagværk 
    spær, afbinding, rejsning, samlinger, lægtning 
Stråtag 
    syning, tækning, rygning, valm 
Fugtskader 
    fugt i bindingsværk, fugtsugning, bygningstræ (skader), konstruktiv beskyttelse, 
kemisk træbeskyttelse, to-trinstættet facade, klimaskærm, kuldebro, konvektion, 
dampspærre, diffusion, intern konvektion 
Isolering 
    terrændæk, trægulve på strøer, klinker-tæppe-gulvvarme, trægulv på træbjælkelag,vinduer, tavl, to-trinstættet facade, klimaskærm, varmeisolering, dampspærre, brandbeskyttelse og isolering af eksisterende stråtag, brandbeskyttelse og isolering ved nytækning, styrterummets isolering 
Index 

Ulf Vejlby: 
Bindingsværk 
Renovering 
Rigt illustreret i farver og sort/hvid 
16 sider 
30 kroner 
ISBN 87-89475-30-5 

Bindingsværk indeholder de første 16 sider af Ulf Vejlby: Bindingsværkshuset. Se ovenfor.

Liz Waterland: 
Læs med mig 
En lærlingemodel for læsning 
Oversat af Benedikte Alkjær 
52 sider 
48 kroner 
ISBN 87-982867-2-2 

»Rigtige bøger skaber rigtige læsere,« siger Liz Waterland, en lærer, hvis utilfredshed med læsesystemer og afkodningsteknikker fik hende til at prøve at finde en bedre måde at hjælpe små børn med at lære at læse. 
    I Læs med mig skitserer hun den teoretiske baggrund for ændringerne i klasseværelset og giver en fyldestgørende skildring af hvordan hendes idéer kan omsættes til praksis. 

    Læs med mig henvender sig til lærere, børnehaveledere, pædagoger og forældre til børn der skal i gang med at lære at læse eller har vanskeligheder med det. Hovedvægten er lagt på børns læsning sammen med andre, der kan læse; de bøger der læses, og lærerens rolle som vejleder og koordinator af børnenes læsning.

 
Tilbage til Skovlænges præsentationsside
 
Forlaget Skovlænge kan tilbyde mere end 30 titler, dels bøger skrevet på dansk, dels bøger oversat fra engelsk, fransk, kurdisk, portugisisk, spansk og tyrkisk. 

Ved køb af 3 bøger eller flere direkte fra Forlaget Skovlænge gives 10 % rabat, også ved køb af forskellige titler. Forlaget Skovlænge beregner ikke forsendelsesomkostninger ved salg direkte til private eller institutioner. 
Priserne er forlagets vejledende priser. 
Boghandlerrabatter: 1-3 stk.  20 %; 4-6 stk. 25 %; 7-9 stk. 30 %; 10 eller flere 35 %. Der beregnes forsendelsesomkostninger, dog ikke ved køb af 3 stk., 6 stk., 9 stk. eller flere.

 
 
Forlaget Skovlænge 
Vesterbyvej 4  
4920 Søllested  
Telefon og fax 54 94 13 01 
E-Mail: skovlenge@danbbs.dk   ... eller brug vores formular til bogbestilling
Giro 944-0372 
ISBN 87-89475 og 87-982867